Montaż przewodów rozprowadzających

    

Przewody rozprowadzające to odcinki rur łączące rozdzielacz lub studzienkę rozdzielaczową z sondami gruntowymi. Odcinki te wykonuje się z rur HDPE 100 lub HDPE 100RC (zob. tabela). Druga technologia HDPE100 RC (High-density polyethylene resistant to crack) charakteryzuje się zwiększoną odpornością na nacisk punktowy i powolną propagację pęknięć. 

Rys. Schemat montażu rur rozprowadzających (rys. ASPOL)

 

Tabela. Właściwości rur HDPE100 i HDPE100 RC (ASPOL)

 

Zasady układania rur rozprowadzających

 

Rury rozprowadzające, wykonane z HDPE powinno układać się bezpośrednio w gruncie w warstwie piasku (podsypka 15 cm, nasypka 15 cm), nie dotyczy to przewodów wykonanych w technologii HDPE100 RC. Rury powinny być układane ok. 20 – 40 cm poniżej strefy przemarzania gruntu, możliwie ze spadkiem (min. 1%) w kierunku gruntowego wymiennika ciepła przy zachowaniu minimalnych promieni gięcia. W przypadku umieszczenia przewodów: w strefie przemarzania; w odległości mniejszej niż 70 cm pomiędzy rurami, należy zastosować izolację termiczną. Izolację należy też zastosować w miejscach skrzyżowań przewodów na odcinku nie krótszym niż 3m (PORT PC). Nie należy układać uszkodzonych rur, gdyż skróci to ich okres użytkowania. Technologia wykonania przewodów rurowych i materiał, z którego je wykonano zasadniczo wykluczają konieczność wykonywania kompensacji. Należy dobrać

możliwie jak najkrótsze długości rur rozprowadzających. Do łączenia rur wykorzystuje się metodę polifuzji termicznej, która gwarantuje szczelne i wytrzymałe połączenie.

ozepom423.jpg

 

Fot. Sposób montaż taśmy ostrzegawczej (rys. ASPOL), po prawej taśma Energeo metalizowana.

 

Ostatnią czynnością jest zasypanie instalacji i zabezpieczenie rur taśmą znacznikową. Taśmę układa się 70 cm nad rurami. Taśmy ostrzegawcze chronią rury przy pracach ziemnych, umożliwiają szybkie wykrycie miejsca montażu przewodów. Niektóre rozwiązania taśm (np. Energeo) są metalizowane, dzięki czemu lokalizacja  przewodów jest możliwa wykrywaczem metalu.  Taśma znacznikowa nie ma koloru normatywnego i w zależności od firmy może być koloru niebieskiego, czerwonego lub brązowego. Sposób wykonania obsypki i zasypki powinien być ujęty w projekcie technicznym wraz ze stopniem jej zagęszczenia według metody Proctora.

ozepom374.jpg

Fot. Układanie taśmy znacznikowej nad rurami doprowadzającymi (MUOVITECH).