Transport poziomy i pionowy na budowie (charakterystyka)

Transport poziomy i pionowy na budowie zaliczany jest do tzw. transportu wewnętrznego i służy do przemieszczania materiałów budowlanych z miejsca ich składowania na stanowiska pracy robotników. Z uwagi na sposób  przemieszczania materiałów środki transportowe dzieli się na ręczne i mechaniczne, a z uwagi na kierunek, na:

– urządzenia do transportu poziomego

– urządzenia do transportu poziomego i pionowego

4.1 Środki  do transportu poziomego na budowie

– taczki jednokołowe i dwukołowe

– wózki dwukołowe

– wózki samowyładowcze kolebowe (wywrotowe) i  platformowe

– wózki widłowe

– wozidła technologiczne

Taczki budowlane – produkowane są najczęściej z blachy spawanej o grubości 1,5mm do 2mm i pojemnościach 85, 110 i 130 litrów.  mogą jedno lub dwa kółka z gumową dętką. 

Wózki dwukołowe (japonki)- służą do przewożenia zaprawy betonowej lub wapiennej, posiadają pojemność od 180-300 litrów. Starsze rozwiązania miały duże metalowe koła, w nowszych stosowane są koła z oponami gumowymi.

Wózki kolebowe – samowyładowcze posiadają urządzenia wywrotowe umożliwiające przechylenie wózka i wysypanie jego zawartości bezpośrednio na rampę wyładowczą. Mogą być mocowane do platformy kolejowej w wersji  wąskotorowej o szerokości toru 600mm, lub współcześnie do wózka widłowego. jako element transportowy wywrotowy.

Fot. Koleba platformie kolejowej.

Fot. Koleba mocowana do wózka widłowego.

Wózki platformowe – posiadają część ładunkową w postaci płaskiej platformy zawieszonej na czterech kołach  . Mogą być ręczne  lub elektryczne.

Wózki widłowe – posiadają napęd elektryczny akumulatorowy lub (częściej) na gaz z butli. Moga mieć cztery do sześciu kół. Ostatnie rozwiązanie umożliwia przemieszczanie ciężarów do kilku ton na wysokość do 3,5m, a nawet wyżej.

Wozidła technologiczne – to zmechanizowane urządzenia transportowe służące do przewożenia dużych mas i ciężarów budowlanych (zwykle urobku). Wozidła z uwagi na masę i obciążenie osi nie nadają się do jazdy po standardowych drogach, mogą być wykorzystywane tylko w obrębie   budowy jako szybki i wydajny środek transportowy.