Połączenia systemu Lokring

Wstęp

rurymi31.jpg

System połączeń Lokring zalicza się do systemów nierozłącznych, pierścieniowych, zaciskanych praską osiową. Jest to kolejny na rynku system montażowy dla rur miedzianych nie wymagający palników i otwartego ognia, jednocześnie zapewniający wysoką wytrzymałość i powtarzalność połączeń. Przeznaczony jest przede wszystkim dla instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych  typu split, multi-split, HVAC i VRF, instalacjach z pompami ciepła, czy systemach solarnych, gdzie czynnikiem roboczym jest czynnik niskowrzący z grupy HFC, glikole czy sprężony dwutlenek węgla. Nie nadaje się jedynie do instalacji amoniakalnych.

Budowa złącza

Połączenie systemu Lokring składa się z kilku elementów (rys.) – 1- złączki z mosiądzu, 2- stalowego galwanizowanego pierścienia, 3-tuleji stabilizacyjnej z mosiądzu, 4- klej LOKPREP. rurymi32.jpg  

Stosowane jest dla rur  o średnicy od 6-41,3mm i umożliwia wykonywanie porurymi33.jpgłączeń typu miedź-miedź, miedź – stal nierdzewna, stal nierdzewna – stal nierdzewna, a także miedź – aluminium i dwóch rur aluminiowych.  Wytrzymuje ciśnienia do 75 bar, oraz temperatury od -50°C do +150°C . Minimalna grubość ścianki rury musi wynosić 0,7mm. Do wykonywania  połączeń stosowane są praski ręczne lub elektryczne osiowe. Przebieg wykonywania połączenia pokazują poniższe rysunki. Możemy też obejrzeć na Youtube film prezentujący najważniejsze aspekty systemu Lokring.

1,2. Ucinamy prostopadle rurę miedzianą, a następnie ręcznym gratownikiem usuwamy grat dla zapewnienia idealnej kolistości i średnicy wewnętrznej rury. Bosy koniec rury przecieramy papierem ściernym lub wełną syntetyczną w celu usunięcia tlenków.

rurymi34.jpg   rurymi35.jpg

3. W tak przygotowana końcówkę rury wsuwamy tuleję stabilizującą z mosiądzu. UWAGA! – tuleja nie jest wymagana, jeśli ciśnienie pracy instalacji nie przekracza 25 bar. Tuleje stabilizacyjne dostępne są w dwóch wersjach mosiężnej i aluminiowej. Oznaczone są odpowiednio Ms lub Al. Tuleje aluminiowe należy stosować przy łączeniu ze sobą rur aluminiowych lub miedzianej z aluminiową.

rurymi36.jpg

4. Gotową rurę z pierścieniem wsuwamy do złączki i za pomocą markera zaznaczamy głębokość położenia

rurymi37.jpg

5. Zdejmujemy łącznik, wsuwamy na rurę pierścień stalowy i na zaznaczoną długość bosego końca nakładamy anaerobowy klej. System Lokring proponuje tutaj własny wyrób o nazwie LOKPREP. Warstwa kleju zapewnia wyrównanie powierzchni, kompensując wszystkie ewentualne zarysowania i porowatość rury. Kleje występują w dwóch typach w zależności od temperatury otoczenia:

– klej LOKPREP LT stsowany jest dla temperatur ujemnych oraz dodatnich ale nie wyższych niż 30C

– klej LOKPREP HT stosowany jest dla temperatur >25C

Przy łączeniu ze sobą rur aluminiowych, lub miedzianych z aluminiowymi należy stosować klej LOKPREP 65. Czas wiązania kleju pokazuje wykres poniżej.

rurymi41.jpg

6. Wciskamy tak przygotowaną rurę w łącznik do samego końca kielicha, a następnie za pomocą praski wciskamy pierścień stalowy.

rurymi42.jpg

rurymi43.jpg

Poniżej zamieszczam film prezentowany przez firmę na Youtube