Pompy ciepła Ariston

Firma oferuje urządzenia o handlowej nazwie NUOS. Nuos to kompletna seria podgrzewaczy wody z pompą ciepła typu powietrze – woda, występujące zarówno w wersjach wiszących i stojących w pojemnościach od 80 do 300 litrów. Podgrzewacze Nuos tylko z zewnątrz podobne są do klasycznych podgrzewaczy wody. Pomimo, że urządzenie podłączone jest do zasilana elektrycznego nie zużywa energii elektrycznej bezpośrednio do podgrzewania wody, lecz używa tej energii do zasilania kompresora i wentylatora. Kompresor jest odpowiedzialny za prawidłową pracę cyklu termodynamicznego, podczas gdy wentylator zapewnia dopływ powietrza, z którego odzyskiwane jest ciepło. W ten sposób woda podgrzewana jest z użyciem tylko 1/3 energii elektrycznej zużywanej przez tradycyjny podgrzewacz elektryczny.

Wykorzystanie energii odnawialnej powoduje nie tylko mniejsze zużycie energii elektrycznej ale również mniejszy wpływ na zanieczyszczenie środowiska naturalnego w porównaniu do innych metod podgrzewania wody. W poniżej tabeli zestawiono średnią roczną emisję CO2 przez urządzenie do podgrzewania wody dla statystycznej rodziny, porównanie sporządzono dla urządzeń o pojemności 100 litrów.

Typ urządzenia Wielkość emisji CO2 w kg/rok/rodzinę
Pompa ciepła NUOS 450
Podgrzewacz elektryczny 1400
Podgrzewacz gazowy 620

Nuos Primo

Wiszące podgrzewacze wody z pompą ciepła Nuos Primo 80 i 100 l składają się z górnej sekcji zawierającej grupę pompy ciepła oraz dolnej zawierającej zasobnik CWU. Zbiornik zabezpieczony jest antykorozyjnie poprzez warstwę emalii a na zewnątrz utratę ciepła zabezpiecza gruba warstwa wysoko efektywnej izolacji z pianki poliuretanowej, którą pokrywa obudowa urządzenia wykonana z malowanej proszkowo blachy stalowej.

Wewnątrz zasobnika znajduje się grzałka elektryczna i anoda magnezowa. W dolnej części znajdują się przyłącza hydrauliczne, odprowadzenie kondensatu i przewód elektryczny.

W przedniej części urządzenia znajduje się panel sterowania z wyświetlaczem LCD. Wszystkie elementy pompy ciepła umieszczone są w konstrukcji urządzenia w taki sposób, aby zminimalizować wibracje i hałas powstające przy pracy pompy ciepła. Pod plastikową obudową w górnej części urządzenia znajduje się kompresor, parownik, zawór rozprężny oraz wentylator zapewniający odpowiedni przepływ powietrza. 

 

ozepom63.jpg

 

Nuos EVO

 

Szczegóły techniczne

Wiszące podgrzewacze wody z pompą ciepła Nuos Evo 80 i 100 l składają się z górnej sekcji zawierającej grupę pompy ciepła oraz dolnej zawierającej zasobnik CWU. Zbiornik zabezpieczony jest antykorozyjnie poprzez warstwę emalii a na zewnątrz utratę ciepła zabezpiecza gruba warstwa wysoko efektywnej izolacji z pianki poliuretanowej, którą pokrywa obudowa urządzenia wykonana z malowanej proszkowo blachy stalowej.  Wewnątrz zasobnika znajduje się grzałka elektryczna i anoda magnezowa oraz aktywna anoda tytanowa. W dolnej części znajdują się przyłącza hydrauliczne, odprowadzenie kondensatu i przewód elektryczny. W przedniej części urządzenia znajduje się panel sterowania z wyświetlaczem LCD. Wszystkie elementy pompy ciepła umieszczone są w konstrukcji urządzenia w taki sposób, aby zminimalizować wibracje i hałas powstające przy pracy pompy ciepła. Pod plastikową obudową w górnej części urządzenia znajduje się kompresor, parownik, zawór rozprężny, zawór czterodrogowy oraz wentylator zapewniający odpowiedni przepływ powietrza.

 

ozepom67.jpg

Nuos Evo Split

Wiszący podgrzewacz wody z pompą ciepła Nuos Evo Split występuje w pojemnościach 80 i 110 litrów. Składa się z jednostki zewnętrznej, zawierające pompę ciepła oraz z wewnętrznego zbiornika CWU. Zbiornik zabezpieczony jest antykorozyjnie poprzez warstwę emalii a na zewnątrz utratę ciepła zabezpiecza gruba warstwa wysoko efektywnej izolacji z pianki poliuretanowej, którą pokrywa obudowa urządzenia wykonana z malowanej proszkowo blachy stalowej.

Wewnątrz zasobnika znajduje się grzałka elektryczna i anoda magnezowa oraz aktywna anoda tytanowa. W dolnej części znajdują się przyłącza hydrauliczne, przyłącza czynnika chłodniczego i przewód elektryczny.

W przedniej części urządzenia znajduje się panel sterowania z wyświetlaczem LCD. Wszystkie elementy pompy ciepła umieszczone są w jednostce zewnętrznej zapewniając optymalne warunki działania. W jednostce zewnętrznej urządzenia znajduje się kompresor, parownik, zawór rozprężny, zawór czterodrogowy oraz wentylator zapewniający odpowiedni przepływ powietrza.

   

 

 

Nuos FS

Stojące podgrzewacze wody z pompą ciepła Nuos FS 200 i 250 oraz 250 SYS składają się z górnej sekcji zawierającej grupę pompy ciepła oraz dolnej zawierającej zasobnik CWU. Zbiornik zabezpieczony jest antykorozyjnie poprzez warstwę emalii a na zewnątrz utratę ciepła zabezpiecza gruba warstwa wysoko efektywnej izolacji z pianki poliuretanowej, którą pokrywa obudowa urządzenia wykonana z malowanej proszkowo blachy stalowej.

W zasobniku znajduje się kryza inspekcyjna, w której zamontowana jest sucha grzałka elektryczna, która może być wymieniana bez konieczności opróżniania zbiornika, oraz aktywna anoda tytanowa. W kryzie zamontowana jest również sonda NTC mierząca temperaturę w dolnej części zbiornika.

W prawej części urządzenia przesunięte o kąt 45 stopni znajdują się przyłącza ciepłej i zimnej wody, a pod kątem 90 stopni – przyłącza wężownicy (dla wersji SYS) oraz odprowadzenie kondensatu. W przedniej części znajduje się panel sterowania z wyświetlaczem LCD.

Wszystkie elementy pompy ciepła umieszczone są w konstrukcji urządzenia w taki sposób, aby zminimalizować wibracje i hałas powstające przy pracy pompy ciepła. Pod plastikową obudową w górnej części urządzenia znajduje się kompresor, parownik, zawór rozprężny, zawór czterodrogowy oraz wentylator zapewniający odpowiedni przepływ powietrza.