Wymiennik Provent Geo

    Budowa

Wymiennik gruntowo powietrzny Provent Geo należy do wymienników płytowych, bezprzeponowych o niskiej zabudowie. W odróżnieniu do wymienników rurowych wymiana ciepła następuje tutaj bezpośrednio pomiędzy powietrzem a gruntem. Wymiennik składa sie z płyt polipropylenowych w kolorze niebieskim i niebieskich kolektorów zbiorczych z rur PP karbowanych. Układany jest na podsypce o grubości ok. 5 cm na rodzimym podłożu wykonanej z płukanego żwiru o granulacji ok. 10-20mm i zagęszczonej płukanym piaskiem. Płyty posiadają od spodu dodatkowe zabezpieczenie przed gryzoniami w postaci siatki polipropylenowej. Łączone są ze sobą na zakład krótszym końcem i ewentualnie dodatkowo skręcane wkrętami. Jedno pole wymiany ciepła może zawierać do trzech płyt połączonych wzdłużnie i do siedmiu płyt w rzędzie (łącznie 21 płyt). Większe powierzchnie wymiany ciepła łączy się w baterie, dla uniknięcia zbyt dużych oporów przepływu powietrza.

 

Budowę wymiennika w zależności od miejsca wykonania (garaż podziemny, teren trawiasty, posadzka hali,) przedstawiają rysunki poniżej.

ozepom227.jpg

 Rys. Budowa wymiennika umieszczonego (u góry) – pod halą, garażem podziemnym, parkingiem podziemnym, (u dołu) – pod terenem trawiastym.

Dla zapewnienia większej wydajności wymiennika izolowany on jest za pomocą płyt styropianowych o grubości minimum 12 cm. Płyty powinny być wyniesione minimum 1,5m poza obrys wymiennika z wyraźnym spadkiem ułatwiającym odprowadzenie wody. Nad płytami układa się dodatkowo zabezpieczenie w postaci folii. W grantach słabo przepuszczalnych elementem dodatkowym może być rura drenarska służąca do odprowadzania wody deszczowej.

Zasada działania

Powietrze zassane przez czerpnię i wstępnie oczyszczone przez filtr przechodzi do rur rozdzielczych wykonanych ze specjalnego polipropylenu z warstwą antybakteryjną. Stąd systemem płaskich płyt posadowionych bezpośrednio na gruncie przepływa wąskimi szczelinami kontaktując się 

z gruntem i odbierając od niego ciepło lub chłód, w zależności od systemu pracy wymiennika, (grzanie-chłodzenie). Czas kontaktu i burzliwy przepływ powietrza zapewniają niemal 100% sprawność i uzyskanie bardzo wysokiej stabilności temperatury powietrza nawiewanego w szerokim zakresie temperatur zewnętrznych. Dokumentuje to załączona tabela pomiarów wykonanych w czasie pracy płytowego GWC. W odniesieniu do letnich upałów powietrze zewnętrzne doprowadzane do wentylowanych pomieszczeń schładzane było z temperatury ponad 30o C do 16o C. Wymiennik Provent Geo pomimo niegłębokiego posadowienia średnio na głębokości 90 cm (co umożliwia jego stosowanie nawet przy wysokim poziomie wód gruntowych) posiada bardzo dobre parametry użytkowe, dzięki zastosowaniu  izolacji termicznej nad wymiennikiem. Rozwiązanie takie symuluje jego zakopanie na głębokości około 7m pod ziemią. Ponieważ temperatura gruntu na tej głębokości (7m) jest niemal stała bez względu na porę roku i wynosi około 10o C, możliwe jest uzyskanie stałej temperatury powietrza nawiewanego bez względu na skoki temperatury na zewnątrz. Ze względu na bardzo dużą powierzchnię wymiany zastosowanej w płytowym GWC, praktycznie nie do osiągnięcia w innych typach podobnych wymienników, oraz zastosowaniu wspomnianej izolacji termicznej wymiennika, uzyskano temperatury powietrza nawiewanego rzędu 13-17o C w okresie letnich upałów osiągających temperatury 25-32o C. Rzeczywiste temperatury powietrza dopływającego do płytowego GWC były faktycznie wyższe ze względu na to, że czerpnia powietrza znajdowała się w pełni nasłonecznionym i bezwietrznym miejscu. Zimą następuje wstępne ogrzanie powietrza wentylacyjnego. Przy temperaturze zewnętrznej -20o C opracowany wymiennik ogrzewa powietrza do wartości ok. 0o C. Poza ewidentnym zyskiem energetycznym zabezpiecza to centralę wentylacyjną przed zamarzaniem- układ pracuje wtedy z maksymalną skutecznością.

Provent GEO-NATURA

To nowe rozwiązanie wymiennika bezprzeponowego płytowego firmy Provent. Płyty są tutaj nieco innej konstrukcji z tłoczeniami (fot.) Nie posiadają fabrycznie zamocowanej siatki propylenowej. Siatkę tę układa się pod płytami na etapie montażu wymiennika.

Fot. Wymiennik Geo-Natura firmy Provent. (fot. Allegro)