Biogazownie

Potencjał biogazowni w Polsce

Według danych KOWR  (Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa), w Polsce jest obecnie 119 biogazowni rolniczych i 35 mikroinstalacji biogazu rolniczego. W poniższej tabeli i na mapce pokazano stan na I półrocze 2022 roku, dla mikrobiogazowni. 

Tabela.1.1 Liczba mikrobiogazowni oraz ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej

Mikrobiogazownie w Polsce według KOWR (mapka poniżej)

Z kolei według magazynu „Biomasa”, ilość biogazowni w 2023 roku wyniosła już 138, a mikrobiogazowni 45 (mapka)

Na mapce poszczególnymi kolorami oznaczono:

  • Żółty – instalacje biogazu komunalnego ze ścieków – 194
  • Niebieski – biogazownie rolnicze – 138
  • Zielony – mikrobiogazownie – 45

Reszta obiektów na mapce ma znaczenie marketingowe

Sytuacja zmienia się dynamicznie, bo według CIRE (Centrum Informacji o Rynku Energii) , liczba biogazowni na 14 marca 2023 sięgnęła już 146, a ich łączna moc osiągnęła 142 MWe. Na stronie magazynu Biomasa, pod adresem https://magazynbiomasa.pl/mapa-biogazowni-rolniczych-w-polsce-sprawdz-koniecznie/#, można znaleźć interaktywna mapkę obrazującą położenie poszczególnych obiektów w kraju.

Sieć Internetowa wskazuje z kolei ( w dniu pisania tego artykułu), 150 instalacji o łącznej mocy 145 MWe. Możliwości polskiego rynku rolniczego są jednak dużo większe i wynoszą około 2000MWe.