Narzędzia do wyoblania rur

Wyoblanie rur – wiadomości wstępne 

Wyoblanie jest szerokim pojęciem dotyczącym kształtowania blach na zimno, w przypadku rur pojęcie „wyoblanie” dotyczy wykonywania na rurach odgałęzień (trójników wyciąganych). Narzędzia służące do tego celu noszą nazwę wyoblarek.  Wyoblanie ma zastosowanie w przypadku rur miedzianych i wymaga przestrzegania kilku reguł:

– średnica odgałęzienia musi być mniejsza niż średnica rury przewodowej

– minimalna wysokość wyoblanego bocznika powinna gwarantować długość połączenia kielichowego co najmniej równą 3-krotnej grubości ścianki rury, lecz nie mniejszą niż 5 mm (rys.a).

powierzchnia wyoblanego bocznika nie powinna wykazywać rys ani pęknięć  

Proces wyoblania przebiega w czterech etapach:

– nawiercenie rury wiertłem o odpowiedniej średnicy (średnica otworu zależy od średnicy bocznika rys. u góry po lewej)

– włożenie do otworu wyoblaka

– wyciągnięcie trójnika poprzez wykręcenie wyoblaka

– wykonanie na rurze bocznikowej za pomocą specjalnych obcęgów „występu” ograniczającego głębokość położenia

 

Rys. proces wyoblania trójnika na rurze miedzianej.

 

Wyoblanie powinno być wykonywane na rurach z miedzi miękkiej. Rury miedziane twarde w miejscu wyciągania trójnika muszą być wyżarzone, w przeciwnym wypadku bocznik będzie spękany i jego szczelność po lutowaniu wątpliwa. Lutowanie bocznika należy wykonywać tylko lutami twardymi.

 

Poniżej narzędzia do wyoblania.

 

 

 

Fot. Po lewej wiertło do nawiercania bocznika, po prawej obcęgi do punktowania

Fot. Głowice wyoblaków ręcznych.

 

Fot. Wyoblak ręczny uniwersalny z dwoma uchwytami łańcuchowymi do dużych średnic 54-108 mm.

Zobaczcie też film z ręcznego wyciągania trójnika miedzianego. Film jest po agnielsku ale wszystko można zrozumieć. 

 

Wyoblaki elektryczne

 

Pozwalają na szybkie, bezproblemowe i bezwysiłkowe wykonywanie wcinek w rurach miedzianych. Końcówki robocze posiadają specjalne głowice do wiercenia i (w drugiej fazie) wyoblania rur.

Fot. Końcówka robocza wyoblarki elektrycznej Rodrill firmy Rothenberger. Obok urządzenie napędowe z uchwytem rurowym.

Sam proces wyoblania jest dość trudny do wytłumaczenia, dlatego nałatwiej będzie go zrozumieć po obejrzeniu ponizszego filmu.