Podstawy hydrauliki

W energetyce wodnej, hydraulika ma zastosowanie przy:

 – Optymalizacji kanałów wodnych w celu zmniejszenia strat energii

 – Projektowaniu przelewów upustowych oraz obiektów przeciwpowodziowych

 – Projektowaniu szykan rozpraszających energię za przelewami upustowymi

 – Kontroli procesów erozji i transportu rumowiska

 – Sterowaniu takimi zjawiskami, jak:

  Niestabilność kanałów wodnych spowodowana efektami dynamicznymi

  Zasysanie powietrza do kanałów zamkniętych

  Falowanie powierzchni wody w długich kanałach

  Zwyżki ciśnienia w zamkniętych obiegach

  Kawitacja w budowlach hydrotechnicznych oraz w maszynach i urządzeniach hydraulicznych

 – Przeciwdziałaniu sedymentacji w zbiornikach, kolmatacji ujęć wody oraz uszkadzaniu obiegów i urządzeń hydraulicznych przez osady. 

Materiał zawarty na stronie z uwagi na akademicki charakter przeznaczony jest dla uczniów szkół wyzszych oraz uczniów ostatnich klas technikum, chcących rozwijać swoje zainteresowania.