Regulacja ciśnienia w naczyniu wzbiorczym

   Wymagane ciśnienie w instalacji solarnej

 Większość firm oferujących systemy solarne zaleca projektować  ciśnienie w instalacji kolektorów dachowych w wysokości 1,5 bara + ciśnienie hydrostatyczne  pomiędzy najwyższym punktem instalacji a miejscem przyłączenia naczynia wzbiorczego (po 0,1 bar na każdy metr różnicy wysokości). Przykładowo, przy instalacji o wysokości hydrostatycznej 5m, wymagane ciśnienie wyniesie:

1,5 bar +0,1×5 = 2,0bar

Takie ciśnienie powinno być ustawione na naczyniu wzbiorczym.

Rys.1 H – ciśnienie hydrostatyczne pomiędzy przyłączonym naczyniem wzbiorczym a najwyższym punktem instalacji solarnej.

12.5.2 Pomiar i regulacja ciśnienia

 Naczynia wzbiorcze sprzedawane są na ogół z inną wartością ciśnienia wstępnego pod membraną. Przed montażem w instalacji należy więc wykonać pomiar wartości tego ciśnienia i dokonać jego korekty przez dopompowanie lub upust. Pomiar możemy wykonać za pomocą manometru do kół, którego końcówka pomiarowa pasuje do zaworu powietrznego naczynia 

Brakującą ilość gazu należy dopełnić azotem. Zwykle jednak, przy braku tego gazu dopełniamy ciśnienie powietrzem. Ustawione nowe ciśnienie należy odnotować w protokole i najlepiej zapisać na naczyniu wzbiorczym. Po prawej u góry (manometr do pomiaru ciśnienia w naczyniu).

Wymagana objętość naczynia

Naczynie wzbiorcze w instalacji solarnej służy do wyrównywania ciśnienia. Naczynie  musi być umieszczone pomiędzy kolektorami słonecznymi, a zaworem zwrotnym, aby zawór nie blokował odpływu z kolektorów do zbiornika naczynia. Jeżeli instalacja jest wysoka (duże ciśnienie statyczne), pożądane jest usytuowanie naczynia wzbiorczego w górnych partiach instalacji, w miarę możliwości blisko

kolektorów słonecznych. Naczynie wzbiorcze musi poza kompensacją temperaturowego wzrostu

objętości czynnika przejąć jeszcze objętość czynnika wypełniającego kolektory w przypadku, gdy nastąpi jego wrzenie. Może mieć to miejsce przy awarii zasilania pomp, względnie dłuższej przerwy w odbiorze podgrzanej wody. 

Naczynie wzbiorcze kompensozekol71.jpgacyjne

 

W przypadku niekorzystnej konfiguracji instalacji (np. bardzo dużej powierzchni kolektorów, montażu stacji

solarnej pod dachem) może dojść do przegrzania naczynia wzbiorczego  podczas przestoju instalacji w wyniku niedozwolonych, za wysokich temperatur płynu solarnego. Może to niekiedy prowadzić do przegrzanie membrany naczynia wzbiorczego. W takich przypadkach zaleca się montaż naczynia wstępnego kompensacyjnego (rys.) . Dzięki zawartym w nim kilku litrach płynu solarnego główne naczynie wzbiorcze jest chronione przed nadmiernymi temperaturami.

 

Rys. Naczynie wzbiorcze kompensacyjne (8) obok głównego naczynia wzbiorczego (7)

 

  Zgodnie z zaleceniami producentów solarów naczynia naczynia podłączać zawsze od góry! Dolne podłączenie uważane jest za błędne.