Koszty budowy farm morskich

Głębokość morza [m] 10-20 20-30 30-40 40-50 Całkowity koszt inwestycyjny w mln Euro/1MW 3,02 3,222 3,736 4,216

Rodzaj kosztu

Przygotowanie projektu 11% 10% 9% 8% 0,332 0,332 0,332 0,332 Budowa fundamentu 24% 29% 39% 46% 0,725 0,927 1,441 1,921 Zakup oraz montaż turbin wiatrowych 45% 42% 36% 32% 1,359 1,359 1,359 1,359 Zakup i montaż instalacji elektrycznych  wewn. i zewn. 20% 19% 16% 14% 0,604 0,604 0,604 0,604