Inne wymienniki gruntowe

Wymienniki gruntowe ósemkowe Mondotherm

 

Ta dziwna nazwa nie jest wcale moim wymysłem, a próbą dosłownego tłumaczenia niemieckiej wersji nazwy (Der 8er-Kollektor). Nazwa jak najbardziej pasująca do wyglądu (fot. poniżej). Wymiennik jest fabrycznie wyprofilowany w kształcie cyfry 8 i na czas transportu, „sprężony” do minimalnej długości.

ozepom433.jpg

 

Na placu budowy rury rozciąga się i przywiązuje opaskami z tworzywa do bocznych profili (fot.2)

ozepom434.jpg

Fot.2 Wymiennik ósemkowy po rozciągnięciu.

 

Tak przygotowaną wężownicę wymiennika umieszcza się w szerokim wykopie. Możliwy jest przy tym montaż poziomy (horyzontalny) lub pionowy (vertikalny).

ozepom435.jpgozepom436.jpg

Fot.3 Montaż w wykopie w wersji horyzontalnej (po lewej) i vertikalnej (po prawej)

 

Zamocowany i podłączony do rozdzielaczy solankowych wymiennik po pozytywnej próbie szczelności można zasypać ziemią. Zasypywanie prowadzi się gruntem pozbawionym kamieni i ostrych przedmiotów i dodatkowo zagęszcza wodą.

Fot. Zasypywanie wymiennika z jednoczesnym zagęszczaniem gruntu.

 

Główne parametry wymiennika ósemkowego to:

– długość 160cm przed rozłożeniem (na czas transportu) oraz 500 cm po rozłożeniu

– długość całkowita rury 100m

– wysokość wymiennika 55cm

– wykonanie z rury PE100 PN16, o średnicy 25×2,3mm lub 32×2,9mm

 

Kolektory Mondotherm instaluje się na głębokości od 1,7 do 3,0m. Producent dość mgliście podaje wydajność cieplną kolektorów ósemkowych. Z powierzchni 25-30m2 można uzyskać moc rzędu 1000 W. Przykładowo kolektory płaskie meandrowe posiadają wydajność około 20W/m2 co przy powierzchni 25m2 daje 500W.   Wydajność chłodnicza w zależności od gruntu dla tej samej powierzchni wyniesie odpowiednio 700-1000W. W jednym wykopie można umieszczać do kilku kolektorów ale każdy powinien być podłączony do rozdzielacza osobnymi przewodami zasilenia i powrotu. Podłączone kolektory poddaje się próbie szczelności. Według warunków producenta jest to 6bar przez okres 1h.

 

Kolektory modułowe PROFOND

ozepom438.jpg

Fot. Pojedynczy moduł wymiennika Profond

 

To zupełnie odmienne od innych rozwiązanie firmy Friopac składa się modułów z polipropylenu o rozbudowanej powierzchni wymiany ciepła (fot powyżej) z wyglądu przypominające płyty wymiennika ciepła. Każdy moduł posiada długość 990mm, wysokość 350mm i 40mm grubości.  Dzięki dużej powierzchni wymiany ciepła wydajność  jest spora i wynosi 99,83W/moduł. Moduły posiadają na końcach rury przyłączne średnicy DN32, bosą i kielichową i mogą być łączone w baterie do 10 sztuk w rzędzie. Pojemność jednego modułu wynosi 2 litry, a całej baterii razem z rurami około 25 litrów. Producent zaleca stosowanie w instalacji roztworu glikolu etylenowego o mrozoodporności -15C. Ciśnienie pracy nie powinno być większe niż1,2 bar a przepływ przez string modułów 5l/min.

ozepom439.jpg

Fot. Przykładowa instalacja modułów profond po 10 sztuk w stringu ułożonym w kształcie litery U (fot. Geocollect)

 

Moduły Profond układa sie pionowo w ziemi na głębokości około 1,5m w rzędach zwykle po pięć sztuk łączonych następnie w łańcuchy w kształcie litery U. Odległości między rzędami powinny wynosić minimum 0,7m. Zamiast jednego dużego wykopu montażowego jak na zdjęciu, można układać moduły w wykopach liniowych. W tym przypadku szerokość wykopu wynosi minimum 0,8m. Wydajność cieplna całego 10 modułowego stringu to około 1 kW. Powyżej na zdjęciu przykład instalacji o mocy 10kW. Biorąc pod uwagę zajmowaną przez system powierzchnię (zaledwie 10x15m) wydajność jest imponująca. System dzięki pionowemu montażowi zapewnia szybką regenerację gruntu wokół modułów. Według producenta wystarczy godzina przerwy w pracy sprężarki aby zregenerować grunt. Zaleca się montować moduły w terenie wilgotnym na który stale dopływa woda opadowa.