Pompy ciepła – zestawy dydaktyczne

Oferta MGS

Pompa ciepła – zestaw demoonstracyjny, podstawowy (kod towaru: POCP-02)

Jest to funkcjonalny model pompy ciepła woda – woda nadający się do demonstracji zasady działania i budowy pompy ciepła.

Zestaw składa się z następujących elementów:

– elementy konstrukcyjne ze stali nierdzewnej

– sprężarka tłokowa

– wymienniki ciepła w formie helisy

– filtr odwadniający

– element dławiący (kapilara)

– manometry glicerynowe (wysokiego i niskiego ciśnienia)

– czynnik ziębniczy R134a

Opcjonalnie zestaw może być doposażony w nakładki wentylatorowe umożliwiające demonstrację działania pompy ciepła powietrze powietrze (wersja standardowa nie zawiera tych elementów).

Zasilanie: 230 V, 50 Hz

Wymiary:

– długość 660 mm

– szerokość 550 mm

– wysokość 660 mm

– waga 20 kg

Pompa ciepła – zestaw demonstracyjny, rozbudowany (kod towaru: POCP-05)

Jest to funkcjonalny model uniwersalnej pompy ciepła z rewersyjnym układem ziębniczym, która może pracować w kliku trybach: woda/woda, powietrze/woda, woda/powietrze i powietrze/powietrze.

Realizacja wymienionych trybów pracy pompy jest możliwa dzięki zastosowaniu różnych nakładek na wymienniki – symulujących dolne i górne źródła ciepła. System służy do demonstracji na czym polega zasada działania pompy ciepła oraz jakie istnieją rodzaje pomp ciepła. Dzięki zastosowaniu zaworu czterodrogowego, możliwe jest odwrócenie obiegu chłodniczego i realizacja funkcji chłodziarki. Stan pracy urządzenia można monitorować przy pomocy wskaźnika pozycji zaworu czterodrogowego, licznika energii, wskaźników temperatury i manometrów oraz wzierników czynnika ziębniczego.

Zestaw występuje w dwóch wersjach:

– POCP-05 – wersja podstawowa, bez możliwości sterowania on-line przez komputer oraz rejestracji danych pomiarowych

– POCP-05+- wersja rozbudowana, z możliwością sterowania on-line przez komputer oraz rejestrację danych pomiarowych.

Zestaw składa się z następujących elementów:

– elementy konstrukcyjne ze stali nierdzewnej

– dwa zasobniki cieczy (nakładki na wymienniki ciepła)

– dwie tuleje z wentylatorem (nakładki na wymienniki ciepła)

– sprężarka tłokowa

– wymienniki ciepła w formie helisy

– regulator temperatury panelowy z wyświetlaczem

– licznik energii elektrycznej

– elektroniczne wskaźniki temperatury

– presostaty zabezpieczające HP/LP

– zawór rewersyjny

– filtr odwadniający dwukierunkowy

– dwa wzierniki czynnika ziębniczego

– wskaźnik pozycji pracy zaworu czterodrogowego

– manometr glicerynowy LP tablicowy

– manometr glicerynowy HP tablicowy

– czynnik ziębniczy

Zasilanie: 230 V, 50 Hz

Wymiary:

– długość 660 mm

– szerokość 550 mm

– wysokość 660 mm

– waga 20 kg

 

Pompa ciepła woda-woda (kod towaru: POCP-10)

Jest to rozbudowany zestaw pompy ciepła wyposażony w niezbędne do przeprowadzania eksperymentów urządzenia pomiarowe i materiały do wykonywania eksperymentów.

Zestaw pompy ciepła woda / woda składa się z hermetycznie uszczelnionego kompresora z tłokiem, kondensatora oraz spiralnie ukształtowanego parownika. Dwa zbiorniki na wodę pozwalają na pomiar temperatury podczas kondensacji i parowania. Przyrządy pomiarowe umożliwiają odczyt wartości ciśnienia w różnych częściach obwodu, podczas przechodzenia czynnika chłodzącego ze stanu ciekłego w gazowy. Pomiary te pozwalają wyznaczyć ciepło wymieniane w różnych częściach instalacji.

 

Budowa zestawu

1. Uszczelniony kompresor (cykl chłodzenia) 262 W (w temperaturze parowania 5 °C)

2. Parownik (spiralna rurka) ze zbiornikiem na wodę wielkości 1 l

3. Filtr odwadniający

4. Zawór regulacyjny

5. Zabezpieczenie przed zbyt niskim i wysokim ciśnieniem

6. Wskaźnik płynu i gazu (3)

BP – manometr niskiego ciśnienia

HP – manometr wysokiego ciśnienia

Zasilanie:

– 230 VAC, 50 Hz, 1,1 A

– cyrkulacja wody (1 lub 2 l/min)

Wymiary:

– długość 720 mm

– szerokość 360 mm

– wysokość 450 mm

– waga 25 kg

Możliwe przykładowe eksperymenty

Funkcja pompy ciepła i jej poszczególnych komponentów

Konstrukcja diagramu Molliera dla czynnika chłodzącego (R 134 a)

Badanie cyklu chłodzącego (H – log P)

Pompa ciepła woda-woda z widocznym czynnikiem chłodniczym (kod towaru: POCP-11)

  Jest to stanowisko dydaktyczne pompy ciepła wyposażone w niezbędne urządzenia pomiarowe i materiały do wykonywania eksperymentów.

Urządzenie pompy ciepła składa się z hermetycznie uszczelnionego kompresora, spiralnie ukształtowanego skraplacza oraz parownika. Wewnątrz miedzianych spirali skraplacza i parownika znajduje się woda, stanowiąca medium zasilające dolne i górne źródło ciepła, natomiast na zewnątrz spirali znajduje się czynnik chłodniczy.

Dzięki temu możliwa jest obserwacja poprzez przezroczystą obudowę, zmiany stanu skupienia czynnika chłodniczego – jego skraplanie i parowanie, co stanowi olbrzymią zaletę dydaktyczną tegoż zestawu.

Przyrządy pomiarowe umożliwiają odczyt wartości ciśnienia i temperatury w różnych częściach obwodu. Zestaw zbudowany jest w oparciu o przemysłowo produkowane urządzenia i elementy oraz napełniony rekomendowanym przez najnowsze normy czynnikiem chłodniczym R134 a.

Części składowe

1. Uszczelniony kompresor 402 W (w temperaturze parowania 5 °C)

2. Manometr wysokiego ciśnienia na wyjściu sprężarki, wejściu skraplacza

3. Zawór bezpieczeństwa ustawiony na 14 bar

4. Wymiennik ciepła (skraplacz)

szklana obudowa

spirala ze stali nierdzewnej

wlot i wylot wody

pomiar przepływu wody

pomiar temperatury na wejściu i wyjściu

5. Zbiornik na wodę

pionowy, metalowy, pojemność 0,9 l

6. Manometr wysokiego ciśnienia zbiornika wody

7. Zawór serwisowy

8 Osuszacz

9. Wskaźnik poziomu czynnika chłodniczego

10. Rotametr

11. Termostatyczny zawór rozprężny

12. Manometr niskiego ciśnienia wyjściu zaworu rozprężnego

13. Wymiennik ciepła (parownik)

szklana obudowa

spirala ze stali nierdzewnej

wlot i wylot wody

pomiar przepływu wody

pomiar temperatury na wejściu i wyjściu

14. Zawór Shradera

15. Zbiornik na wodę

16. Manometr niskiego ciśnienia na wyjściu parownika

17. Presostat niskiego i wysokiego ciśnienia

Woltomierz, amperomierz, wyłącznik główny 2A, wskaźnik temperatury i komutator do pomiaru temperatur w charakterystycznych punktach obwodu

Zasilanie:

– 230 VAC, 50 Hz, 1,1 A

– zasilanie w wodę (3 l/min)

Wymiary:

– długość 780 mm

– szerokość 630 mm

– wysokość 620 mm

– waga 51 kg

Przykładowe eksperymenty

Poznanie podstawowych zasad dotyczących urządzenia chłodniczego wykorzystującego czynnik chłodniczy R 134a

Badanie poszczególnych faz cyklu chłodniczego (sprężanie – skraplanie – parowanie)

Analiza teoretycznego cyklu chłodniczego

Analiza rzeczywistego cyklu chłodniczego i wyznaczanie:

– strat

– przegrzania

– dochłodzenia

– mocy parownika

– mocy skraplacza

– wykresu cyklu chłodniczego

Pompa ciepła powietrze-powietrze (kod towaru: POCP-12)

Jest to laboratoryjny model pompy ciepła powietrze/powietrze przeznaczony do demonstracji zasady działania i budowy pompy ciepła oraz wykonania wielu ciekawych eksperymentów badających właściwości pompy ciepła.

Zestaw wyposażony jest w aparaturę pomiarową tj.: elektroniczne wskaźniki temperatury, manometry, licznik energii elektrycznej oraz w regulator temperatury umożliwiający zmianę parametrów pracy systemu.

Sterownik wyposażony jest w funkcję sterowania przez sieć przy pomocy komputera oraz możliwość rejestracji danych pomiarowych na komputerze (komputer oraz program do rejestracji nie znajduje się na wyposażeniu zestawu).

Zestaw występuje w dwóch wersjach:

POCP-12 – wersja podstawowa, posiada możliwość sterowania przez komputer ale nie ma możliwości rejestracji danych pomiarowych na komputerze (bez oprogramowania)

POCP-12+ – wersja rozbudowana, umożliwia sterowanie przez komputer oraz rejestrację danych pomiarowych na komputerze (z oprogramowaniem). 

Zestaw składa się z następujących elementów:

– elementy konstrukcyjne ze stali nierdzewnej

– pulpit kontrolno-pomiarowy

– sprężarka rotacyjna

– wentylatorowe wymienniki ciepła powietrzne lamelowane (miedziano-aluminiowe)

– zasobnik czynnika ziębniczego

– wzierniki czynnika ziębniczego

– filtr czynnika ziębniczego

– manometr glicerynowy LP tablicowy

– manometr glicerynowy HP tablicowy

– termostatyczny zawór rozprężny

– elektroniczne wskaźniki temperatury

– licznik energii elektrycznej (3 kW)

– regulator temperatury

– grzałki stabilizujące niskie źródło ciepła

– presostaty zabezpieczające HP/LP

– rozdzielnica elektryczna z osprzętem

– czynnik ziębniczy

Zasilanie: 230 V, 50 Hz

Wymiary modułu pompy ciepła:

– długość 800 mm

– szerokość 650 mm

– wysokość 1700 mm

– waga 90 kg

Pompa ciepła powietrze-woda (kod towaru: POCP-13)

Jest to laboratoryjny model pompy ciepła powietrze – woda wraz odbiornikiem typu klimakonwektor, przeznaczony do demonstracji zasady działania i budowy pompy ciepła oraz wykonania wielu ciekawych eksperymentów badających właściwości pompy ciepła.

Zestaw wyposażony jest w aparaturę pomiarową tj.: elektroniczne wskaźniki temperatury, manometry, licznik energii elektrycznej oraz w regulator temperatury umożliwiający zmianę parametrów pracy systemu.

Zestaw wyposażony jest w funkcję sterowania przez sieć przy pomocy komputera oraz rejestrację danych pomiarowych na komputerze (komputer oraz program do rejestracji nie znajduje się na wyposażeniu zestawu).

Zestaw występuje w dwóch wersjach:

POCP-13 – wersja podstawowa, posiada możliwość sterowania przez komputer ale nie ma możliwości rejestracji danych pomiarowych na komputerze (bez oprogramowania)

POCP-13+ – wersja rozbudowana, umożliwia sterowanie przez komputer oraz rejestrację danych pomiarowych na komputerze (z oprogramowaniem).

Budowa zestawu

– elementy konstrukcyjne ze stali nierdzewnej

– pulpit kontrolno-pomiarowy

– sprężarka rotacyjna

– wentylatorowy wymiennik ciepła powietrzny lamelowany (miedziano-aluminiowy)

– zasobnik czynnika ziębniczego

– wzierniki czynnika ziębniczego

– filtr czynnika ziębniczego

– manometr glicerynowy LP tablicowy

– manometr glicerynowy HP tablicowy

– termostatyczny zawór rozprężny

– elektroniczne wskaźniki temperatury

– licznik energii elektrycznej (3 kW)

– regulator temperatury

– grzałki stabilizujące niskie źródło ciepła

– presostaty zabezpieczające HP/LP

– rozdzielnica elektryczna z osprzętem

– czynnik ziębniczy

– skraplacz wodny (wymiennik płytowy, zawory odcinające, regulator ciśnienia skraplania, pompa obiegowa)

– klimakonwektor wentylatorowy

Na życzenie klienta zestaw może być wyposażony w (opcja dodatkowa):

– moduł z zasobnikiem otwartym

– moduł z zasobnikiem z wężownicą alupex lub Cu

Zasilanie: 230 V, 50 Hz

Wymiary modułu pompy ciepła:

– długość 800 mm

– szerokość 650 mm

– wysokość 1700 mm

– waga 90 kg

Wymiary modułu klimakonwektora:

– długość 1000 mm

– szerokość 650 mm

– wysokość 1700 mm

– waga 60 kg

UWAGA! – w firmie dostępne sa też zestawy POCP-14 i POCP-15 nie omówione w artykule. Polecam sledzic oferte na stronie http://www.mgs-nauka.com