Oferta firmy Stercontrol – wiatr

 STERCONTROL Marek Grdeń

ul. Ostrowskiego 7

53-238 Wrocław

Mob: +48  504 940 214

Tel:  +48 (71) 719 90 09

Fax: +48 (71) 719 90 11

 

E-Mail: maciej.jaworski@stercontrol.pl

Zestaw EWG-1

Przedstawiony zestaw urządzeń służy do poznania budowy i zasad działania nowoczesnych elektrowni wiatrowych. Działanie siły wiatru oraz konstrukcja mechaniczna elektrowni wiatrowych mogą być imitowane do najdrobniejszych szczegółów przy wykorzystaniu stanowiska testowego maszyny serwo oraz oprogramowania WindSim. Moduł sterujący do maszyny asynchronicznej dwustronnego zasilania (w formie generatora elektrowni wiatrowej) umożliwia przyjazną dla użytkownika obsługę i wizualizację w trakcie doświadczeń. Specjalnie przygotowany kurs multimedialny Interaktywny Asystent Laboratoryjny (Interactive Lab Assistant) został przygotowany w taki sposób, aby przekazywać wiedzę i dostarczać interaktywną pomoc przy wszelkich próbnych konfiguracjach, pozwalając również na ocenę danych pomiarowych przy użyciu komputera.

Wyposażenie podstawowe, w skład którego wchodzi:

Moduł sterujący do turbiny wiatrowej generator asynchroniczny dwustronnego

Nowoczesne elektrownie wiatrowe wykorzystują generatory asynchroniczne dwustronnego zasilania do zasilania sieci energetycznych. Zespół sterujący generatora asynchronicznego podwójnego zasilania umożliwia sterowanie i pracę generatora o zmiennej prędkości obrotowej w laboratorium. Za pomocą zespołu sterującego można emulować i analizować wszystkie ważne stany robocze występujące w praktyce. Oprogramowanie WindSim umożliwia wygodną pracę oraz wizualizację wartości pomiarowych.

Zespół sterujący charakteryzuje się następującymi cechami:

• Zespół sterujący z dwoma sterowanymi trójfazowymi falownikami

• Praca generatora asynchronicznego podwójnego zasilania w trybie podsynchronicznym i nadsynchronicznym

• Wbudowany łącznik mocy do włączania generatora online

• Autonomiczna kontrola mocy czynnej i biernej, częstotliwości, napięcia

• Ręczna i automatyczna synchronizacja z siecią

• Interfejs USB

• Wejście do inkrementalnego kodera wału

• Wbudowany przerywacz stykowy hamulca umożliwia doświadczenia typu “Fault Ride Through”

• Napięcie zasilające: 3 x 300 V, 50…60 Hz

• Maksymalna moc wyjściowa: 1 kVA

• Wymiary: 297 x 460 x 210mm (wys. x szer. x głęb.)

• Masa: 8,3 kg

Oprogramowanie WindSim przejmuje wysterowanie zespołu sterującego generatora asynchronicznego podwójnego zasilania i serwa stanowiska kontrolnego maszyny. Za pomocą tego urządzenia można ustawiać i emulować różne prędkości wiatru i profile. Na wale generatora powstają takie same stany, jak w rzeczywistej siłowni wiatrowej. Jednocześnie oprogramowanie WindSim umożliwia sterowanie, parametryzację i wizualizację wszystkich ważnych parametrów roboczych generatora asynchronicznego podwójnego zasilania.

Funkcje specjalnie obejmują:

• Szczegółowa emulacja nowoczesnej siłowni wiatrowej

• Pomiar, obliczenia i prezentacja graficzna wszystkich mechanicznych i elektrycznych parametrów roboczych (SCADA)

• Praca automatyczna lub ręczna

• Wybór wartości zadanych mocy czynnej i biernej

• Definicja i emulacja siły i profili wiatru

• Praca z różnymi siłami wiatru łącznie ze sterowaniem skokiem wirnika

• Uruchomienie krok po kroku dla zademonstrowania funkcji w praktyce

• Eksport wykresów i wartości pomiarowych

• Wersja 32-bitowa do Windows

Instrukcje doświadczeń są przedstawione w postaci kursu interaktywnego Lab Assistant. Ten kurs multimedialny wprowadza krok po kroku w świat nowoczesnych elektrowni wiatrowych. Podstawowe procesy fizyczne i mechaniczne są przedstawione za pomocą łatwych do zrozumienia animacji. Interaktywne oprogramowanie Lab Assistant łącznie z oprogramowaniem WindSim stanowią podstawowe elementy przyjaznego dla użytkownika środowiska doświadczalnego.

Funkcje specjalne:

• Interaktywne modele doświadczalne

• Wartości pomiarowe i wykresy można zapisać w instrukcjach doświadczeń za pomocą funkcji przeciągnij i upuść

• Oprogramowanie WindSim można uruchomić bezpośrednio z poziomu instrukcji doświadczenia

• Pytania z odpowiedziami i logika ocen pomaga monitorować postępy w nauce

• Funkcja druku dokumentów umożliwia łatwe drukowanie instrukcji doświadczeń z rozwiązaniami

• Płyta CD z przeglądarką Labsoft, oprogramowanie kursu i oprogramowanie WindSim

Zakres dostawy:

• Zespół sterujący do generatora asynchronicznego podwójnego zasilania

• Oprogramowanie WindSim

• Interaktywny Lab Assistant – generator asynchroniczny podwójnego zasilania

Wielofunkcyjna maszyna prądu trójfazowego 1 kW

Funkcje:

• Silnik asynchroniczny prądu trójfazowego z wirnikiem pierścieniowym

• Maszyna synchroniczna

Dane:

• Napięcie znamionowe: 400/230 V, 50 Hz

• Prąd znamionowy: 2,0 A / 3,5 A

• Znamionowa prędkość obrotowa: 1400 / 1500 min-1

• Moc znamionowa: 0,8 kW

• cos phi: 0,75

• Napięcie wzbudzenia: 230 V AC / 24 V DC

• Prąd wzbudzenia: 4 A AC / 11 A DC

• dwa końce wałów

3-fazowy transformator izolacyjny, 1 kW do farm wiatrowych

Transformator trójfazowy do zasilania farm wiatrowych podwójnego zasilania

• Napięcie pierwotne: 3 x 400 V

• Napięcie wtórne: 3 x 300 V

• Moc znamionowa: 1000 VA

• Bezpiecznik: 1 bezpiecznik automatyczny 1,6 … 2,5 A (regulowany)

• Wejścia / wyjścia: bezpieczne gniazda 4 mm

• Wymiary: 297 x 456 x 150 mm

• Masa: 11 kg

Inkrementalny koder pozycji 1024 impulsy
Koder inkrementalny charakteryzuje się następującymi cechami:

• 1024 impulsy

• Moment obrotowy: <= 1 Ncm

• Masa: 1,7 kg

• Wałek z jednym końcem

Dynamiczny symulator uszkodzeń sieci energetycznej

Przetwornice mocy nowoczesnych turbin wiatrowych lub sieci ogniw fotowoltaicznych muszą reagować na usterki w sieciach energetycznych nie przerywając tak po prostu pracy. Taka zdolność nosi nazwę „fault ride through” (podtrzymanie pracy).

Dynamiczny symulator uszkodzeń sieci energetycznej emuluje takie uszkodzenia sieci. Umożliwia to badanie reakcji dowolnego sprzętu podłączonego poniżej miejsca wystąpienia usterki.

Symulator uszkodzeń charakteryzuje się następującymi cechami:

• Regulowany czas trwania usterki od 50 ms do 1000 ms

• 5-stopniowy, regulowany spadek napięcia we wszystkich fazach

• Możliwość konfigurowania symetrycznych i niesymetrycznych usterek sieci

• Wybór między usterkami ze zwarciem doziemnym i bez zwarcia

• Regulowany kąt początkowy analizy fault ride through

• Wyświetlacz graficzny

• Napięcie przyłączeniowe: 3 x 400V, 50…60 Hz

• Wymiary: 297 x 460 x 210 mm (wys. x szer. x głęb.)

• Masa: 18 kg

Oprogramowanie FRT umożliwia rejestrację i wizualizację pomiarów.

Funkcje:

• Wyświetlanie wartości chwilowych

• Wyświetlanie wartości RMS

• Predefiniowane szablony żądanych wartości mocy czynnej i biernej

• Eksport wykresów i wartości pomiarowych

• Wersja 32-bitowa do Windows

Wyposażenie stanowiska kontrolnego; system napędowo/hamulcowy serwo, w którego skład wchodzą:

Stanowisko kontrolne do maszyny serwo 1 kW łącznie z oprogramowaniem ActiveServo (DE, GB, F, ES)

Stanowisko kontrolne do maszyny serwo to kompletny system kontrolny do badania maszyn elektrycznych i napędów. Składa się ono z cyfrowego urządzenia sterującego, hamulca oraz oprogramowania ActiveServo. System łączy w sobie najnowszą technikę z łatwą obsługą.

Ponadto, za pomocą systemu można wykonać ręczną i automatyczną synchronizację.

Urządzenie sterujące jest wyposażone w następujące funkcje:

• Dynamiczna i statyczna praca czterokwadrantowa

• 10 przełączanych trybów pracy / modeli maszyn roboczych (regulacja momentu obrotowego, regulacja prędkości obrotowej, masa wirująca, napęd posuwisty, wał / kalander, napęd do nawijania, swobodnie definiowane obciążenie zależne od czasu, ręczna i automatyczna synchronizacja sieci)

• Wbudowany, izolowany galwanicznie wzmacniacz pomiarowy do pomiaru prądu i napięcia

• Wskazanie prędkości obrotowej i momentu obrotowego

• Monitor czterokwadrantowy

• Złącze USB

• Monitorowanie termiczne badanej maszyny

• Badanie, czy osłona wału jest założona

• Napięcie zasilania: 400V, 50Hz

• Maksymalna moc wyjściowa: 10 kVA

• Wymiary: 297 x 460 x 420 mm (wys. x szer. x głęb.)

• Masa: 14,3 kg

Hamulcem jest asynchroniczny serwomotor z samoczynnym chłodzeniem i selsynem.

Podłączenie przewodów silnika i czujnika odbywa się za pomocą zabezpieczonych przed błędną polaryzacją połączeń wtykowych. Maszyna jest nadzorowana termicznie i wraz z urządzeniem sterującym tworzy niewymagający kalibracji, wolny od zmian parametrów w czasie system napędowo-hamulcowy.

• Maksymalna prędkość obrotowa: 4000 min-1

• Maksymalny moment obrotowy 30Nm

• Monitorowanie temperatury: czujnik temperatury (KTY) o działaniu ciągłym

• Rozdzielczość selsynu: 65 536 impulsów/obrót

• Wymiary: 275 x 210 x 210 mm (szer. x wys. x głęb.)

• Masa: 6kg

ActiveServo to program do wyznaczania charakterystyk maszyn oraz do statycznego i dynamicznego określania punktów roboczych. Można ustawić i sparametryzować 7 różnych maszyn pracujących pod obciążeniem (masa wirująca, pompa, kalander, napęd posuwisty, sprężarka, napęd do nawijania, swobodnie parametryzowane obciążenie zależne od czasu).

Cechy szczególne:

• pomiar, obliczenie i prezentacja graficzna wielkości mechanicznych i elektrycznych

• (prędkość obrotowa, moment obrotowy, moc mechaniczna, prąd, napięcie, moc czynna, moc pozorna, moc bierna, sprawność, współczynnik mocy)

• jednoczesna prezentacja wartości zmierzonych i obliczonych (np. bezpośrednie wskazanie sprawności).

• pomiar prądu i napięcia (jako wartości skutecznych także dla wielkości niesinusoidalnych)

• praca sterowana prędkością obrotową lub momentem obrotowym

• zapis wielkości w czasie

• predefiniowanie wartości granicznych dla prędkości obrotowej lub momentu obrotowego w celu uniknięcia niedopuszczalnych obciążeń badanego urządzenia

• praca we wszystkich czterech kwadrantach (wskazanie generatorowego momentu obrotowego)

• swobodnie definiowalna funkcja liniowo-rosnąca do wykonywania sterowanych komputerowo prób obciążenia

• prezentacja charakterystyk wielu prób w celu uwypuklenia zmian parametrów

• eksport wykresów i wartości pomiarowych

• Wersja 32-bitowa do Windows

Instrukcje doświadczeń są przedstawione w postaci kursu interaktywnego Lab Assistant. Ten kurs multimedialny omawia krok po kroku zagadnienie fault ride through dla nowoczesnych elektrowni wiatrowych.

Funkcje:

• Interaktywne modele doświadczalne

• Wartości pomiarowe i wykresy można zapisać w instrukcjach doświadczeń za pomocą funkcji przeciągnij i upuść

• Pytania z odpowiedziami i logika do oceny dla kontroli stanu wiedzy

• Funkcja druku dokumentów umożliwia łatwe drukowanie instrukcji doświadczeń z rozwiązaniami

• Płyta CD z przeglądarką Labsoft, oprogramowanie kursu i oprogramowanie WindSim

Zawiera:

• Dynamiczny symulator uszkodzeń sieci energetycznej

• Oprogramowanie FRT do generatorów wiatrowych podwójnego zasilania

• Interaktywne oprogramowanie Lab Assistant do analizy fault ride through w generatorach wiatrowych podwójnego zasilania

film  

Więcej na temat tego zestawu na stronie firmy

Zestaw EWG-2 Mała elektrownia wiatrowa

Małe elektrownie wiatrowe (do mocy ok. 5 kW) już dziś są stosowane przy zdecentralizowanych dostawach energii. Tego typu systemy są wykorzystywane do zasilania obiektów, które nie korzystają z centralnego punktu zasilania. Są to np. daleko położone przenośne konwertery radiowe czy domki wypoczynkowe. Elektrownie te generują napięcie prądu stałego. Ich energia może być magazynowana w akumulatorach z regulatorami ładowania. Napięcie prądu zmiennego generowane jest poprzez przetwornice obsługujące urządzenia podłączone do sieci. Korzystając ze stanowiska testowego maszyny serwo oraz oprogramowania WindSim, działanie siły wiatru oraz konstrukcja mechaniczna elektrowni wiatrowych mogą być imitowane nawet do najdrobniejszych szczegółów. Specjalnie przygotowany kurs multimedialny Interaktywny Asysten Laboratoryjny (Interactive Lab Assistant) przekazuje potrzebną wiedzę i dostarcza interaktywną pomoc przy wszelkich próbnych konfiguracjach, pozwalając również na ocenę danych pomiarowych przy użyciu komputera

Zakres szkolenia:

• Poznanie budowy i zasad działania nowoczesnych małych elektrowni wiatrowych

• Omówienie fizycznych podstaw procesu „od wiatru do fali”

• Poznanie różnych koncepcji elektrowni wiatrowych

• Budowa i podstawowa obsługa małych generatorów energii wiatrowej

• Praca przy zmiennej sile wiatru w trybie offline

• Magazynowanie energii i optymalizacja systemu

• Budowa systemu pozasieciowego do generowania napięcia stałego 230V

Poznanie systemów hybrydowych do zasilania pozasiecowego z wykorzystaniem siły wiatru i układów fotowoltaicznych

Wymagania systemowe:

• komputer osobisty z systemem operacyjnym Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10

• napęd CD-ROM w celu zainstalowania oprogramowania

• złącze USB w celu podłączenia interfejsu

• co najmniej 500 MB wolnego miejsca na twardym dysku

• program Microsoft Internet Explorer w wersji 7 lub wyższej

• plug-in Adobe (Macromedia) Flash-Player (aktualna wersja)

• środowisko Java Runtime Environment w wersji 1.3.1 lub wyższej

Opis systemowy płyt doświadczalnych z fotorealistycznym drukiem barwnym

Płyty doświadczalne zostały wykonane z płyt laminatowych o grubości 5 mm, które po obu stronach powleczone są wytrzymałą żywicą melaminową. Podstawowy kolor płyt to RAL 7035 (jasnoszary). Wszystkie płyty mają jednakową wysokość DIN A4 (297 mm). Do dyspozycji są trzy warianty szerokości: 114 mm, 228 mm lub 456 mm. W celu zmniejszenia możliwości obrażeń narożniki płyt czołowych są zaokrąglone z promieniem 3 mm. Na strony przednie zostały naniesione symbole odpowiedniego urządzenia lub połączenia zgodnie z najnowszymi normami DIN. Nadruk wykonano w kolorze czarnym, a w razie potrzeby także w kolorze, kontrastową farbą UV. Tam gdzie to możliwe i celowe, nadruk na płycie czołowej uzupełniono o kolorowe grafiki lub zdjęcia. Farba UV zachowuje kolory także przy bezpośrednim napromieniowaniu słonecznym. Specjalna technika z dodatkową warstwą lakieru ochronnego zapewnia wytrzymałość i odporność na zadrapania, jednak nie zmniejsza przezroczystości i czytelności nadruku na ścianach czołowych. Połączenia elektryczne wykonano za pomocą bezpiecznych gniazd 4 mm. Strona spodnia jest zabezpieczona przed dotknięciem za pomocą pokrywy.

Dla lepszej przejrzystości dydaktycznej, elektryczna magistrala zasilająca jest poprowadzona przy górnej i dolnej krawędzi płyty i jest wyróżniona kolorem zgodnie z DIN 72551.

Płyty doświadczalne można umieścić bez użycia narzędzi w specjalnej ramie doświadczalnej. Alternatywnie, ze wszystkich płyt doświadczalnych z obudową pulpitową można także korzystać kładąc je bezpośrednio na stole lub po zamontowaniu w walizce.

Wyposażenie podstawowe, w skład którego wchodzi:

Kontroler obciążenia do małego generatora wiatrowego 12 V 

Kontroler obciążenia został zaprojektowany specjalnie do współpracy z małymi turbinami wiatrowymi. Zapewnia on optymalne ładowanie podłączonych akumulatorów. Jeśli akumulator osiągnął maksymalny stopień naładowania, nadmiar energii jest przekształcany w ciepło za pomocą rezystorów obciążenia. W ten sposób generator wiatrowy ma zawsze obciążenie, co zapobiega jego pracy przy niedopuszczalnych prędkościach obrotowych. Zestaw obejmuje oprócz samego kontrolera obciążenia także akumulator i rezystory obciążenia.

Kontroler obciążenia charakteryzuje się następującymi cechami:

• Napięcie akumulatora 12 V

• Prąd ładowania / rozładowania 20A

• Rezystor obciążenia 0,34 Ω / 300 W

• Pojemność akumulatora 7 Ah

• Złącza: bezpieczne gniazda 4 mm

• Wymiary: 297 x 456 x 105 mm (wys. x szer. x głęb.)

• Masa: 6,3 kg
Generator synchroniczny 12 V do małych farm wiatrowych z z magnesem stałym 

   Generator to generator synchroniczny ze stałym wzbudzeniem, o konstrukcji podobnej do generatorów stosowanych w małych elektrowniach wiatrowych.

• Napięcie bez obciążenia: 19 V

• Napięcie znamionowe: 10 A

• Znamionowa prędkość obrotowa: 1000 obr/min

• Moc znamionowa: 0,3 kW

• Wymiary: 340 x 210 x 210 mm (szer. x wys. x głęb.)

• Masa: 9 kg

Zespół lamp 12 V

Zespół lamp umożliwia badanie i porównanie lamp halogenowych i LED. Żarówki mają taką samą jasność, a każdą z nich można włączyć oddzielnie. Umożliwia to badanie różnych scenariuszy poboru energii.

Zespół lamp charakteryzuje się następującymi cechami:

• Lampy halogenowe 25 W

• Lampy LED 2 W

• Napięcie robocze: 12 V

• Wymiary: 297 x 114 x 210 mm (wys. x szer. x głęb.)

• Masa: 1,2 kg
Moduł obciążenia 1 kOhm, 500 W

Rezystor obciążenia do panelu solarnego i zespołów paneli solarnych.

Może one być użyty do podłączenia:

• paneli solarnych / symulacji do celów rejestracji charakterystyki i rezystancji obciążenia

• Solarny regulator ładowania jako rezystancja obciążenia

• Inwerter jako rezystancja obciążenia

Obciążenie solarne charakteryzuje się następującymi cechami:

• Rezystor: 0…1 kΩ / 500 W z regulacją bezstopniową, z uzwojeniem krokowym

• Prąd:

0 – 50 Ω maks. 6 A

• Złącza: bezpieczne gniazda 4 mm

• Wymiary: 297 x 228 x 160 mm (wys. x szer. x głęb.)

• Masa: 4,3 kg
Przetwornica bez podłączenia do sieci 230 V, 275 VA

Aby zasilanie standardowych urządzeń elektrycznych z autonomicznych systemów solarnych było możliwe, wygenerowane napięcie DC musi byc przekształcone w napięcie AC. Płyta składa się z dostępnego w handlu autonomicznego inwertera, który generuje napięcie 230 V AC z napięcia 12 V DC. Inwerter jest wyposażony w układ ochrony przed głębokim rozładowanie, dzięki czemu może być podłączony bezpośrednio do akumulatora ołowiowego.

Autonomiczny inwerter charakteryzuje się następującymi cechami:

• Włącznik/wyłącznik

• Kontrolka LED stanu roboczego

• Alarm akustyczny do ostrzeżeń

• Napięcie wyjściowe: sinusoidalne 230 V +/- 5%

• Moc: 275 VA

• Efektywność: 93%

• Funkcje bezpieczeństwa:

o Odcięcie przed przeładowaniem akumulatora

o Zabezpieczenie temperaturowe i przeciwprzeciążeniowe

o Zabezpieczenie przed zwarciem

o Zabezpieczenie przed zamianą biegunów

• Złącza: bezpieczne gniazda 4 mm

• Wymiary: 297 x 228 x 145 mm (wys. x szer. x głęb.)

• Masa: 3,1 kg
Zespół lamp 230V

Zespół lamp umożliwia badanie i porównanie tradycyjnych żarówek, świetlówek energooszczędnych l żarówek LED.

Wszystkie żarówki mają taką samą jasność i można je włączać oddzielnie.

Dane techniczne

• Żarówka: 25 W

• Świetlówka energooszczędna: 4 W

• Żarówka LED 4 W

• Napięcie robocze: 230 V/ 50/60 Hz

• 3 oprawki E27

• Wymiary: 297 x 114 x 210 mm (wysokość x szerokość x głębokość)

Masa: 1,8 kg

Materiały szkoleniowe:

Oprogramowanie doświadczalne: projekt i eksploatacja małej elektrowni Instrukcje doświadczeń są przedstawione w postaci kreatora kursu interaktywnego Lab Assistant. Ten kurs multimedialny prowadzi słuchaczy krok po kroku przez zagadnienia projektowania i eksploatacji małej turbiny wiatrowej. Zasady fizyczne są wyjaśnione za pomocą łatwych do zrozumienia animacji. Interaktywny kreator laboratoryjny w połączeniu z wirtualnymi instrumentami tworzy komfortowe środowisko doświadczalne.

 Funkcje:

 • Interaktywne modele doświadczalne

 • Wartości pomiarowe i wykresy można zapisać w instrukcjach doświadczeń za pomocą funkcji przeciągnij i upuść.

 • Wirtualne instrumenty można uruchomić bezpośrednio z poziomu instrukcji doświadczenia

 • Pytania z odpowiedziami i logika do oceny dla kontroli stanu wiedzy

 • Funkcja druku dokumentów umożliwia łatwe drukowanie instrukcji doświadczeń z rozwiązaniami

 • Płyta CD z przeglądarką Labsoft, oprogramowanie kursu i wirtualne instrumenty
 

  To oczywiście tylko krótki wycinek możliwości zestawu, więcej tradycyjnie na stronie firmy.