Oznaczenia graficzne w instalacjach elektrycznych

 

Poniżej przedstawiam wybrane oznaczenia instalacji elektrycznych według normy PN-EN 60617.

elektr10.jpg
elektr11.jpg
elektr12.jpg
elektr13.jpg
elektr14.jpg
elektr15.jpg
elektr16.jpg
elektr17.jpg
elektr18.jpg
elektr19.jpg
elektr20.jpg
elektr21.jpg