Montaż kolektora rurowego firmy Vissmann

Kolektory rurowe nie posiadają zabezpieczenia przed promieniowaniem słonecznym w postaci folii. Wyjęte z opakowania dość szybko nagrzewają się na słońcu, dlatego montaż należy prowadzić w rękawicach drelichowych lub w pochmurny dzień. Rury do czasu zamocowania na dachu uchwytów montażowych najlepiej pozostawić w cieniu.

1. Montaż rozpoczynamy od zamocowania na dachu łat montażowych pod uchwyty. W tym celu (podobnie jak przy montażu kolektora płaskiego) należy odsłonić rząd dachówek i przymocować łaty do krokwi dachowych. Na łatach mocujemy następnie uchwyty do szyn montażowych, po czym opuszczamy dachówki przycinając je ewentualnie w miejscach uchwytów. Czynność tę powtarzamy w górnej części dachu. 

ozekol279.jpg 

2. Uzbrajamy kolektor zbiorczy. Czynność tę możemy wykonać na ziemi. Do kolektora po stronie przyłączy instalujemy króćce przyłączeniowe. W tym celu należy usunąć zawleczki i po wsunięciu złączek założyć je ponownie zabezpieczając tym samym możliwość ich wysunięcia. Po przeciwnej stronie kolektora montujemy spinkę łączącą zasilenie z powrotem i zabezpieczamy ją kołpakiem z izolacją. Wszystkie uszczelki smarujemy pastą silikonowa dostarczaną z zestawem solarnym.

ozekol280.jpg ozekol281.jpg

Fot.2 i 3 usunięcie zawleczek i zamocowanie spinki.

ozekol282.jpg ozekol283.jpg

Fot.4 i 5 Zakładanie zawleczek i kołpaka ochronnego z izolacją.

ozekol284.jpg ozekol285.jpg

Fot.6 i 7 Montaż króćców przyłącznych.

 

3. Na króćcu górnym, wody zasilającej instalację montujemy odpowietrznik automatyczny.

ozekol286.jpg

Fot. 8 Montaż odpowietrznika automatycznego.

 

4. Montaż czujnika temperatury – w otworze przyłączeniowym obudowy kolektora zbiorczego mocujemy przepust dla czujnika temperatury, a na wymienniku ciepła kolektora mocujemy przylgę. Następnie przez przepust przekładamy czujnik temperatury i umieszczamy go w przyldze. Przeciwnakrętką blokujemy przepust przed wysunięciem.

ozekol287.jpgozekol288.jpg

 ozekol289.jpgozekol290.jpg

Fot. Kolejne etapy montażu czujnika temperatury.

ozekol291.jpg

Fot. Kompletnie uzbrojony kolektor.

 

5. Montaż szyn na zamocowanych na dachu uchwytach montujemy szyny montażowe z profili wielorowkowych. Szyny mocujemy pionowo przykręcając je do uchwytów śrubami.

6. Na szynach mocujemy kolektor zbiorczyprzykręcając go uchwytami.

ozekol292.jpg

Fot. Montaż kolektora na szynach wielorowkowych.

 

 

7. Montaż uchwytów do rur próżniowych – na szynach w dolnej i górnej części montujemy uchwyty do rur próżniowych kolektora. Uchwyty przykręcamy takimi samymi klemami jak kolektor zbiorczy.

ozekol293.jpgozekol294.jpg

ozekol295.jpg

Fot. Montaż uchwytów do rur próżniowych.

 

8. Montaż rur przyłącznych – rury karbowane instalacji solarnej przeprowadzone przez dach, odsłaniamy na końcu z izolacji i po założeniu podwójnej uszczelki oringowej wsuwamy do złączek kolektora. Następnie tak powstałe złącze zabezpieczamy obejmą i silnie skręcamy. Na tym etapie prac można wykonać już próbę szczelności instalacji.

ozekol296.jpgozekol297.jpg

Fot. Montaż rur przyłącznych.

 

9. Montaż rur próżniowych – W kolektorze zbiorczym przekręcamy blokadę wymiennika ciepła obracając pręty mocujące w lewą stronę.  W ten sposób luzujemy odstęp między dwiema częściami wymiennika ciepła, co pozwala wsunąć skraplacz rury próżniowej. Przed wsunięciem skraplacz należy posmarować pastą przewodzącą. 

ozekol298.jpgozekol299.jpg

ozekol300.jpg

Fot. Montaż pierwszej rury próżniowej. Otwieramy „zamek”, wsuwamy zbiorniczek skraplacza i blokujemy go zawleczką.

 

Montujemy kolejne rury próżniowe zabezpieczając je ostatecznie obejmami z tworzywa sztucznego.

ozekol301.jpgozekol302.jpg

Po umieszczeniu ostatniej rury zamykamy zamki w kolektorze przekręcając pręty w prawą stronę, na koniec zakładamy pokrywę kolektora.

ozekol303.jpg

Fot. Montaż ostatniej rury kolektora.