System TCflex

Budowa rury TECEflex

Rura wielowarstwowa TECEflex® jest w pełni uniwersalną rurą do instalacji sanitarnych i grzewczych. Produkowana jest na bazie rury sanitarnej z polietylenu sieciowanego strumieniem elektronów PEX-c, na którą nakłada się taśmę Al zgrzewaną doczołowo laserem oraz estetyczną białą zewnętrzną warstwę ochronną z polietylenu PE-RT.

Właściwości rur TECEflex

Forma dostawy:

zakres średnic 14-63 mm, w kręgach lub sztangach o długości 5 m.,
Zalety rury wielowarstwowej TECEflex®

– rura uniwersalna stosowana w instalacjach sanitarnych i grzewczych (instalacje ogrzewania grzejnikowego i ogrzewania podłogowego),

– wydłużalność termiczna porównywalna z rurą miedzianą, posiada estetyczną, białą warstwę zewnętrzną,

– łatwość układania, zachowuje  kształt po gięciu,

– odporność na korozję,

– odporność na działanie wielu inhibitorów dodawanych do wody grzewczej – dodatki do wody grzewczej nie mogą zawierać środków powierzchniowo czynnych,

– znakomita wytrzymałość czasowa (na pełzanie)

– 100 % odporność na dyfuzję tlenu w instalacjach grzewczych dzięki płaszczowi z folii Al zgrzewanej doczołowo laserem,

– bardzo wysoka odporność na temperaturę wody 95 °C przy ciś. 3,5 bar lub 70 °C dla ciś. 10 bar.

tecefl2.gif

Rura 63 mm ma grubość ścianki 6mm i średnicę wewnętrzną 51mm.

 Połączenia

Stosowane sa dwa rodzaje połączeń zaciskowych:

– połączenia zaciskowe aksjalne,   w których na złączkę zakładana jest rozkalibrowana rura, a następnie dociskana do złączki specjalnym pierścieniem

– połączenia zaciskowe radialne, w których rura wsuwana jest pomiędzy dwuścienna złaczkę a następnie korpus złaczki zaprasowywany jest a rurze.

 

 

Jako złączki wykorzystywane łączniki:

– metalowe w zakresie średnic  14 – 63 mm

– z tworzywa o nazwie polisulfon fenylenu PPSU w zakresie średnic  14 – 20 mm.

Złączki metalowe można podzielić na dwa typy:

– mosiężne wykonane z mosiądzu odpornego na odcynkowanie CuZn39Pb3 wg PN-EN 12164:2002 w

zakresie średnic 14 – 63 mm przeznaczone do nierozłącznych połączeń zaciskania aksjalnego

– mosiężnych wykonanych z mosiądzu CuZn39Pb3 lub CuZn40Pb2 wg PN-EN 12164 przeznaczonych do połączeń rozłącznych np. śrubunki i rozdzielacze – zakres średnic 14- 25 mm.

    Pierwszy typ złączek przeznaczony jest do systemu połączeń nierozłącznych wykonywanych przy pomocy specjalnych narzędzi zaciskowych a drugi do połączeń rozłącznych wykonywanych

najczęściej przy użyciu np. kluczy płaskich. Kompatybilność obu typów złączek jest zagwarantowana.

 tecefl3.gif 

Fot. Złączki do połączeń aksjalnych, po lewej mosiężna, po prawej z PPSU.

 

Złącza zaciskowe aksjalne

 

W zakresie średnic f 14 do 32 mm do wykonywania połączeń używa się narzędzi ręcznych.

tecefl5.gif

Fot. Narzędzia ręczne po połączeń aksjalnych. Od lewej: kalibrator (kielichowica), nożyce do cięcia rur, zaciskarka ręczna.

 

Przebieg kolejnych czynności:

1. Przycięcie rury, należy stosować ostre nożyce, cięcie powinno być prostopadłe do osi rury. Minimalny ucinany odcinek nie powinien być mniejszy niż 1-2 cm, aby nie powodować zgniatania rury. Przy srednicach większych niż 32 mm nalezy używac obcinaków krążkowych.

 

2. Nasunięcie na ucięty kawałek rury pierścienia zaciskowego. Kołnierz na pierścieniu powinien być od strony rury anie łącznika. Tak przygotowaną rurę rozszerza się kalibratorem. Do kielichowania należy używać tylko i wyłącznie oryginalnych narzędzi firmy TECE. Kielichowanie zaleca się wykonać

w dwóch fazach, tak aby za pierwszym razem dokonać tylko częściowego rozkielichowania rury. Następnie kalibrownicę przekręcić o kąt 90° i zwiększyć zakres kielichowania rury do końca. Ma to szczególne znaczenie w okresie jesienno- zimowym kiedy temperatury na budowie są niższe niż +5°C.

Jeśli kielichowanie rury prowadzone jest w temperaturach ujemnych to końcówkę rury bezpośrednio przed rozszerzeniem podgrzać nagrzewnicą powietrzną np. opalarką do drewna ustawioną na temperaturę strumienia nie wyższą niż 90 °C.

 3. Wsunięcie złączki do rozkielichowanej końcówki rury Końcówkę karbowaną złączki wsuwamy do rozkielichowanej końcówki rury tylko do ostatniego karbu. Jeśli złączka wsunie się tak że kołnierz złączki dotknie końca rury to ten odcinek należy odciąć i powtórzyć kalibrowanie. Wsunięcie złączki do samego kołnierza złączki i nasunięcie tulei spowoduje wypchnięcie części materiału ścianki rury i może być przyczyną nieszczelności. Nasunięcie tulei zaciskowej wzdłuż osi złącza Kolejną operacją jest nasunięcie tulei zaciskowej na złącze przy pomocy łańcuszkowego narzędzia zaciskowego. Widelce

zakładamy tak aby jeden opierał się o kołnierz złączki a drugi o kołnierz pierścienia. Należy pamiętać aby w narzędziu były założone odpowiednie do średnicy końcówki zaciskające tzw. “widelce” oraz aby łączone elementy opierały się równo o widelce.

tecefl8.gif

 

Połączenia dla rur TECEflex® o f 40 – 63 mm należy wykonywać przy pomocy elektrycznych narzędzi do zaciskania uzbrojonych w głowice kalibrujące i zaciskające do systemu TECEflex®. Sposób wykonywania połączenia jest taki sam jak dla rur o f 14 do 32 mm. Jako napęd należy używać dostępnych w handlu napędów o sile zaciskania 32 do 38 kN. Wiele firm produkuje takie napędy. Przy nasuwaniu tulei powinien pozostać odstęp około 0,5 mm pomiędzy kołnierzem tulei a kołnierzem złączki. Przystawki TECE są tak skonstruowane że wyłączą napęd pozostawiając taką właśnie szczelinę.
Przy pracy z przystawkami należy pamiętać o codziennej ich konserwacji – czyszczenie z kurzu i wszelkich zabrudzeń na placu budowy – ponieważ wydłuży to znacznie ich użytkowanie.

Należy sprawdzać czy części ruchome są odpowiednio przesmarowane wazeliną techniczną – zmniejszy to opory przy pracy. W tabeli po lewej podani są producenci napędów i typy urządzeń do których można stosować przystawki TECE. Na zdjęciu u dołu napęd firmy REMS. 

 

tecefl10.gif

 

 

tecefl11.gif

 Połączenia zaciskowe radialne

 

System opiera się na złączkach w których jedynym elementem uszczelniającym jest 1 lub 2 uszczelki ty

pu O-Ring. W systemie tym tuleja zaciskowa wykonana jest najczęściej z cienkiej blachy stalowej i jest obciskana na końcówce rury w który wsunięta jest końcówka złączki z uszczelkami O-Ring. Końcówka rury nie jest kalibrowana tak jak w systemie aksjalnym tylko fazowana od wewnątrz aby przy wsuwaniu końcówki złączki nie uszkodzić O-Ringów. W związku z tym w miejscach połączeń następuje bardzo znaczne przewężenie przekroju. Powstaje dodatkowy punkt kryzujący – co najmniej dwa na złączce. Rysunek poniżej pokazuje bardzo wyraźnie różnicę pomiędzy systemami radialnym a aksjalnym TECEflex®. W systemie aksjalnym, materiał ścianki rury zostaje wprasowany w karby złączki i uszczelnienie jest realizowane na  całej powierzchni złącza, natomiast w systemie radialnym uszczelnienie realizowane jest punktowo na dwóch (lub jednej) uszczelkach typu O-Ring.

tecefl2.gif

W systemie aksjalnym masywna tuleja zaciskowa nasuwana na złącze wprasowywuje materiał ścianki rury w karby złączki natomiast w systemie radialnym tuleja z cienkiej blachy Al zaciskana jest w dwóch miejscach tylko po to aby nie dopuścić do zsunięcia się rury ze złączki. W systemie radialnym po zaciśnięciu tulei należy wzrokowo sprawdzić czy w otworze kontrolnym na tulei widać wsuniętą

rurę. Jeśli w otworze nie widać rury to istnieje prawdopodobieństwo nieszczelności tego połączenia.

W warunkach przymusowego wykonywania połączeń taka kontrola nie zawsze jest możliwa, natomiast w przypadku systemu TECEflex® kontrola ta jest łatwa i pewna. Przekonanie o szczelności połączenia nabiera szczególnie znaczeniu gdy instalacje prowadzone są w miejscach, które będą później zakryte i niedostępne.