System montażu zintegrowany z dachem

    Wstęp

 

System montażu GSE Integration Kit pozwala na montaż paneli PV bezpośrednio do konstrukcji dachu z pominięciem jego pokrycia. W odróżnieniu do klasycznych systemów montażowych, nie występują tutaj szyny montażowe wielorowkowe, ani uchwyty dachowe. Panele PV mocowane są do specjalnych płyt modułowych z tworzywa sztucznego przykręcanych bezpośrednio do łat dachowych. W miejscu montażu płyt nie ma potrzeby układania pokrycia dachowego co powoduje, że panele PV są niejako zintergowane z dachem, stanowiąc razem z płytami jego wypełnienie. Rozwiązanie takie pozwala na:

– szybki montaż

– lekki i łatwy transport wszystkich elementów na dach

– całkowita wodoszczelność systemu

– zmniejszenie ciężaru dachu  poprzez zmniejszenie jego pokrycia ( w przypadku dachówki ceramicznej nawet do 20%)

– zmniejszenie kosztów wykonania całej instalacji

– duża odporność na wstrząsy, wiatr

System pozwala na niemal dowolne instalowanie paneli w najprzeróżniejszych układach, z maksymalnym wykorzystaniem powierzchni dachu. Nachylenie dachu może wynosić od 10-50°.

gse_integra.jpg

 

2. Elementy systemu.

 

podstawowym elementem montażowym w systemie integracyjnym jest płyta modułowa produkowana w dwóch podstawowych typach:

– portret – do montażu pionowego paneli PV

– krajobraz – do montażu poziomego

Rozmiary płyt wynoszą:

– od 1635 do 1680/982 do 993mm

– od 1635 do 1680/994 do 1002 mm

– 1580/808

– 1575/1082

– 1559/1046

– 1575/1069

 i pasują do typowych wymiarów pełnowymiarowych paneli. Waga to około 2-3kg na m2, wytrzymałość na temperaturę od -20 do +100°C.

Rys. Budowa płyty modułowej typu krajobraz. Punkty oznaczone kółkiem wymagają wiercenia, krzyżykiem – nie.

 

Rys. Płyta typu portretowego

 

Płyty przykręcane są do konstrukcji dachowej za pomocą wkrętów typu farmerskiego 6,5x60mm z podkładką gumową. Panele montowane są do płyt w strefach mocowania zacisków, za pomocą uchwytów pojedynczych i podwójnych. Uchwyt uszczelniany jest podkładką z EPDM, dzięki czemu po przewierceniu cała konstrukcja jest całkowicie szczelna. Skrajne płyty od strony górnej, bocznej i dolnej uszczelniane są dodatkowo specjalnymi obróbkami blacharskimi.

PV66.h3.jpg  PV66.h4.jpg

Rys. uchwyt pojedynczy (skrajny) i podwójny (środkowy)

PV66.h5.jpgPV66.h6.jpg

PV66.h7.jpg

 

 

Rys. Obróbki blacharskie po lewej boczne, po prawej narożne lewa i prawa. Obróbki dostępne są w kolorze srebrnym i czarnym.

 

Dopełnienie systemu stanowią taśmy uszczelniające.

 

3. Montaż

 

Montaż systemu integracyjnego rozpoczynamy od dokładnego wytrasowania na dachu miejsca montażu paneli PV. W zależności od rodzaju płyt (portret, krajobraz) należy odpowiednio na dachu zamocować łaty drewniane. Rozstaw łat może być nieco inny niż w przypadku pokrycia dachowego dlatego należy zamocować dodatkowe łaty. 

PV66.h8.jpg

 

Przy płytach typu krajobraz ilość łat ulega zwiększeniu (rys.)

PV66.h9.jpg

 

Następnym krokiem jest montaż izolacji wodochronnej w dolnej części pola kolektorów. Taśma izolacyjna jest elastyczna i daje się dowolnie formować do krzywizny dachu. Należy ją wyłożyć  w taki sposób aby sięgała na pokrycie dachowe minimum 10-12cm. Przejścia pomiędzy łatą dachową a pokryciem należy złagodzić poprzez pomocniczą listwę montażową. Kąt nachylenia taśmy w żadnym miejscu nie może być mniejszy niż 3%. Całkowita szerokość taśmy zależy od kąta spadku dachu.

Sposób montażu taśmy:

Rozwinąć taśmę uszczelniającą (najlepiej) samoprzylepną na przygotowane tłoczenie, upewniając się, że przekracza pole PV o 20 cm z każdej strony.

  Odchylić górną krawędź taśmy uszczelniającej około 2cm.  Odchylić z lewej i prawej strony w taki sam sposób.  Mocno przycisnąć pasek hydroizolacji do pierwszego rzędu płytek, tak, aby nie powstały pęcherze powietrza;

Listwa powinna przykrywać płytki w następujący sposób:

– 12 cm dla płytek, które są bardzo zakrzywione (krzywa ponad 3 cm)

– 10cm do płaskich płytek lub lekko zakrzywionych (krzywa mniejsza niż 3 cm)
Instalacja na zakrzywionych płytkach wymaga paska hydroizolacji 45 do 56 cm szerokości.

PV66.h10.jpg 

Fot. Montaż taśmy hydroizolacyjnej. Taśmę na brzegach należy zagiąć minimum 2cm.

 

Rys. szczegół uszczelnienia taśmą hydroizolacyjną

 

Instalacja pierwszego rzędu płyt.

Za pomocą kredy lub pisaka zaznaczamy na hydroizolacji brzeg płyt montażowych. Linia montażu płyt powinna się znaleźć 15-20 cm poniżej górnej krawędzi hydroizolacji równolegle do listew. Płyty będą obejmować 12cm. Następnie mocujemy skrajną płytę ustawiając ją w linii i przykręcając do konstrukcji dachowej w dwóch punktach nie wymagających wiercenia.

 

Na pierwsza płytę ustawia się drugą i kolejne, wykorzystując zamek boczny. Miejsca, gdzie płyty będą przykręcane do konstrukcji łat dachowych należy zaznaczyć białym markerem. W miejscach tych wiercimy otwory wiertłem o średnicy 10mm, a następnie za pomocą wkrętów farmerskich dokręcamy ostatecznie płyty do dachu.

 

PV66.h14.jpg

Rys. Miejsca wymagające przewiercenia. Na krawędzi bocznej otwory muszą się zgadzać z rozstawem uchwytów mocujących panele PV.

 

Po zamocowaniu pierwszego rzędu płyt możemy przystąpić do montażu kolejnego rzędu. Płyty zachodzą na siebie 12-16cm. Wielkość zakładu zależy od wymiarów paneli PV. Po zamocowaniu wszystkich płyt przystępuje się do ich uszczelnienia względem konstrukcji pokrycia dachowego. Uszczelnienie stanowi hydoizolacja i kołnierze obróbki blacharskiej. Szczegół na zdjęciu obok. Kołnierze przykręcamy wkrętami 4,8x25mm. Kołnierze powinny zachodzić na siebie minimum 15cm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teraz można już przystąpić do montażu paneli PV. Panele zakładamy na płyty opierając je na wypustkach

 

 

 

 

Pamiętajmy o przełożeniu kabli łączących poszczególne panele przez dedykowane otwory i rowki tak jak na poniższych rysunkach.

PV66.h18.jpg

Rys. Sposób prowadzenia kabli łączących.

 

Z uwagi na położenie rowków dla spływu wody deszczowej, położenie panela PV może być dolne lub górne w zależności od wymaganej wysokości dla przyłączy kablowych. Dla położenia górnego maksymalna wysokość nie może przekraczać 40mm, dla dolnego może wynosić do 50mm.

 

 

Panele PV zaleca się przykręcać do płyt co najmniej w 6 punktachi, po 3 z obu stron. Rozwiązanie takie zapewnia wytrzymałość na wiatr (podciśnienie) rzędu  3400 Pa. Sposób montażu uchwytu środkowego pokazuję poniżej.

Rys. Montaż paneli. 

 

Ostatnimi czynnościami są montaż kołnierza górnego, łagodzącego spływ z konstrukcji dachowej na panel PV oraz montaż uszczelki bocznej i górnej, a następnie uzupełnienie pokrycia dachowego.