Montaż kolektora płaskiego Vitosol firmy Vissmann

Montaż rozpoczyna się od uzbrojenia kolektorów we wszystkie przyłącza. Czynność tę najlepiej wykonać na ziemi jeszcze przed wniesieniem kolektorów na dach. Pamiętajmy jednak, że wnoszenie kolektora z uzbrojonymi przyłączami jest ryzykowne i łatwo je uszkodzić. To, gdzie zamocujemy elementy uzbrojenia zależy wyłącznie od doświadczenia ekipy i stopnia skomplikowania konstrukcji dachu.

ozekol205.jpg

Fot.1 Elementy montażowe kolektorów Vitosol.

ozekol206.jpg

Fot.2 Uzbrojenie kolektora Vitosol.

 

Montaż elementów uzbrojenia kolektora zaczynamy zwykle od zaślepienia króćców przyłączeniowych skrajnych. Króćce należy posmarować pastą teflonową dostarczaną razem z zestawem montażowym w formie białego opakowania i wsunąć do przyłącza kolektora (fot.3)

ozekol207.jpg

Fot.4 Montaż zaślepki na króćcu przyłączeniowym.

ozekol208.jpg

ozekol209.jpg

Fot. Króciec należy wsunąć do oporu i zabezpieczyć przed wysunięciem obejmą ze stali nierdzewnej skręcając ją śruba imbusową.

 

Zaślepki mocowane są zawsze na skrajnym kolektorze w baterii kolektorów lub po przeciwnej stronie kolektora pojedynczego. Z drugiej strony kolektora od strony przewodów zasilających mocowane są króćce przyłączeniowe. Króćce po posmarowaniu pastą również wsuwamy do oporu i skręcamy z użyciem obejmy.

ozekol210.jpgozekol211.jpg

Fot. Montaż króćców przyłączeniowych.

W dalszej kolejności mocujemy trójnik wraz z tuleją do zamocowania czujnika temperatury. Trójnik przykręcamy do króćca przyłączeniowego za pomocą złączek skręcanych zaciskowych z pierścieniem pełnym. W tym celu w pierwszej kolejności zakładamy na króciec nakrętkę i pierścień a anstepnie dokręcamy trójnik kluczem płaskim.

ozekol212.jpgozekol213.jpg

Fot. Montaż trójnika do zamocowania czujnika temperatury i przewodu zasilającego instalację.

W tak zainstalowanym trójniku instaluje się rurkę nurnikową z przyłączką.

Fot. Montaż rurki nurnikowej w trójniku.

Z drugiej strony trójnika montujemy zawór odpowietrzający. W tym celu po odkręceniu nakrętki na trójniku wkładamy do przygotowanego fragmentu rury miedzianej tuleję miedzianą (rozporową) i całość przykręcamy do trójnika. Wszystkie złącza na tym etapie uszczelniane są pierścieniem pełnym i mogą pracować w wysokich temperaturach. Z drugiej strony rurki mocujemy kolejny trójnik z zaworem odpowietrzającym i silnie skręcamy wszystkie złączki.

ozekol215.jpg

Fot. Montaż fragmentu rurki miedzianej z tuleja rozporową.

ozekol216.jpgozekol217.jpg

Fot. Montaż zaworu odpowietrzającego. zawór można ustawić od razu pod kątem. Na dachu kąt ten trzeba skorygować tak, aby zawór był idealnie w pozycji pionowej.

Na dole kolektora mocujemy drugi króciec przyłączeniowy i zabezpieczamy do obejmą.

ozekol218.jpg

Fot. Montaż dolnego króćca przyłączeniowego (uwaga!!! – króciec ten ma większą długość).

Teraz możemy juz przejść do montażu kolektora na dachu. Sposób montażu będzie zależał od rodzaju pokrycia dachowego. Na zdjęciach omówiono montaż kolektora na dachu z dachówka ceramiczną. Kolektor mocowany jest w tym wypadku na szynach montażowych z uchwytami z blachy stalowej nierdzewnej. Rozstaw szyn i uchwytów zależy od typu kolektora (jego rozmiarów) i jest w podany w instrukcji producenta.

ozekol219.jpg

Rys. Przykładowe wymiary montażowe dla kolektorów Vitosol F.

Montaż na dachu rozpoczynamy od uniesienia wybranych dachówek w celu wykonania gniazd montażowych dla montera jak i odsłonięcia całego rzędu dachówek dla zamocowania łaty pod uchwyty. Łaty przykręcamy długimi wkrętami do krokwi dachowych. Nastepnie na łatach montujemy uchwyty do szyn montażowych.

Fot. Montaż łaty do zamocowania uchwytów.

 ozekol221.jpgozekol222.jpg

Fot. Montaż uchwytów na łatach montażowych. Po lewej przycinanie dachówek po wewnętrznej stronie na wystające elementy uchwytów.

Ilość uchwytów zależy od ilości kolektorów dachowych w rzędzie. Dwa kolektory wymagają np. trzech uchwytów. Po montazu uchwytów opuszcza się na nie dachówki wyzszego rzędu i przystepuje do zamocowania szyn montażowych. Dla kolektorów Vitosol stosowane są szyny czterorowkowe wykonane z aluminium. Szyny mocuje się do uchwytów za pomocą śrub młoteczkowych. Śruby wsuwa się w rowki szyn i przykręca nakrętkami do uchwytów. (fot. poniżej).

ozekol223.jpgozekol224.jpg

ozekol225.jpgozekol226.jpg

Fot. Etapy montażu szyn.

Po zamocowaniu szyny dolnej powtarzamy czynności w celu zamocowania szyny górnej. Odległość w pionie między szynami zależy od wysokości kolektorów i podana jest w instrukcji montażowej. Teraz na szynę dolną zakładamy klamry podtrzymujące kolektor.  

ozekol227.jpg  ozekol228.jpg

ozekol229.jpgozekol230.jpg

Fot. Etapy montażu klamer podtrzymujących kolektory.

Na tak zamocowane klamry podtrzymujące możemy założyć pierwszy kolektor. Jeśli nie jest on jeszcze uzbrojony, należy zwrócić uwagę na położenie tabliczki znamionowej. Na skrajnym kolektorze tabliczka winna się znajdować

ozekol231.jpg

Fot. Montaz pierwszego kolektora.

Następnie kolektor mocuje się do szyn za pomocą klem końcowych i środkowych, a w otworach przyłącznych z prawej strony instaluje się rurki przyłączeniowe do kolejnego kolektora. Rurki posiadają podwójne O-ringi, które należy posmarować pastą teflonową. Teraz instaluje się drugi kolektor i dosuwa do pierwszego tak aby odległość między kolektorami wyniosła dokładnie

ozekol232.jpgozekol233.jpg

ozekol234.jpgozekol235.jpg

Fot. Etapy montażu kolektorów, od góry montaż rurki przyłączeniowej, dosunięcie drugiego kolektora do oporu, dokręcenie klemy środkowej i końcowej kluczem nasadowym.

Ostatnią czynnością montażową jest zamocowanie rur elastycznych po stronie zasilenia i powrotu. Rury należy uzbroić w podwójny o-ring z przekładka stabilizującą i po posmarowaniu pastą teflonową wcisnąć końcówkę w króciec przyłączny kolektora. Całość zabezpiecza się uniwersalną w systemie Vitosol opaską zaciskową.

ozekol236.jpgozekol237.jpg

ozekol238.jpg

Fot. Montaż opaski zaciskowej.

  ozekol239.jpg

Fot. Doszczelnianie izolacją cieplną dokręconego przyłącza.

Ostatnią czynnością jest zamocowanie w górnej części kolektora czujnika temperatury. Czujnik wkładamy do trójnika poprzez przyłączkę i wsuwamy na głębokość około 25 cm, po czym dokręcamy nakrętkę zabezpieczającą czujnik przed wysunięciem.

ozekol240.jpgozekol241.jpg