Magazyny wewnętrzne silosowe

Magazyny wewnętrzne silosowe są rozwiązaniem zapewniającym brak pylenia w miejscu składowania peletu. Cały wsad paliwa magazynowany jest w specjalnym zbiorniku z brezentu, ustawionym w pomieszczeniu technicznym w budynku. Zasyp paliwa jak i jego pobór odbywa się przez króćce przyłączeniowe, bez konieczności odsłaniania zbiornika. Zbiorniku tego typu noszą nazwę Silosób BAG i wystepują w róznych kształtach, walcowych, prostokątnych, kwadratowych, z ramą drewnianą, lub stalową. Odbiór peletu moze się odbywać w nich tylko w jednym punkcie lub wielopunktowo, poprzez przenośnik ślimakowy lub systemami pneumatycznymi.  

Magazyny stożkowe – wykonane są w postaci odwróconej piramidy. Posiadają z reguły jednopunktowe odprowadzenie peletu znajdujące sie na samym dole zbiornika, ale dostępne sa też silosy z dupunktowym jak i wielopunktowym odprowadzeniem. Doprowadzenie paliwa odbywa się na górze. Rama zbiorników stożkowych może być drewniana lub metalowa.

  

Silosy z dnem płaskim – w odróżnieniu do konstrukcji stożkowych są bardziej pojemne, ale wymagaja innych rozwiązań poboru paliwa. Odbiór peletu nie może się w nich odbywać punktowo, tylko z wykorzystaniem technik ssących, podciśnienoiwych lub systemów aktywnych, mobilnych, poruszających sie po dnie silosa. Silosy z dnem płaskim nigdy nie sa oprózniane w całości. W zależności od konstrukcji i producenta na ich dnie pozstaje zawsze od 2-15% paliwa. 

Zasady montażu

Magazyny silosowe powinny być montowane w pomieszczeniach o minimalnej wysokości 180 cm, lecz nie mniejszej niż wysokość silosa w momencie całkowitego napełnienia. Silosy pod wpływem ciśnienia powietrza znacznie zwiekszają swoją objętość, należy więc przyjmować jej maksymalne wymiary podane przez producenta. Zaleca się aby od górnej części brezentu do sufitu pomieszczenia pozstała minimalna odległość 10cm. Boki zbiorników nie powinny dotykać ścian pomieszczenia, przy czym od strony doprowadzenia paliwa (króćców przyłącznych) minimalna odległość zbiornika od ściany wynosi 30cm (rys.).