Zasady posługiwania się gaśnicą PVStop

Poniższy tekst powstał na podstawie poradnika użytkownika (User manual) producenta gaśnicy. Już na wstępie producent zastrzega, że dokument nie jest normą prawna, a jedynie zaleceniem i nie ponosi za jego treść odpowiedzialności.

Rys. Gaśnica PVSTOP. Ozn. 1- wąż gaśniczy, 2- tabliczka, 3- zespół zaworu, 4- agrafka zabezpieczająca, 5- manometr, 6- butla, 7- rura tworzywowa, 8- rura nurnikowa, 9- opaska, 10- uchwyt (zaczep) na wąż, 11- zawieszka

Paneli PV nie da się łatwo „wyłączyć”. Dopóki są wystawione na działanie światła, nieustannie wytwarzają potencjalnie śmiertelne ilości prądu stałego, które w profesjonalnym ujęciu znane jest jako strefa niebezpieczeństwa DC. Wartości napięć na większości tablic PV dochodzą w słoneczny dzień do 800V. Teoretycznie na wejściu do falownika dopuszcza się nawet wyższe wartości, do 1000V. Wyłączenie w czasie pożaru falownika nie wyłącza instalacji dachowej, a jedynie odcina ją od sieci elektrycznej. Panele takie dalej produkują prąd o wysokim napięciu, stanowiąc zagrożenie dla ekip gaszących pożar. 

PVSTOP to przyjazna dla środowiska, nowoczesna powłoka polimerowa na bazie wody, która jest natryskiwana na panele słoneczne jak „płynna plandeka”, blokując światło i „wyłączając” system paneli słonecznych w ciągu kilku sekund. Po nałożeniu powłoka PVSTOP wysycha w ochronną, niepalną folię, którą można oderwać od paneli słonecznych bez uszkodzenia ich powierzchni, gdy nadejdzie czas ponownej aktywacji systemu PV.

Właściwości gaśnic PVSTOP

 • Gaszą pożary paneli o klasie A
 • Wytworzona powłoka jest niepalna tak w stanie mokrym jak i suchym
 • Brak przewodnictwa elektrycznego powłoki, ochrona przed porażeniem prądem
 • Izolacja łuków elektrycznych bezpośrednio u źródła
 • Szybkie wysychanie powłoki i jej wodoodporność
 • Zatrzymywanie przez powłokę wszystkich wytworzonych toksycznych nanocząsteczek z płonących paneli
 • Powłoka jest łatwa do oderwania od paneli, nie powodując ich uszkodzeń

Inne praktyczne dane:

 • wydajność gaśnicy wynosi około 5m2 z jednego litra płynu
 • wydajność zależy tez od odległości od celu, poziomu umiejętności operatora, grubości nałożonej warstwy, warunków środowiskowych (prędkość i kierunek wiatru, opady deszczu, itp.)
 •  W idealnych warunkach PVSTOP ma zasięg do 10 metrów (30 stóp). Zawsze należy rozpoczynać aplikację od nałożenia PVSTOP na najdalszy punkt panelu fotowoltaicznego, ponieważ zakres podawania zmniejszy się w miarę uwalniania ciśnienia z pojemnika.
 • Butla o pojemności 9 litrów rozładowuje się w ciągu około 48 sekund.

Sposób użycia

 Należy wyciągnąć zawleczkę, skierować wąż na panel i nacisnąć uchwyt zaworu. Operator powinien być w odpowiedniej odległości od paneli. Zbyt bliski kontakt spowoduje powstanie grubej warstwy ochronnego pokrycia i zmniejszy wydajność butli.

Ważna jest też kolejność aplikowania PVSTOP na powierzchnię paneli, w zależności od ich sposobu montażu (pionowy, poziomy) tak, aby maksymalnie przyspieszyć wyłączenie całej instalacji spod napięcia. Poniżej  szczegółowa instrukcja.

1. Panele zamocowane pionowo.

W pierwszej kolejności należy pokryć 40% pasek środkowy paneli. Dopiero potem skierować gaśnicę na pozostały obszar.

Całkowite pokrycie paneli pozwala na łatwiejsze późniejsze oderwanie pokrycia.

2. Panele zamocowane poziomo

W pierwszej kolejności nalezy pokryć środkowy, pionowy pasek paneli o powierzchni około 40%

Następnie kontynuować pokrycie, aż do całkowitego zasłonięcia paneli lub wyczerpania zawartości butli

3. Panele o orientacji mieszanej.

Zasady jw.

Pokryć 40% powierzchni w poprzek ich długości, a następnie pokryć pozostałą powierzchnię.

4. Panele typu Twin Peak

Panele takie mają dwa niezależne obszary, dlatego musza być „gaszone” na obu na zasadach jw.

Postępowanie po ugaszeniu pożaru

Nakładana w temperaturze otoczenia 25°C (70°F) przy grubości mokrej warstwy (WFT) 250 mikronów, powłoka będzie „klejąco-sucha” w ciągu około 4-5 minut. Wyższe temperatury powierzchni paneli i wyższe temperatury otoczenia skracają czas schnięcia. I odwrotnie, niższe temperatury powierzchni paneli i niższe temperatury otoczenia wydłużają czas schnięcia. Zmniejszenie przylepności umożliwiające bezpieczne zerwanie powłoki, a jednocześnie nadające jej właściwości hydrofobowe następuje po około 120 minutach.

Fot. Usuwanie powłoki

Generalnie PVSTOP po wyschnięciu jest łatwy do usunięcia ze wszystkich śliskich i gładkich powierzchni jak szkło, plastik, rama aluminiowa. Problemy pojawiają się przy powierzchniach porowatych. W tym przypadku należy natychmiast po aplikacji spłukać utworzoną powierzchnię wodą. Myjka wodna pod wysokim ciśnieniem może być też pomocna w usuwaniu PVSTOP z powierzchni porowatych, ale skuteczne usunięcie z takich powierzchni generalnie nie jest gwarantowane.

Sucha powłoka może być łatwo usunięta ręcznie lub alternatywnie za pomocą wody pod wysokim ciśnieniem/myjki ciśnieniowej z większości nieporowatych powierzchni. W przypadku usunięcia w warunkach zamrażania powłoka może być krucha.

Jeśli nie ma możliwości szybkiego uruchomienia instalacji, można pozostawić powłokę na panelach . Maksymalny czas ekspozycji na słońce wynosi do 12 miesięcy.

UWAGA – usunięcie powłoki z materiałów włóknistych (ubrania) w stanie suchym jest niemożliwe.

Film