Montaż armatury czerpalnej

Przepisy ogólne

1.Armatura powinna być zamocowana w sposób umożliwiający jej konserwację.

2. Armaturę odcinającą należy instalować:

– na każdym odgałęzieniu do mieszkania lub lokalu użytkowego,

– na rozgałęzieniach głównych przewodów rozdzielczych poziomych

– przed i za wodomierzem

– przed  i za pompą

– przed urządzeniami (spłuczki ustępowe, pisuary, pralki, zmywarki)

– przed rozdzielaczami

3. Armatura grzybkowa powinna mieć ciśnienie skierowane pod grzybek.

4. Armaturę należy montować zgodnie z kierunkiem przepływu wody wskazanym strzałką na korpusie.

5. Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na podejściach pod piony w celu umożliwienia opróżnienia instalacji z wody. Armatura taka powinna być łatwo dostępna i wyposażona w złączkę do węża.

6. W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód wody ciepłej powinien być podłączony zawsze z lewej strony.

 

Montaż armatury czerpalnej

 

Jeżeli w projekcie nie postanowiono inaczej wysokość montażu armatury czerpalnej na ścianie powinna być zgodna z Tabelą 1 i 2.

 

Tabela 1 Wysokość montażu armatury czerpalnej nad podłoga lub przyborem [m]

Nazwa przyboru Wysokość montażu nad podłogą wysokość górnej krawędzi przedniej ścianki przyboru wysokość montażu armatury nad przyborem
zlew 0,75-0,95 0,50-0,60 nad górna krawędzią przyboru 0,25-0,35
zlewozmywak do pracy stojącej 1,10-1,25 0,85-0,90
zlewozmywak do pracy siedzącej 1,00-1,10 0,75
umywalka 1,00-1,15 0,75-0,80
umywalka w przedszkolu 0,85-0,95 0,60

 

Tabela 2 Wysokość ustawienia armatury ściennej

Nazwa przyboru

wysokość ustawienia [m]

wanna

armatury nad górna krawędzią wanny 0,10-0,18

natrysk

 

 

armatury czerpalnej nad posadzką brodzika natrysku 1,00-1,15

główki natrysku stałego górnego nad posadzką brodzika, licząc od sitka główki 2,10-2,20

główki natrysku stałego bocznego nad posadzką brodzika, licząc od sitka główki 1,80-2,00

basen do mycia nóg

armatury czerpalnej nad górna krawędzią basenu 0,10-0,15

poidełko dla dzieci

wylotu zaworu poidełkowego nad posadzką 0,65-0,75

poidełko dla dorosłych

wylotu zaworu poidełkowego nad posadzką 0,80-0,90

ciśnieniowy zawór spłukujący osi wylotu podejścia czerpalnego nad posadzką 1,10