Panele fotowoltaiczne z ogniw krzemowych

    Budowa paneli krzemowych

 

Każdy panel fotowoltaiczny zbudowany jest z mniejszych jednostek zwanych ogniwami. Jedno ogniwo krzemowe ma wymiary około 15x15cm i posiada w swojej budowie tzw. „ścieżki prądowe” wykonane z pasków aluminium. Jedno ogniwo jest w stanie wytworzyć maksymalnie do kilku W energii, dlatego ogniwa łączy się w większe jednostki zwane panelami.

PV13.jpg

PV14.jpgFot. Pojedyncze ogniwo krzemowe z krzemu monokrystalicznego. Widoczne dwie ścieżki prądowe z aluminium.

 

Ilość ogniw w jednym panelu to zwykle 6×10 czyli 60 ogniw lub 6×12 czyli 72 ogniwa. Im więcej ogniw tym większa jednostkowa moc paneli PV. W tabelach charakterystyk można jednak spotkać co najmniej kilka różnych oznaczeń mocy. Ma to związek z warunkami w jakich panel pracuje. Maksymalna moc paneli zależy bowiem od:

– nasłonecznienia

– czystości nieba (mgły, dymy)

– temperatury powietrza

W praktyce jednostka mocy paneli jest tzw. 1Wp (watt peak) przeliczany dla nasłoneczniania 1000W/m2 i dla temperatury 25C. Praca paneli w innych warunkach daje inne wartości mocy, o czym nie każdy z użytkowników wie. Producenci w tabelach podają więc co najmniej dwie wartości mocy:

– STC ( Standard Test Conditions) standardowe warunki testu: natężenie nasłonecznienia 1000 W/m2, temperatura ogniwa 25°C i liczba masowa atmosfery AM 1,5)

– NOCT (Nominal Operating Cell Temperature) nominalna temperatura pracy modułu: natężenie nasłonecznienia 800 W/m2; liczba masowa atmosfery AM 1,5; prędkość wiatru 1 m/s, temperatura otoczenia 20°C)

Z tych dwóch wartości bardziej obiektywna dla użytkownika jest wartość NOCT. Uzyskanie maksymalnej mocy paneli występuje rzadko, tylko w określonych porach roku.

Poniżej jedna z rynkowych ofert – pnaele PV Vitovolt firmy Vissmann

 

    Vissmann VITOVOLT 200

 Wysokiej mocy moduły fotowoltaiczne Vitovolt 200 dostępne są z mono-i polikrystalicznymi ogniwami krzemowymi. Moduł fotowoltaiczny składa się ze szklanego laminatu w którym pojedyncze ogniwa słoneczne osłonięte są dwiema foliami. Całość osłonięta jest od tyłu folią odporną na warunki atmosferyczne. Płyta i folia są następnie dla większej ochrony laminowane ze sobą. Gotowy moduł jest łatwy w montażu ze względu na małą masę własną.

PV1.jpg

 PV2.jpg

Rys. Budowa modułu fotowoltaicznego Vitovolt 200.

1- aluminiowa rama, 2-szklana pokrywa o niskiej zawartości żelaza, 3-górna folia EVA (octan etylowinylu), 4-krystaliczne ogniwo krzemowe, 5-dolna folia EVA, 6-ochronna folia z tyłu panelu.

Parametry pracy i wymiary paneli vitovolt podaje tabela 1. Według danych na dzień (kwiecień 2014)

– czarny M270 QA – 1396 zł

– polikrystaliczny QB – 1162,5 zł

– monokrystaliczny YC – 1111 zł

– polikrystaliczny JB – 1050 zł (zdjęcie obok)

Zalety paneli PV firmy VISSMANN

– Współczynnik sprawności modułów do 16,5%

– Duży stopień obciążalności mechanicznej na skutek obciążenia śniegiem (5400Pa) i wiatrem/ zasysania wiatru (2400Pa) dzięki odpornej na korozję ramie aluminiowej.

– Wbudowane diody obejściowe zapewniają wysoki zysk również przy częściowo zacienionych powierzchniach (unikanie efektu hot spots)

– Szkło kryjące o niskiej zawartości żelaza i dużych wartościach transmisji zapewniające optymalne efekty nasłonecznienia.

 

Vitovolt typ JB – masa 20 kg, wymiary 1640x992mm

STC – Standard Test Conditions (standardowe warunki testu: natężenie nasłonecznienia 1000 W/m2, temperatura ogniwa 25°C i liczba masowa atmosfery AM 1,5).

MPP – Maximal Power Point (moc maksymalna w warunkach standardowych STC).

NOCT – Nominal Operating Cell Temperature (nominalna temperatura pracy modułu: natężenie nasłonecznienia 800 W/m2; liczba masowa atmosfery AM 1,5; prędkość wiatru 1 m/s, temperatura otoczenia 20°C).

Odmiany paneli vitovolt 200:

Typ czarny QA – masa 19,8 kg, wymiary 1670x1000mm

PV4.jpg

PV5.jpgPV6.jpgPV7.jpg

Panele PV (od lewej) – czarny, polikrystaliczny, monokrystaliczny

Typ polikrystaliczny QB – masa

Monokrystaliczny YC