Samowiedza

SAMOWIEDZA

Wizerunek siebie dostarcza wiedzy o sobie samym – posiadanych talentach, zdolnościach, możliwościach, umiejętnościach. Jest podstawą do formułowania aspiracji i wyznaczania celów.

KARIERA-ETAPY

I) SAMOOCENA– / WIEDZA, DOŚWADCZENIE,    ZAINTERESOWANIA, UMIEJETNOŚCI, WARTOŚCI/

II) ZBIERANIE INFORMACJI– /RYNEK PRACY, ZAWODY/

III) USTALANIE CELÓW

IV REALIZACJA CELÓW

SAMOWIEDZA -to zbiór wyobrażeń o sobie samym, ocena swojej wartości i samego siebie.

  • Życie nie będzie dla ciebie cudowne, dopóki sam nie uznasz, że zasługujesz na warunki do życia najwyższej jakości.
  • W życiu najważniejsze są intencje w stosunku do siebie, czyli całe nastawienie

Na właściwy obraz samego siebie składają się następujące czynniki:

Akceptacja siebie:

Poczucie własnej wartości:

Docenienie własnych możliwości:
.

                  Potrafię zrobić wszystko. Zasługuję na zaufanie!

Znam swoje wady i akceptuję je. Znam swoje zalety i doceniam je.

 

„Niska samoocena jest jak jazda przez życie z    zaciągniętym hamulcem ręcznym.” – M.Maltz

„Jest ogromna ilość dowodów na to, że im wyższy poziom samooceny, tym większe prawdopodobieństwo traktowania innych z szacunkiem, dobrocią i szczodrością.”

– Nathaniel Branden

 

MOCNE  STRONY

ambitny

lojalny

 

racjonalny

 

taktowny

atrakcyjny

łagodny

 

rozsądny

 

tolerancyjny

bezpośredni

miły

 

rzeczowy

 

towarzyski

błyskotliwy

mocny

 

rzetelny

 

twórczy

bystry

naturalny

 

silny

 

uczynny

ciekawy

niezależny

 

solidny

 

uprzejmy

ciepły

obowiązkowy

 

spokojny

 

wesoły

cierpliwy

odważny

 

spostrzegawczy     

wrażliwy

dociekliwy

opanowany

 

sprawny

 

wykształcony

dokładny

opiekuńczy

 

stanowczy

 

wytrwały

 

 

 

 

dowcipny

pomysłowy

staranny

zapobiegliwy

dyskretny

praktyczny

 

sumienny

 

zaradny

dzielny

przedsiębiorczy

sympatyczny

 

zdecydowany

inteligentny

przewidujący

 

szczery

zorganizowany

  komunikatywny

przyjazny

 

śmiały

 

zrównoważony

                 

SŁABE STRONY

agresywny

niedbały

 

niezdolny

 

zamknięty

bojaźliwy

niepewny

 

pochopny

 

zarozumiały

chciwy

niesamodzielny

roztargniony

 

zazdrosny

impulsywny

niespokojny

 

ryzykancki

 

zaborczy

konfliktowy

niesprawny

 

skąpy

 

zbyt ambitny

lekkomyślny

nieśmiały

 

słaby

 

zbyt dokładny

leniwy

niewytrwały

 

wulgarny

 

zbyt pewny

niecierpliwy

niezaradny

 

wybuchowy

 

złośliwy