Obliczanie i dobór grzejników

Grzejniki centralnego ogrzewania projektuje się w oparciu o obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną w danym pomieszczeniu. Dobór grzejnika sprowadza się w praktyce do wyznaczenia :

1. temperatury zasilania w instalacji
2. temperatury schłodzenia wody w grzejniku
3. wyznaczenia całkowitego zapotrzebowania na moc cieplna uwzględniającego stopień osłonięcia grzejnika, jego położenie w pomieszczeniu, stopień schłodzenia wody w instalacji, wpływ zaworu termostatycznego, sposób włączenia grzejnika do instalacji.
4. Wyznaczenie powierzchni ogrzewalnej grzejnika
5. Dobór grzejnika z tabel producenta.
W praktyce wielu producentów podaje gotowe charakterystyki cieplne grzejników dla wybranych parametrów pracy instalacji (np. 75/65°C). Przy innych parametrach należy wprowadzać współczynniki korekcyjne.

Przebieg obliczeń

Niezbędna wydajność cieplna grzejnika określa się z zależności:
                
gdzie:
Qgrz – zapotrzebowanie na moc cieplną grzejnika
Qpom- straty ciepła w pomieszczeniu
Qpp- wydajność ciepła „pionopiętra” pochodząca od rur pionu c.o. ( w przypadku braku pionów c.o. w pomieszczeniu lub ich zaizolowaniu =0) [W]
Qp – zyski ciepła od innych źródeł ciepła [W]
βT – współczynnik poprawkowy uwzględniający wyposażenie grzejnika w zawór termostatyczny (1,0 bez zaworu, 1,15 z zaworem)
βU – współczynnik uwzględniający miejsce usytuowania grzejnika (1,0 – grzejnik umieszczony pod oknem na ścianie zewnętrznej, 1,1 – grzejnik umieszczony na ścianie wewnętrznej przeciwległej do ściany zewnętrznej z oknem, 1,2-1,25 – grzejnik umieszczony na ścianie wewnętrznej pod stropem)
βp – współczynnik poprawkowy uwzględniający sposób podłączenia grzejnika innego niż zalecane przez producenta (np. grzejniki PURMO podłączane z boku wymagają zasilania od góry a powrotu na dole, odwrotne podłączenia powoduje spadek mocy o 50% czyli βp=2,0 , zasilanie siodłowe spadek o 10-15%, zasilanie grzejników dolne wykonane odwrotnie – spadek mocy do 60%)
βo – współczynnik uwzględniający wpływ osłonięcia grzejnika według tabeli
βs – współczynnik uwzględniający wpływ ochłodzenia wody w przewodach według tabeli
Parametry pracy instalacji
Są konieczne dla odczytania wymaganych wymiarów grzejników z tabel producenta. Wartości temperatury zasilania i powrotu oraz schłodzenia wody w instalacji można w przybliżeniu przyjmować według poniższych zasad:
– Temperatura zasilania
dla kotłów na paliwo stałe – 90°C
dla kotłów gazowych i olejowych -75-80°C
dla kotłów kondensacyjnych – 55°C
– Ochłodzenie wody w grzejniku ΔT
dla kotłów na paliwo stałe 20°C
dla kotłów gazowych i olejowych 10-15°C
dla kotłów kondensacyjnych 10°C
Tabele do odczytania mocy cieplnej rur pionowych i poziomych c.o.