System PIPELIFE radopress

Budowa rury

Rury wielowarstwowe RADOPRESS produkowane z PE-X składają

się z 5 warstw:

1 warstwa zewnętrzna PE-Xb;

2 warstwa adhezyjna;

3 warstwa antydyfuzyjna Al;

4 warstwa adhezyjna;

5 warstwa wewnętrzna PE-X b.

Polietylen PE-Xb jest to polietylen PE-HD sieciowany metodą „b” (silanem). Warstwa antydyfuzyjna (środkowa) wykonana jest z aluminium (Al). Rury wielowarstwowe PE-X/Al/PE-X produkowane są metodą wytłaczania z jednoczesnym wprowadzeniem do środka przewodu zwiniętej taśmy aluminiowej (Al). Taśma jest zgrzewana

laserowo co zapewnia trwałą spoinę. Warstwa aluminiowa pokrywana jest obustronnie spoiwem oraz warstwami polietylenu PE-X. Jej zastosowanie powoduje ponad 6-krotne zmniejszenie wydłużenia termicznego rur w stosunku do zwykłych rur PE-X. Rury sa standardowo koloru białego.

Właściwości rur

Dane techniczne rur Radopress

rurypi2.gif

Połączenia i obróbka rur

Połączenia rur i kształtek wykonywane są mechanicznie poprzez:
kształtki zaprasowywane – mechanicznie zaprasowywane przy użyciu prasy radialnej, uszczelnienie stanowią 2 uszczelki typu o-ring,

kształtki przejściowe zaprasowywane oraz ze złączem gwintowanym – umożliwiają połączenie rury wielowarstwowej ze złączkami z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym oraz z armaturą,

kształtki typu Eurokonus – zaciskane mechanicznie za pomocą nakrętki i uszczelniane poprzez uszczelki elastomerowe.

Fot. Połączenie zaprasowywane

Rura po ucięciu nożycami musi być sfazowana i skalibrowana ręcznym kalibratorem, po czym umieszczona w łączniku w taki sposób aby była widoczna w okienku kontrolnym. Okienko to wykonane jest w trzech miejscach na obwodzie rury. Tak przygotowane złącze zaciska się zaciskarką hydrauliczną.

Gięcie rury

Rury można giąć sprężyna gnącą lub giętarkami ręcznymi, minimalny promień gięcia podaje tabela.

Asortyment rur Radopress

 

 

  

Kolor izolacji dostępny czerwony lub niebieski