Systemy transportu peletu

    Wiadomości wstępne 

 

Przesyłanie peletu z magazynu do zasobnika kotła może się odbywać różnymi metodami w zależności od odległości magazynu od kotła, jego usytuowania (na tym samym poziomie co kocioł, poniżej kotła, powyżej kotła), konstrukcji podłogi (pozioma, z lejem zsypowym). Ogólnie metody transportowe możemy podzielić na:

– urządzenia ślimakowe

– transport pneumatyczny

a ze względu na mobilność urządzeń na:

– systemy pasywne

– systemy aktywne

 

  Transport ślimakowy

 

To rozwiązanie stosowane dla magazynów znajdujących się w bezpośredniej bliskości kotła na biomasę. Wyróżnia się tutaj ślimaki:

– sztywne

– elastyczne

a ze względu na ich położenie i kierunek transportu na:

– poziome (horyzontalne)

– pionowe (vertikalne)

– poziomo-pionowe

Systemy sztywne wykonywane są w postaci rur stalowych lub tworzywowych z zamocowanym wewnątrz ślimakiem podłączonych do wolnoobrotowego silnika. Zasyp peletów do ślimaka następuje  najczęściej grawitacyjnie, ale może być też wspomagany przez zagarniacze piórowe lub nawet wibracje. Zasyp grawitacyjny możliwy jest tylko w zbiornikach z dnem lejowym

   

Rys.1 Podajnik ślimakowy, bezpośrednio nad ślimakiem znajduje się trójkątny daszek chroniący przed zgniataniem paliwa.

ozebio104.jpg

Rys.2 System ślimakowy ze ślimakiem elastycznym

ozebio105.jpg

Rys.3 System ślimakowy elastyczny łamany

 

Rys.4 System ślimakowy z pionową rurą opadową.

 

 

Bardzo często w systemach ślimakowych łączy się podajniki   sztywne z elastycznymi w jeden system umożliwiający zasilanie kotła z różnych kierunków. W systemach elastycznych  łamanie drogi transportu peletów nie jest żadnym problemem (rys.3). Jeśli

zbiornik peletu znajduje sie na innej kondygnacji powyżej kotła, to łączy się ślimak elastyczny z pionową rura opadową (Rys.4). Część trasy pelety pokonują więc w sposób mechaniczny za pomocą podajnika, a następnie grawitacyjny opadając swobodnie w rurze opadowej.

Podajniki ślimakowe elastyczne i sztywne mają też zastosowanie w silosach tkaninowych z dnem zsypowym (Rys.5).

 

ozebio107.jpg

Rys.5 Podajnik ślimakowy współpracujący z silosem workowym.

 

 

Rys. System aktywny z urządzeniem nagarniającym piórowym i przenośnikiem ślimakowym.

 

ozebio108.jpg

Rys.6 Sztywny ślimak ustawiony pod kątem.

 

ozebio109.jpg

Rys.7 Ślimak horyzontalno-vertikalny

 

  Systemy pneumatyczne

 

Mają zastosowanie najczęściej przy rozległych instalacjach, gdzie kotłownia oddalona jest od magazynu, rozdzielona np. osobnym pomieszczeniem. Systemy pneumatyczne stosowane są też standardowo przy magazynach umieszczonych na zewnątrz budynku w zbiornikach podziemnych. W systemie pneumatycznym  możliwe jest przesyłanie peletu na odległość do 25m. Stosowane są rury elastyczne o nieco mniejszej średnicy,  około 50mm. Rury tworzą pary: rura ssąca i powrotna, jedna podaje paliwo do zasobnika kotła, druga zwraca powietrze do zbiornika aby wyrównać ciśnienie.

ozebio110.jpg

Przy rozległych zbiornikach stosowanych jest wiele gniazd ssących rozmieszczonych na posadzce według układów jak na rysunkach. Sterowaniem poszczególnych gniazd zajmuje się automatyka kotła.

Rys. Przykładowe rozwiązania gniazd ssących w zależności od kształtu pomieszczenia. Zasięg jednego gniazda nie powinien być większy niż 1m2.

 

 

Systemy pneumatyczne mogą być generalnie stosowane dla wszystkich typów zbiorników i podłóg. Przy podłogach płaskich coraz częściej stosowane są systemy ssące mobilne (aktywne), jak na zamieszczonym poniżej rysunku. Na rynek wprowadziła je niemiecka firma Schellinger. System aktywny składa się z nagarniacza (zwanego też kretem) który w aktywny sposób, poruszając się po powierzchni peletu nagarnia go do rury ssącej skąd pneumatycznie przesyłany jest do podajnika kotła.

ozebio100.jpg

Rys. Podajnik paliwa  aktywny.

Fot. Mobilny podajnik peletu.

 

Systemy aktywne doskonale spisują się we wszystkich typach podłoży. Szczególnie polecane są do rozległych zbiorników o podłożach płaskich.  Poruszając się we wszystkich kierunkach potrafią w praktyce opróżnić zbiornik do końca.

 

Systemy pneumatyczne bardzo często łączone są z przenośnikami ślimakowymi. Ślimak w tym wypadku wynosi pelety do zewnętrznego urządzenia zasypowego, a stąd pneumatycznie przekazywane są one wężem podciśnieniowym pod stropem do zasobnika kotła na biomasę. Jeśli podłoga nie posiada leja zsypowego można zastosować dodatkowo nagarniacz piórowy. 

ozebio117.jpg

Rys. System łączony ślimakowo-pneumatyczny.

 

ozebio118.jpg

Rys. System ślimakowo-pneumatyczny z dodatkowym nagarniaczem piórowym.

 

ozebio119.jpg

Rys. Układ pneumatyczny z silosem workowym.