Wymienniki gruntowo-powietrzne GPWC

 Zastosowanie i rozwiązania techniczne

Gruntowo-powietrzny wymiennik ciepła stosowany jest w w budynkach, w których powietrze jest nośnikiem ciepła. W domach niskoenergetycznych i pasywnych systemy do mechanicznej wentylacji pomieszczeń należą już do standardu. Zastosowane instalacje GPWC służą głównie do podgrzewania powietrza zimą oraz by zapobiec oblodzeniu wymiennika ciepła w systemie wentylacyjnym (poprzez zasysanie zimnego powietrza zewnętrznego). Efekt chłodzenia, z którym mamy do czynienia latem, jest wykorzystywany jako dodatkowa korzyść w celu klimatyzacji budynku. W budynkach przemysłowych, biurowych i użyteczności publicznej coraz częściej poszukuje się ekonomicznych rozwiązań wspomagających systemy chłodzenia. Zastosowanie konwencjonalnych agregatów chłodniczych wiąże się jednak z wysokimi kosztami eksploatacyjnymi. Poprzez zastosowanie GPWC można zredukować zapotrzebowanie na konwencjonalne agregaty chłodnicze lub całkowicie z nich zrezygnować. Pozwala to nie tylko zaoszczędzić na kosztach eksploatacyjnych, ale także znacząco zredukować emisję dwutlenku węgla. Uwzględnienie GPWC w projekcie systemu wentylacyjnego stanowi duże wyzwanie, ponieważ należy określić wszystkie zależności związane z zastosowaniem systemu i uwzględnić je w całym projekcie.

 

Wymienniki GPWC występują w trzech zasadniczych odmianach, jako:

– wymienniki żwirowe

– wymienniki rurowe

– wymienniki płytowe

 

Wymienniki żwirowe

Wykorzystują do podgrzewania powietrza zewnętrznego przepływ powietrza przez specjalnie przygotowane złoże żwirowe. Wymiennik taki może być umieszczony pod ziemią lub usypany w postaci kopca. Jako wypełnienie wykorzystuje się płukany żwir lub tłuczeń.

Przekroje przez wymiennik gruntowy żwirowy pokazują poniższe rysunki (www.wymiennikgruntowy.pl)

 

 

Wymiennik gruntowy rurowy

Wykorzystuje ogrzewanie powietrza podczas przepływu przez umieszczone pod ziemią instalacje rurowe. Rury (zwykle PP) umieszcza się tutaj na głębokości 1,2-1,8m (średnio 1,5m) zagęszczając wokół nich grunt. Rury są całkowicie szczelne, nie przepuszczając wody gruntowej, korzeni roślin, gryzoni itp. Dopływ powietrza do instalacji odbywa sie za pośrednictwem czerpni gruntowej umieszczonej w przewiewnym miejscu.

 

Rys.(u dołu) Wymiennik gruntowy rurowy

 

Rury wymiennika gruntowego powinny być poprowadzone ze spadkiem w kierunku odwodnienia. Wykraplanie się wilgoci występuje głównie w okresie letnim z uwagi na wychładzanie się wilgotnego powietrza zewnętrznego. Rury mogą być układane w układzie Tichelmanna lub metodą pętlicową (wokół budynku) w zależności od dostępności działki.

 

 

Wymiennik gruntowy płytowy

W odróżnieniu do wymienników rurowych przepływ powietrza odbywa się w tym przypadku systemem płaskich płyt z tworzyw sztucznych umieszczonych między kolektorami zbiorczymi. System zapewnia minimalną wysokość i maksymalną powierzchnię wymiany ciepła. Może być stosowany w miejscach o ograniczonej powierzchni i wysokości. System jest całkowicie związany z gruntem, tzn. powietrze podczas przepływu od czerpni do centrali wentylacyjnej ma bezpośredni z nim kontakt. Rozwiązanie takie zapewnia higieniczność powietrza, ale ogranicza możliwość stosowania w gruntach słabiej przepuszczalnych lub silnie nawodnionych z uwagi na możliwość zalegania wody między płytami a gruntem.