Palniki do kotłów

Kilka konstrukcji palników zostało omówionych w folderze kotły na biomasę. Palniki do kotłów stale ulegają modyfikacjom, dlatego do tego tematu będę musiał wrócić i opisać nowości. Poniżej tylko dwie konstrukcje, ale bardzo ciekawe, z uwagi na zdolność samoczyszczenia. 

Palnik obrotowy firmy KIPI

kotlyb6.jpg

Rys. palnik obrotowy firmy KIPI (rys. KIPI)

W odróżnieniu do innych palników na biomasę, które wymagają przynamniej okresowego przeglądu i czyszczenia z resztek popiołu, palnik obrotowy rotary jest całkowicie bezobsługowy. Spalanie odbywa się tutaj w obrotowym bębnie z nadciśnieniem powietrza, które dodatkowo wydmuchuje popiół. Powietrze doprowadzone do spalania wprawiane jest przed wlotem do komory paleniskowej w ruch wirowy, co dodatkowo sprzyja oddzieleniu cząstek stałych popiołu i kształtowaniu płomienia.

Obecnie palniki obrotowe oferowane sa o mocach 5-250 kW, ale wkrótce maja się pojawić palniki o mocach 300, 350 oraz 500kW.  Funkcja sterowania Eco Net pozwala na zarządzanie palnikiem z każdego miejsca na świecie poprzez smartfon lub laptop. Palniki przeznaczone są do spalania peletu wysokiej jak i niskiej jakości, np. agropeletu.

  kotlyb7.jpg

Rys. Elementy systemu: 1-palnik, 2- sterownik, 3-podajnik z wizjerem, 4- rura spiro wrzutowa peletu, 5- kątowa redukcja (kolano przyłączeniowe, 6, 7, 8 – wyprowadzenia czujników kotła, 9- flansza montażowa do kotła, 10-zasobnik peletu.

Wymagania

Palnik powinien być zasilany wyłącznie paliwem o następujących właściwościach:

kotlyb8.jpg

Moc nominalna palników podana jest dla zastosowania pelletu wyprodukowanego zgodnie ze specyfikacją DIN lub DIN plus. Dla pelletów o innych parametrach spalania, w szczególności o innej kaloryczności, popiołowości i wilgotności moc palnika będzie inna, najczęściej mniejsza.

kotlyb9.jpg

Rys. Schemat palnika 1. Obrotowa komora spalania 2. Komora napowietrzająca obrotowa 3. Izolacja termiczna (opcja) 4. Łożysko komory napowietrzającej i komory spalania 5. Komora nadmuchowa 6. Kolano przyłączeniowe zasilania pelletem 7. Łącznik rurowy elastyczny – stapialny 8. Podajnik paliwa z zasobnika zewnętrznego 9. Zasobnik zewnętrzny paliwa (opcja) 10. Wentylator 11. Mechanizm obrotu komory spalania 12. Podajnik paliwa do komory spalania (stoker) 13. Zapalarka

OPIS PRACY I ZABEZPIECZEŃ

Praca palnika rozpoczyna się od dostarczenia paliwa z zasobnika zewnętrznego (9) podajnikiem ślimakowym (8) połączonym elastycznie z samym palnikiem. Następnie dawka paliwa jest przemieszczana podajnikiem ślimakowym (12) do komory spalania (1). Po dostarczeniu odpowiedniej ilości paliwa następuje jego zapłon poprzez zapalarkę (13). Po uzyskaniu zapłonu palnik przechodzi w tryb pracy ciągłej zgodnej z zadanymi zewnętrznie parametrami. Powietrze niezbędne do spalania paliwa dostarczane jest wentylatorem (10) poprzez komorę nadmuchową do komory spalania, a pewna ilość powietrza dostarczana jest tą komorą do zapalarki. Wlot powietrza do palnika jest umieszczony w jego spodniej części. Podczas pracy następuje cykliczne obracanie się komory spalania wraz z rurą zewnętrzną (2) realizowane poprzez napęd (11). Częstotliwość obracania jest nastawialna. Produkty spalania przemieszczają się ku przodowi palnika i opuszczają go gromadząc się w popielniku przyłączonego kotła CO lub innego dostosowanego do pracy z palnikiem wymiennikiem ciepła. Praca palnika jest w pełni automatyczna i nastawialna. Paliwo jest automatycznie pobierane z zasobnika w zależności od zapotrzebowania na moc cieplną. W razie osiągnięcia nastaw granicznych palnik przechodzi w tryb czuwania. Przejście z trybu czuwania do trybu pracy następuje również automatycznie i palnik przechodzi w tryb rozpalania a następnie ponownie w tryb pracy ciągłej. Ilość powietrza pobieranego jest ściśle związana z ilością dostarczanego paliwa co zapewnia optymalne spalanie i nie powoduje nadmiernego wychładzania komory spalania. Całość obsługi palnika sprowadza się do zapewnienia odpowiedniej ilości paliwa i do okresowego usuwania produktów spalania jakim jest popiół z komory popielnikowej kotła. Palnik wyposażony jest w elementy zabezpieczające, które chronią sam palnik oraz kocioł CO przed przegrzaniem oraz innymi zagrożeniami mogącymi wystąpić podczas eksploatacji. Pierwszym z nich jest fotokomórka, która odpowiada za detekcję obecności płomienia. W razie jego zaniku palnik przechodzi w tryb rozpalania, tj. podawana jest zadana niewielka ilość paliwa i następuje załączenie zapalarki. Tryb rozpalania trwa 2 minuty, w razie nie uzyskania zapłonu czynność ta jest powtarzana 3 krotnie. Po nieudanym zapłonie na 7 regulatorze pojawi się odpowiedni komunikat alarmowy, dalsza praca palnika aż do wykasowania błędu nie jest możliwa. Drugim elementem zabezpieczającym jest czujnik temperatury umieszczony w komorze nadmuchowej, który w razie zapłonu dawki paliwa wewnątrz podajnika ślimakowego, dostarczającego paliwo do komory spalania przerwie dostarczanie paliwa z zasobnika głównego. Temperatura jego załączenia wynosi 90°C. Jest to alarm stały, który może być usunięty jedynie przez użytkownika lub obsługującego palnik. Kolejnym z elementów zabezpieczających jest sama konstrukcja systemu podawania paliwa – która dzięki zastosowaniu dwóch podajników ślimakowych (pierwszy pobierający paliwo z zasobnika zewnętrznego i drugi podający paliwo do komory spalania wewnątrz palnika) połączonych elastyczną rurą tworzywową stapialną, rozdziela strumień podawanego paliwa. W razie cofnięcia się płomienia z wnętrza palnika nie nastąpi zapłon paliwa zgromadzonego w zasobniku. Ostatnim z elementów systemu zabezpieczeń są czujniki temperatury kotła CO. Pierwszy z nich służy do ciągłego pomiaru temperatury kotła i po przekroczeniu zadanej temperatury (temperatury schładzania kotła) regulator będzie starał się obniżyć temperaturę kotła poprzez zrzut nadmiaru ciepła do zasobnika CWU oraz poprzez otwarcie siłowników mieszaczy. Jeżeli temperatura spadnie o 10°C regulator powróci do normalnej pracy. Jeżeli temperatura nie zacznie spadać to po osiągnięciu temperatury krytycznej 95°C zadziała czujnik temperatury typu STB – jego budowa pozwala na jego zadziałanie nawet przy braku zasilania sieciowego lub w przypadku uszkodzenia regulatora. Ponowne włączenie palnika jest możliwe dopiero po zresetowaniu czujnika przyciskiem w obudowie regulatora. Bezwzględnie należy ustalić i usunąć przyczynę powstania tego błędu.

Palnik schodkowy

kotlyb10.jpg

To kolejne nowatorskie rozwiązanie spalania pelletu. Z punktu widzenia zasady działania przypomina system szufladowy. W palnikach schodkowych znajduje się kilka segmentów (schodków) z których zwykle tylko co drugi jest ruchowy, wykonując ruch posuwisto-zwrotny. Pozwala to na stałe przemieszczanie się palącego paliwa w dół palnika

kotlyb11.jpgkotlyb12.jpg

Poniżej zostanie omówiona praca palnika UNI-MAX

Praca palnika jest całkowicie automatyczna, wszystkie fazy procesu spalania od rozpalania, przez palenie, czuwanie po wygaszanie są zaprogramowane automatycznie. Proces rozpalania rozpoczyna się od uruchomienia wentylatora w celu przewietrzenia komory spalania kotła i usunięcia nagromadzonych gazów, następnie włączana jest zapalarka. Zapalanie pelletu, odbywa się w strumieniu gorącego powietrza ogrzanego do 820 stopni Celsjusza. Podstawowy sposób detekcji płomienia oparty jest o fotoelement zwany potocznie fotokomórką, który na bieżąco analizuje obecność płomienia w komorze spalania. Możliwe jest również stosowanie do tego celu czujnika temperatury spalin typu PT-1000 w czopuchu kotła lub czujnika temperatury palnika. Sterownik obsługuje wszystkie trzy sposoby detekcji płomienia.

Zobacz film z autoodżużlania palnika uni-max.

Palnik RETOSCROLL  kotlyb13.jpg

Palnik węglowy z retortą śrubowa III generacji jest połączeniem cech tradycyjnego palnika retortowego oraz palnika obrotowego z napędem mechanicznym . Zaletą retorty III generacji jest to że jej kształt wewnętrzny wyprofilowany jest w formie śruby , która ma za zadanie obracanie paliwa w wyniku jego wypychania od dołu z kolana palnika . Retorta śrubowa nie posiada części ruchomych a mimo to jej kształt umożliwia obrót paliwem w wyniku czego mamy lepszą dystrybucje powietrza w procesie spalania i lepsze odpopielanie paleniska w porównaniu do innych rozwiązań palników.