Rury polietylenowe (PE)

Rury z polietylenu stosowane są powszechnie niemal we wszystkich typach instalacji i przyłączy domowych. Polietylen jako materiał wykazuje bardzo dobrą odporność chemiczną i dużą elastyczność. Ze względu na budowę  wyróżnia się polietylen niskiej (LDPE), średniej (MDPE) i wysokiej gęstości (HDPE), polietylen sieciowany PEX oraz polietylen PE-RT o podwyższonej wytrzymałości termicznej dzięki łańcuchom oktanowym. Na stronie omówiono wszystkie podstawowe typy systemów rurowych PE wraz z połączeniami.