Parametry pracy kolektorów

Wstęp

 
Kolektory dachowe podlegają certyfikacji. Dwa najważniejsze z nich, to:
– certyfikat SPF (solartechnik prüfung forschung)- czyli badania technologii solarnej
– certyfikat Solar Keymark
 
Certyfikat SPF wydawany jest przez niezależny instytut badawczy, np. szwajcarski instytut w Rappenswilu i podaje wszystkie parametry pracy kolektora istotne z tytułu projektowania i doboru w instalacjach. Parametry kolektora uzyskane w trakcie certyfikacji są rzetelną miarą jego możliwości.  Badania wykonywane są według norm:
– Badanie sprawności wg EN12975:2006
– Badanie jakości wg EN12975:2006
W ramach certyfikatu SPF powstaje pełna charakterystyka kolektora. Poniżej certyfikat SPF kolektora Hewalex 2000 TP.

Gabaryty

Długość całkowita 2,020 m 

Szerokość całkowita 1,037 m 

Powierzchnia całkowita 2,095 m2

Powierzchnia czynna (apertura) 1,818 m2

Powierzchnia absorbera 1,818 m2

Jak określa się powierzchnię kolektora?

Pojęcia – powierzchnia całkowita, powierzchnia apertury, czy powierzchnia samego absorbera, sprawiają problem w zależności do typu kolektora. Generalnie:

Powierzchnia całkowita – to powierzchnia rzutu kolektora na płaszczyznę płaską, biorąca pod uwagę jego wymiary zewnętrzne wraz z ramą.

Powierzchnia apertury – to pole powierzchni przez które na kolektor pada słońce, w sposób bezpośredni lub odbity od dodatkowego lustra

Powierzchnia absorbera – to pole powierzchni jakie zajmuje płyta absorbera w kolektorze. W kolektorach płaskich jest to powierzchnia prostokąta, w rurowych, w szczególnym przypadku może być to powierzchnia walca.

Poniżej na rysunkach, prezentacja ww. powierzchni

 

ozekol377.jpg

Rys. Powierzchnia całkowita, absorbera i apertury dla kolektora płaskiego.

 

ozekol378.jpg

Rys. Powierzchnia całkowita, apertury i absorbera dla kolektora rurowego typu heat-pipe

 

ozekol379.jpg

Rys. Kolektor rurowy przepływowy z systemem CPC

 

Jakie znaczenie mają powyższe powierzchnie? Przy porównywaniu ze sobą różnych kolektorów w celu oceny ich wydajności kluczowa jest powierzchnia absorbera. Wyjątkiem są kolektory z systemem CPC wyposażone w lustra odblaskowe, gdzie wiodąca jest powierzchnia apertury. Powierzchnia całkowita ma znaczenie projektowe i pozwala ocenić zapotrzebowanie miejsca montażowego na dachu.

 

Specyfikacja techniczna

Przepływ minimalny 70 l/godz.

Przepływ znamionowy 110 l/godz.

Przepływ maksymalny 240 l/godz.

Zawartość płynu 1,1 l

Maksymalne ciśnienie pracy 6 barów

Temperatura stagnacji 219oC

Masa pustego kolektora 40 kg

Rodzaj montażu
Konstrukcja dla dachu nachylonego Kolektory dostępne w różnych rozmiarach—

Montaż w połaci dachu nachylonego— Połączenie hydrauliczne 3/4″

Na płaskim dachu z konstrukcją

Konstrukcja
1 Ramka—

2 Boczna izolacja termiczna—

3 Izolacja termiczna—

4 Przeszklenie—

5 Czarna wełna szklana—

6 Powłoka absorbera—

7 Obudowa—

 
 
Moc szczytowa W peak – 1458 W  r
Pojemność cieplna (Pojemność cieplną właściwą C kolektora bez płynu ustalono zgodnie z pkt. 6.1.6.2 normy EN12975-2:2006) – 5,9 kJ/K 
Przepływ podczas badania 200l/godz. 
Płyn do badania wodny roztwór glikolu 33,3%
 
 
 
 
 
 
 
 
Oprócz powyższych parametrów certyfikat SPF dokonuje symulacji pracy kolektora dla wybranych warunków według programu POLYSUN. Na tej podstawie obliczana jest wymagana powierzchnia kolektora.
Znak Solar Keymark (po lewej)  jest dobrowolnym znakiem jakości przyznawanym produktom solarnym poświadczającym ich jakość oraz zgodność z normami europejskimi. Znak Solar Keymark został wprowadzony przez Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Energetyki Słonecznej Cieplnej (European Solar Thermal Industry Federation – ESTIF) we współpracy z Europejskim Komitetem Standaryzacji (European Comitee for Standarization – CEN), którego członkiem jest także Polska. Certyfikat Solar Keymark świadczy o zgodności produktu z europejskimi normami EN 12975 i EN 12976, a także normą zarządzania jakością ISO 9000.

Podczas procedury certyfikacyjnej wybierane losowo egzemplarze kolektorów firmy, która stara się o przyznanie Solar Keymark, przechodzą testy w zakresie wydajności i wytrzymałości, badany jest także zakład produkcyjny. Ponadto, aby nie stracić raz zdobytego certyfikatu, firma musi stale utrzymywać wysoką jakość swoich produktów, badania są bowiem cyklicznie powtarzane.

Badania wydajności pokazują sprawność kolektora, współczynniki strat; w konsekwencji pokazują ile promieniowania kolektor może przetworzyć na ciepło. Badania wytrzymałościowe jak na przykład symulacja gradobicia, próby penetracji przez deszcz, próby szoków termicznych, odporności na mróz świadczą o trwałości produktu.

Solar Keymark przyznaje kilka certyfikowanych instytutów badawczych, m.in. niemiecki instytut DIN CERTICO z Berlina