BHP przy pracy w wykopach

Przepisy wymagane przed rozpoczęciem robót ziemnych

 Rozpoczęcie robót ziemnych powinno być poprzedzone: