Montaż kolektora płaskiego Heliostar firmy ROTH

Montaż rozpoczyna się od podniesienia wybranych dachówek pod wyższy rząd w celu umożliwienia poruszania się po dachu, jak też zamocowania uchwytów (haków) pod szyny montażowe. Haki mocowane są do łat dachowych za pomocą co najmniej dwóch wkrętów (zalecane trzy).

Fot. Wykonanie „schodków” na dachu ceramicznm przez podsunięcie dachówek pod wyższy rząd.

 

Rys. Zestaw elementów montażowych kolektorów Heliostar. 1-szyna montażowa z aluminium o długości 1205mm, 2-Zestaw łączący szyny montażowe (2 profile łączące, 4 śruby z łbem sześciokątnym M 12 x 20 z nakrętką i podkładkami), 3-Element mocujący typ D (kątownik mocujący podwójny), 4-Element mocujący typ E (4 kątowniki mocujące pojedyncze, 4 profile U-kształtne, 4 śruby z łbem sześciokątnym M 12 x 20 z nakrętką i podkładkami), 5-Śruba z łbem sześciokątnym ze stali szlachetnej M 10 x 30, podkładki profilowane U-kształtne z podkładką i nakrętką, 6-Wąż giętki falisty ze stali szlachetnej z nakrętką złączkową 1/2”, izolacja 20 x 13 mm i pierścień uszczelniający, L=300 mm, 7-Wąż giętki falisty ze stali szlachetnej z izolacją 20 x 13 i pierścień uszczelniający, długość 900 mm, 8-uchwyt montażowy (hak krokwiowy)

 

Rozstaw haków przyjmujemy zgodnie z zaleceniami i instrukcją montażu producenta kolektora. Przy jednym kolektorze ustawionym pionowo haki mocuje się w odległości poziomej 0,8m, przy dwóch i więcej kolektorach każdy następny hak mocowany jest w odległości od 1-1,2m (rys.). Rozstaw pionowy haków jest stały i wynosi 1,64m.

Przy poziomym montażu kolektorów rozstaw haków przyjmuje jest identycznie jw. tylko stanowią one odwrócenie montażu pionowego.

 

Fot. Montaż uchwytów

Dolny rząd uchwytów mocuje się wkrętami do konstrukcji dachu zaczepiając je w dolnej części o rząd dachówek. na tak zamocowane uchwyty przykręca się szyny montażowe. Szyny są produkowane w odcinkach 1205mm. Długość jednej szyny wystarczy do montażu tylko jednego kolektora, przy większej ich liczbie szyny należy skręcić ze sobą zestawem montażowym, instalując jednocześnie kątowniki łączące sąsiednie kolektory. Po zamocowaniu dolnego rządu uchwytów mocuje się rząd górny. regulacja odległości pionowej jest ułatwiona przez 

Fot. Kolejne etapy uzbrajania szyny

Fot. Montaż szyny na uchwytach

Po Przykręceniu nakrętek mocujących dachówki opuszczane są w poprzednie położenie i mocowany jest górny rząd uchwytów. odległość pionową miedzy szynami można regulować.

Fot. Górny rząd uchwytów należy obniżyć do wyznaczonej odległości między szynami montażowymi i przykręcić uchwyty do łat dachowych, po czym zamyka się górne dachówki.

Fot. Po zamocowaniu górnej szyny zamyka się dach opuszczając dachówki.

Na tak zamocowane szyny układa się pierwszy kolektor…

i przykręca go do szyny za pomocą uchwytów końcowych i środkowych. W przeciwieństwie do innych systemów montażowych na szynach nie mocujemy zaczepów dolnych. Każdy kolektor ma specjalne podcięcie dla szyny dzięki czemu kotwi się w naturalny sposób po założeniu na szynę.

Fot. Montaż uchwytu końcowego na występie kolektora.

Następnie mocuje się kolejny kolektor dosuwając go do poprzedniego na styk, aż do wsunięcia się łącznika. Dla zabezpieczenia przed rozsunięciem, powstałe złącze typu „push” zamyka się zawleczką.

Fot. Montaż dwóch sąsiednich kolektorów poprzez złącze typu „PUSH”.

 W ten sam sposób mocuje się kolejne kolektory. Do przykręconych kolektorów instaluje się przyłącze zasilenia i powrotu. Także w tym przypadku stosuje się złączki typu „push” wsuwając je do króćców kolektora, a następnie (po dokręceniu przewodu” zabezpieczając zawleczką.

Przed dokręceniem nakrętki należy pamiętać o założeniu uszczelki.

Górne króćce kolektora zaślepia się korkiem.

Po zamocowaniu górnego przyłącza instaluje się czujnik temperatury. W tym celu należy zdjąć gumową mufę, przewlec czujnik przez otwór w mufie, przesunąć w bok wełnę mineralną odsłaniając otwór tulejki zanurzeniowej, nałożyć na czujnik pastę przewodzącą ciepło, wsunąć czujnik do oporu do tulejki. Na koniec zamontować gumową mufę wciskając ją aż warga jej uszczelki umieszczona zostanie w ramie kolektora. 

Gotowe pole kolektorów.