Magazynowanie energii

 Wstęp

Energia produkowana w OZE, szczególnie siłowniach wiatrowych i instalacjach fotowoltaicznych stanowi nie lada problem dla krajowych sieci elektroenergetycznych.  Pobór mocy w sieci nie jest stały, ulega wahaniom dobowym w dość dużym przedziale wartości. Jego dopasowanie ze strony systemu EE jest skomplikowane, bowiem wiąże się z koniecznością zapewnienia odpowiednich parametrów prądu sieciowego (napięcie, częstotliwość). W przypadku siłowni konwencjonalnych, np. turbiny parowej, ograniczenie mocy możliwe jest poprzez obniżenie ciśnienia pary czy prędkości obrotowej turbiny. W siłowni wiatrowej taka regulacja jest niemożliwa. Gwałtowne zmiany siły wiatru (np. burza) mogą w krótkim czasie generować znaczne moce, trudne do zaakceptowania przez system elektroenergetyczny.   Skoki mocy w sieci lub jej chwilowy brak są z kolei zagrożeniem dla jej końcowych użytkowników, maszyn, komputerów, itp. Rozwiązaniem tego problemu są sieci inteligentne tzw. „smart grid” wyposażone w odpowiednie narzędzia, w tym magazyny energii. 

 

Rys. Skutki gwałtownej zmiany obciążenia w sieci przy braku akumulacji energii.

 

Rys. ta sam sieć wyposażona w magazyn energii.

 

 

Magazyny energii mają ogólnie za zadanie gromadzić chwilowo jej nadwyżki w okresach zmniejszonego poboru i nadprodukcji w źródle wytwarzania, by potem uzupełnić jej braki w czasie zwiększonego poboru mocy. Podstawowe ich zalety to:

– poprawa efektywności wytwarzania energii;

– lepsza sprawność zarządzania systemami produkcji i przesyłu;

– poprawa jakości energii (zob. rys. powyżej);

– lepsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (wyższa sprawność)