Rury polipropylenowe (PP)

Właściwości rur z polipropylenu

Spośród kilku typów polipropylenu w instalacjach stosowany jest polipropylen PP-R (ang. „random copolimer” – kopolimer losowy) o nieregularnej budowie cząsteczki. Ze względu na miejsce jakie zajmuje w klasyfikacji używany jest też skrót PP typ 3 lub po prostu PP3. Polipropylen PP-R  może pracować w szerokim zakresie temp. do max. 100°C, kruchy staje się  w temp. – 40°C. Łączony jest przez zgrzewanie polidyfuzyjne, złącze stanowi przy tym jednolity materiał i jest pewne pod względem szczelności. Rury PP-R mają duże wydłużenia cieplne, dlatego w instalacjach c.o. stosuje się tez odmianę wielowarstwową polipropylenu o nazwie STABI (rura z wkładką aluminiową o budowie PP-R/Al/PP-R) lub GLASS (rura z PP-R wzmocniona włóknem szklanym, na rynku występuje też pod nazwą PP-R/GF/PP-R). Rury PP-R produkowane sa  o różnych grubościach ścianek przy tej samej średnicy zewnętrznej z uwagi na ciśnienie nominalne pracy PN. Według starej normy wyróżniano trzy szeregi ciśnieniowe PN10, PN16 i PN20. Zgodnie z normą PN-EN ISO 15874-1 która określiła warunki eksploatacji i typowy obszar zastosowania rur tworzywowych, rury PP mają nowe oznaczenia. zob.Tabela1 i Tabela 2.                                      .

  

 Tabela 3 Obszar zastosowań rur PP-R według PN-EN ISO 15874-1

           

Wymiary rur – norma PN-EN 15784-2 podaje wymiary rur PP tylko do średnicy 110 mm, w praktyce na rynku dostępne są już większe rozmiary rur produkowane przez firmę Aquatherm. o wymiarach DN 125, 160, 200, 250 i 315

Właściwości fizyczne i mechaniczne rur PP-R

             Rury PP oferowane są w kraju przez wiele firm w różnych kolorach systemowych. Oprócz rur w odcinkach prostych dostępne są też rury w zwoju (średnice 16 i 20mm) do wykonywania podejść krytych w posadzkach, a nawet do instalacji ogrzewania podłogowego. Z polipropylenu wykonuje się ponadto rury kanalizacyjne, rynny, kinety studzienek kanalizacyjnych jak też koryta w odwodnieniach liniowych. Ogólnie jest to bardzo rozpowszechniony materiał.