Stany awaryjne pomp ciepła

    Wstęp

 W tabelach w pierwszej kolejności wymienione są najbardziej prawdopodobne i najczęściej występujące przyczyny danego problemu. Podczas wyszukiwania przyczyn usterek należy rozpocząć od pierwszej przyczyny, a następnie sprawdzać kolejne wymienione na liście. Może istnieć kilka sposobów wyszukania przyczyny usterki. Wówczas sposób najbardziej skuteczny lub najczęściej stosowany jest podany na początku. Poniżej najczęściej występujące stany awaryjne pomp ciepła.

1. Alarm ze strony presostatu niskiego ciśnienia

2. Alarm ze strony presostatu wysokiego ciśnienia

3. Alarm ze strony zabezpieczenia silnika

4. Problem – czujnik alarmu

ozepom281.jpg

 

5. Problem – błędna kolejność faz

ozepom282.jpg

 

6. Problem – alarm TS (podgrzewacz pomocniczy)

 

7. Alarm odpływu dolnego źródła ciepła

8. Alarm niskiego przepływu w dolnym źródle ciepła

9. Alarm pompy płynu niezamarzającego

10. Alarm pompy obiegowej

 

11. Problem hałasu w instalacji grzejników
 
12. Hałas ze strony sprężarki

 

13. Piszczący, gwiżdżący dźwięk.

 

14. Różne przyczyny hałasu.

 

15. Pompa cały czas pracuje, nie zatrzymuje się.

 

16. Praca z wykorzystaniem grzałki elektrycznej.

17. Działa podgrzewacz pomocniczy a nie działa sprężarka.

18. Pompa ciepła zużywa za dużo energii.

 

19. Krótkie czasy pracy mimo zapotrzebowania na ciepło

 

MODUŁ ZEWNĘTRZNY

 

20. Hałas w module zewnętrznym.

 

21. Problem z odszranianiem

 

22. Pod modułem tworzy się lód

 

23. Zawilgocony fundament budynku.