Zabezpieczanie kolektorów

   Ochrona przed przegrzaniem, gradem.
 
Kolektory dachowe  narażone są na szereg niekorzystnych zjawisk: opady gradu, silny wiatr, temperatura stagnacji. Problem przegrzewania się kolektorów został już szczegółowo opisany w poprzednich odcinkach. Jego eliminacja jest trudna i wymaga szeregu zabiegów i ingerencji w działanie całego systemu. Stosowanie np. chłodzenia rewersyjnego (wychładzanie wody w zasobniku w okresie nocnym, przez wymuszanie jej obiegu poprzez kolektor dachowy) powoduje znaczne straty energii, wymaga też pracującej pod napięciem instalacji, co w przypadku wyjazdu urlopowego może być dla niektórych osób uciążliwe. 
Silny wiatr lub opady gradu mogą mechanicznie uszkodzić kolektory, szczególnie narażone są tutaj konstrukcje rurowe o delikatnej szklanej budowie. Oba problemy możemy wyeliminować  stosując specjalne osłony na kolektorze w formie opuszczanych rolet. Na rynku dostępne są konstrukcje dla wszystkich typów kolektorów, zarówno płaskich jak i rurowych, tak pojedynczych, jak i występujących w bateriach. 
 
Fot. Roleta na baterię kolektorów o dużej szerokości. (SUNTIME)
 
Sterowanie

Sterowanie roletami może odbywać się za pomocą zwykłego przełącznika naściennego i/lub pilota. Popularnym rozwiązaniem jest automatyzacja działania rolet poprzez zastosowanie czujników temperatury w zasobniku, czujnika wiatru, czy czujnika nasłonecznienia. Takie rozwiązanie daje gwarancję, że instalacja nie będzie narażona na przegrzanie. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela. Wymiary rolet. Dostępne są pola zamalowane.

 

 

13.5.2 Uziemienie instalacji solarnej

 

Wszystkie elementy instalacji kolektorów słonecznych wymagające uziemienia (tj. metalowe spawane części konstrukcji pod kolektory słoneczne, rurociągi stalowe), należy podłączyć do instalacji uziemiającej. Prace należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie. W celu ochrony instalacji kolektorów słonecznych przed wyładowaniami atmosferycznymi należy wykonać instalację odgromową nad polem kolektorów.

Uziemienie wykonuje się na ogół zielono-żółtym przewodem miedzianym o przekroju min. 16 mm² łącząc go z główną szyną wyrównawczą instalacji elektrycznej budynku. W przypadku istnienia instalacji odgromowej, można do niej podłączyć kolektory. Uziemienie można także wykonać poprzez uziom doziemny. Jego przewody są wówczas usytuowane na zewnątrz budynku. Uziom należy również połączyć z główną szyną wyrównawczą. Połączenie to zrealizować za pomocą przewodu użytego do wykonania przedmiotowego uziomu.

Normy w tym zakresie, to:
1. PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Część 1: Wymagania ogólne.

2. PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Część 2: Zarządzanie ryzykiem

3. PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów budowlanych i zagrożenia życia.

4. PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa. Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach budowlanych.

UWAGA!!! – temat uziemiania instalacji solarnej jest kontrowersyjny. Według prof. Ryszarda Tytko połączenie metaliczne elementów instalacji solarnej z instalacją odgromową jest zabronione (Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej wyd. V 2014,  str. 295). Tymczasem wielu wykonawców otwarcie twierdzi, że takie instalacje wykonuje z myślą o bezpieczeństwie mieszkańców, nawet jeśli instalacji takiej nie zawiera projekt techniczny. Wydaje się, że problem ten powinien mieć mocne uzasadnienie w przepisach, z wyraźnym odniesieniem do instalacji solarnych.