Montaż wieży, gondoli i płatów.

  Wstęp

 

Wieże wiatrowe składają się zwykle z trzech, do czterech elementów w formie modułów. Mają one różne długości i masy. Zwykle najdłuższy i najcięższy jest moduł pierwszy mocowany bezpośrednio na elemencie dennym. Jest to związane ze zmniejszającą się średnicą wieży ku górze. Zasadniczo stawia się najczęściej jednego dnia tylko pierwszy moduł, by następnego postawić wieżę do końca. Jeśli warunki na to pozwolą, można wszystkie moduły postawić jednego dnia. Po postawieniu wieży przychodzi czas na montaż gondoli i piasty z płatami wirnika. Wszystkie te operacje wymagają specjalistycznego sprzętu o odpowiednio dużej nośności i zasięgu ramion. Warto zwrócić uwagę, że największe wieże wiatrowe, dla siłowni o mocy 6-8MW mają wysokości od 130 do nawet 160m. (np. Vestas V164-8MW = 222 m (wieża 140 m + łopata 82 m)). Masa poszczególnych elementów siłowni również może szokować. Najcięższe fragmenty wież czy gondole potrafią ważyć nawet po 600 ton. Wszystko to stawia wielkie wymagania przed firmami dźwigowymi. Poniżej parę słów o konstrukcji dźwigów, wymaganiach placów manewrowych i samej operacji montażu.

 

 Dźwigi

 

Wśród konstrukcji dźwigów specjalizujących się w montażu wysokim można wyróżnić:

A. Dźwigi teleskopowe mobilneozewia231.jpg

B. Dźwigi gąsienicowe kratownicowe (szeroko jezdne)

C. Dźwigi gąsienicowe wąsko jezdne z wysuwanym stabilizatorem

E. Dźwigi kratownicowe mobilne

 

 

A. Dźwigi teleskopowe mobilne

To konstrukcje samojezdne na kołach poruszające się po drogach publicznych.

 

ozewia232.jpg

 

Na zdjęciach obok jeden z potężniejszych dźwigów tego typu firmy Liebherr LTM 1350-6.1 ma udźwig 350 ton i może operować na wysokości do 100m. Posiada 6-cio osiowe zawieszenie, dzięki czemu mimo swojej masy obciążenie na jedną oś nie przekracza 12 ton. Dźwig może się poruszać po drogach krajowych z prędkością do 80 km/h, posiada własny balast o masie 140 ton.  Nie jest to wbrew pozorom duża jednostka tego typu. Model o symbolu LTM 11200-9.1(fot. poniżej) ma nośność aż 1200 ton, 9 osi i może operować na wysokości do 150m. To prawdziwy gigant wśród mobilnych dźwigów.

ozewia235.jpg

Poniżej wymiary pojazdu i przestrzeni manewrowej podczas pracy dla wersji T3.

ozewia240.jpg

 

Model 11200 oprócz teleskopowego wysięgnika posiada konstrukcję kratownicową. Możliwość rozbudowy i dopasowania do indywidualnych potrzeb w zależności od wysokości prac, wymaganego zasięgu ramienia roboczego i udźwigu jest tutaj ogromna. Z 9-ciu osi 5 przednich i dwie ostatnie są skrętne umożliwiając swobodne manewrowanie. Silnik posiada skrzynię biegów  Geramn ZF, która oferuje 12 biegów do przodu i dwa do tyłu.

 

ozewia234.jpg

 

Fot. Dźwig mobilny LTM 12000-9.1 firmy Liebherr, u góry w czasie jazdy, u dołu przy pracy. (fot. LIEBHERR)

 

B. Dźwigi gąsienicowe kratownicowe (szeroko jezdne)

 

Posiadają konstrukcje kratownicową budowaną na miejscu w zależności od potrzeb, o różnej nośności i zasięgu pracy. Dwie gąsienice o szerokim rozstawie zapewniają stabilną pracę i możliwość mobilnego przemieszczania sie po placu manewrowym. Gąsienice wymagają podbudowy z płyt betonowych. Wszechstronne możliwości zastosowania dzięki wielofunkcyjnemu systemowi wysięgnika. Poniżej jeden z mniejszych modeli LR 1400/2 firmyozewia236.jpg Liebherr, idealny do 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pracy na siłowniach o mocy do 2MW i wysokości wież do 100m. Model LR 1400/2 posiada nośność do 400ton.

ozewia237.jpg

 

Wśród dźwigów kratownicowych gąsienicowych prawdziwym gigantem jest za to model LR11350 o nośności haka dochodzącej do 1350 ton. To model do ciężkich prac zarównoozewia238.jpg na lądzie jak i na farmach morskich do transportu najbardziej wymagających pod względem masy elementów. Może wynosić elementy na wysokość do 150m i masie do 184 ton, oraz 140m i masie do 370 ton. Dodatkowym atutem jest łatwość transportu tego kolosa. Żaden z elementów nie ma większej szerokości niż 3,5m i masy większej niż 45 ton.

 

ozewia239.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Dźwig gąsienicowo kratownicowy LR 11350 firmy Liebherr.

 

Przy dźwigach kratownicowych bardzo istotny jest zasięg pracy i związany z tym dopuszczalny ciężar przemieszczanego elementu. Układ kratownic i ilość przegubów pozwala na operowanie hakiem nośnym w promieniu dochodzącym nawet do 100m. Należy jednak pamiętać, że tak duży zasięg zmniejszy wielokrotnie nośność dźwigu.  Ze względu na sposób stabilizacji na placu manewrowym dźwigi kratownicowe można dzielić na systemy typu LR – gąsienicowe o dużym rozstawie gąsienic, LR ze stopami montażowymi i systemy typu LG samojezdne na kołach ze stopami bocznymi. W dwóch ostatnich przypadkach dźwig na czas prozewia241.jpgacy podnoszony jest na czterech siłownikach nad poziom gruntu (rys.)

ozewia242.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ozewia243.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Balast podczas pracy może być zamocowany bezpośrednio na platformie dźwigowej oraz dodatkowo w oddaleniu zapewniając największy możliwy udźwig.

ozewia244.jpgozewia245.jpg

Rys. Dwa przykłady balastowania dźwigu kratownicowego. (rys. Liebherr)

 

Place manewrowe

 

Plac wokół turbiny wiatrowej na czas montażu musi spełniać wymagania manewrowe. Jego powierzchnia jest uzależniona od wielkości elementów wchodzących w skład turbiny i wymagań odnośnie samego dźwigu. Plac, a w szczególności powierzchnia podparcia żurawia dźwigowego powinna być płaska, dopuszczalny spadek terenu nie powinien przekraczać 1%, czyli przy średnich wymiarach 20x20m, nie więcej niż ±200mm (wg Siemens). Wymiary dróg dojazdowych, przestrzeni manewrowej dźwigu, przestrzeni dla wychylenia i nadbiegu ustala się w osobnym projekcie prac montażowych. W strefie tej nie powinno być drzew, kontenerów z ludźmi, budynków. Rozmieszczenie wszystkich elementów na placu musi umożliwiać bezpieczną pracę i dostęp dla dźwigu. Przykładowy plac manewrowy przedstawia rys. poniżej.

ozewia246.jpg

Rys. Wymiary placu manewrowego przy montażu turbiny o S77 o wysokości wieży 80m

 

Na placu oprócz dźwigu głównego należy przewidzieć też miejsca dla jednego lub dwóch dźwigów pomocniczych. Szerokość drogi dojazdowej, to zwykle min. 4,5m.