System Geberit Mepla

Budowa rury Mepla

Rury GEBERIT Mepla mają budowę trójwarstwową. Warstwa zewnętrzna wykonana jest z polietylenu wysokiej gęstości w kolorze czarnym. Rozwiązanie takie zapewnia rurom Mepla wyjątkowa odporność na promieniowanie UV. Warstwa środkowa wykonana jest z blachy aluminiowej łączonej wzdłużnie spawaniem laserowym. Warstwę wewnętrzną stanowi wysokoodporny chemicznie polietylen sieciowany PEX-b.

Rys.1 Budowa rury Mepla. 1-warstwa polietylenu HDPE, 2-warstwa aluminium, 3-warstwa polietylenu sieciowanego PEX-b.

Właściwości rur Mepla

1. rury mepla therm nie mogą być stosowane do wody pitnej

2. woda morska nie może mieć kontaktu z przecięciem rury

3. brąz ze złączek migruje do wody zdejonizowanej

4.przy podwyższonych wymaganiach higienicznych lub po kontaminacji można przeprowadzać chemiczną dezynfekcję zgodnie z wytycznymi arkusza W 551 DVGW (04/2004) lub dezynfekcję termiczną przy 70 °C zgodnie z wytycznymi arkusza W 291 DVGW (03/2000).

Zakres stosowania rur Mepla

 

Połączenia i obróbka rur

 

   Stosowane jest połączenie zaprasowywane praską ręczną (dla rur o średnicy do 26mm) lub mechaniczną dla wszystkich średnic. Rury ucina się najczęściej nożycami lub obcinakiem do tworzyw sztucznych, gratuje wewnętrznym gratownikiem w celu skalibrowania rury i usunięcia nadmiaru materiału. Następnie do tak przygotowanej kocówki rury wkłada się złączkę wsuwając ja do oporu i zaciska praską. Przebieg operacji na poniższych rysunkach:

           Rys. 2 Obcinanie rury nożycami                                                      Rys.3 Gratowanie i kalibrowanie

  

                  Rys.3 Otwieranie zaciskarki przez dociśnięcie rękojeści (słychać charakterystyczny click!).

  

Rys.4 Zakładanie zaciskarki na złącze. Prawidłowo założona zaciskarka powinna mieć odpowiednio ustawione szczęki, kołnierz na kształtce musi znaleźć się w rowku szczęk.

 

Rys.5 Zaciśnięcie rury na złączce. Należy docisnąć dźwignię do oporu aż do zakliknięcia, zaciskarka otworzy się. Połączenie jest wykonane.

 

 

Rys.6 Zaciskanie zaciskarką mechaniczna akumulatorową. Po założeniu w uchwycie szczęk odpowiednich do średnicy rury i zablokowaniu ich bolcem szczękę otwiera się przez naciśnięcie i zakłada na złącze.

 

Rys. 7 Zaciskanie – należy przycisnąć przycisk na korpusie zaciskarki i poczekać aż szczęka zaciśnie złączkę do momentu charakterystycznego kliknięcia, po czym ręcznie otworzyć szczękę. Połączenie jest gotowe, trwa kilka sekund.

 

Gięcie rur

 

Może być ręczne do średnicy DN20, powyżej tylko mechaniczne przy użyciu giętarek ręcznych lub elektrycznych.

Zasady gięcia przedstawiają poniższe rysunki.

 

Rys.8 Zasady wykonywania kolan i odszdzek dla rur o średnicy do 26 mm.

 

Rys 9. Gięcie mechaniczne giętarką ręczną możliwe jest do średnicy 32 mm. Dla większych średnic należy używa giętarek ręcznych stołowych lub elektrycznych. W tabeli podano wielkość spłaszczenia rury po gięciu, minimalny promień gięcia,  i zalecany promień gięcia.

 

Naprawa uszkodzonych odcinków

 

Przypadkowe uszkodzenie rury Mepla w trakcie montażu lub eksploatacji jest możliwe do naprawienia za pomocą specjalnego łącznika „naprawczego”. Do wykonania połaćzenia w instalacji obustronnie unieruchomionej potrzebny jest dodatkowy element w postaci „mufki” Mepla (Rys. 10).

Rys. 10 Komplet naprawczy: złączka naprawcza i mufka.

 

Przebieg całej operacji na poniższych rysunkach.

 

Rys.11 Ucięcie uszkodzonego odcinka rury na długości Z odpowiedniej do średnicy rury, następnie

 gratowanie i kalibrowanie rury i oczyszczenie bosych końców.

 

Rys.12 Przygotowanie nowego odcinka przez przycięcie rurki o długości L i zaciśnięcie jej z mufką. tak przygotowany odcinek naprawczy wsuwany jest do złączki naprawczej (do oporu), a następnie umieszczany w brakującym fragmencie instalacji i rozsuwany na boki.

Rys.13 Tak przygotowane złaczki zaciska się w trzech miejscach. Odcinek jest naprawiony. Rozwiązanie powyższe może tez posłużyć do wykonania tzw. wcinki (odgałęzienia) na instalacji, przez zamocowanie do odcinka naprawczego trójnika.

 

Rodzaje rur Mepla

 

Rury Mepla w sztangach – występują dla pełnego zakresu średnic rur od 16-75mm, produkowane są w odcinkach prostych o długości 5m, kolor czarny, do stosowania w instalacjach sanitarnych wody zimnej, ciepłej i centralnego ogrzewania.

 

Rury Mepla Flex – w zwoju, o zmniejszonej grubości warstwy aluminiowej ułatwiającej ręczne gięcie na placu budowy. Przeznaczone do montażu instalacji krytych, poprowadzonych w podłodze, bruzdach ściennych lub za ściankami instalacyjnymi. Dostępne średnice to 16 i 20mm, w zwojach o długości 50 lub 100 mb, oraz 26mm w zwojach 50 mb. Rury Mepla Flex dostępne są tez od razu z rurą osłonową Peschla dla średnic 16 i 20mm o długości 50 mb.

 

Rury Mepla Therm – rury w kolorze białym z przeznaczeniem dla instalacji c.o., występuj a w sztangach o długości 5m dla średnic 16,20 i 26mm oraz w zwojach dla średnic 16 mm (zwoje 100 lub 200 mb), 20 mm (zwoje 100 mb) i 26 mm (zwoje 50 mb). Rury MeplaTherm w zwojach dostępne są też z rurą osłonową Peschla dla średnic 16 i 20mm w zwojach o długości 50 mb

Rury Mepla  z izolacją – występują w zwojach zaizolowanych izolacją z pianki PE o zamkniętych porach pokrytej płaszczem ochronnym z folii w kolorze czerwonym bądź niebieskim. Grubość izolacji wynosi 6 lub 10 mm dla koloru niebieskiego i 6mm dla czerwonego, długości zwojów to 50 m dla rur 16 i 20mm oraz 25 m dla rur 26mm.

Rury MeplaTherm z izolacją – rury w kolorze białym w zwojach z izolacją w kolorze czerwonym o grubości 6 lub 10 mm, dostępne w zwojach o długości 5o dla rur 16 i 20mm oraz 25mm dla rur 26mm.