Oznaczenia na mapach i planach

Oznaczenia graficzne urządzeń i elementów wodociągowych

Tabela 1 Ujęcia wody

Tabela 2 Urządzenia do uzdatniania i podnoszenia wody

Tabela 3 Zbiorniki

Tabela 5 Uzbrojenie sieci