Predyspozycje zawodowe

Predyspozycje zawodowe – tzw. „zawodowe powołanie” każdego człowieka. Są to cechy człowieka, które pozwalają mu na wykonywanie określonej pracy, wybranego przez niego zawodu. Na predyspozycje zawodowe składają się osobiste zainteresowania człowieka oraz jego kompetencje. Dzięki określeniu swoich predyspozycji zawodowych można określić swoje realne cele w życiu zawodowym

Kompetencje

  • kompetencje miękkie – pierwsze odnoszą się do umiejętności osobistych, cech charakteru, tego jacy jesteśmy, w jaki sposób postrzegamy otoczenie, jak działamy.
  • kompetencje twarde – to nasze konkretne umiejętności, które można nazwać technicznymi – znajomość języków, umiejętność obsługi komputera, wiedza na temat procesów zarządzania czy budowy określonego urządzenia

TYPY  ZAWODOWE

TYP OSOBOWOŚCI REALISTYCZNY:

reprezentowany jest przez osoby lubiące pracować z narzędziami, maszynami, zwierzętami. Posiadają sprawności manualne, są uzdolnione technicznie lub mechanicznie. Słabe strony: społeczne, oświatowe. Wartości: pieniądze, status, władza. Cechy: szczery, uczciwy, praktyczny, nieśmiały.

Zawody pasujące do tego typu osobowości, to m.in.: mierniczy, rolnik, elektryk, kierowca, cukiernik, geofizyk. Inżynier, mechanik, pilot.

TYP OSOBOWOŚCI BADAWCZY:

osoby z taką osobowością zawodową lubią wykorzystywać w pracy swoje zdolności myślenia abstrakcyjnego i analitycznego, lubią też tworzyć teorie. Mają uzdolnienia naukowe. Określane są jako racjonalne, krytyczne, ciekawe, niezależne. Słabe strony: przywództwo i perswazja. Wartości: nauka. Zawody: biolog, fizyk, chemik, technolog medyczny, astronom, chirurg, farmaceuta, filozof, politolog, dentysta, botanik, mikrobiolog, programista

TYP OSOBOWOŚCI ARTYSTYCZNY:

preferuje zachowania kreatywne, umożliwiające wyrażanie samego siebie. Lubią rozwijać pomysły i koncepcje. Mają zdolności artystyczne. Są to osoby twórcze, o rozwiniętej wyobraźni i dużym poczuciu estetyki. Słabe strony: biurowe. Wartości: estetyka.

Zawody: muzyk, malarz, pisarz, dekorator wnętrz, aktor, plastyk, choreograf, dziennikarz, antykwariusz, architekt, dyrygent, agent reklamy, charakteryzator, projektant mody, autor scenariuszy.

TYP OSOBOWOŚCI SPOŁECZNY:

takie osoby lubią pomagać innym ludziom, informować, uczyć innych. Posiadają rozwinięte umiejętności społeczne, potrafią skutecznie wywierać wpływ na ludzi. Są empatyczne, cierpliwe. Słabe strony: manualne, techniczne.

Zawody: nauczyciel, psycholog, opiekun społeczny, pielęgniarka, kosmetyczka, doradca zawodowy, dyrektor, duchowny, sędzia, kelner, logopeda

TYP OSOBOWOŚCI PRZEDSIĘBIORCZY:

lubi pracę z ludźmi ukierunkowaną na korzyści materialne. Osoby o tym typie osobowości posiadają umiejętności przywódcze i komunikowania się. Są postrzegane jako osoby energiczne, rozmowne, pewne siebie. Słabe strony: naukowe.

Zawody: akwizytor, zarządca, przedsiębiorca, adwokat, pilot wycieczek, makler, kierownik, sprzedawca, fotograf.

TYP OSOBOWOŚCI KONWENCJONALNY: preferuje pracę z danymi, ich porządkowanie i strukturalizację. Posiadają zdolności urzędnicze i rachunkowe. Określane są jako zorganizowane, praktyczne, uległe, konformistyczne. Słabe strony: artystyczne.

Zawody: księgowy, kasjer, urzędnik bankowy, sekretarka, agent ubezpieczeniowy, ekonomista, korektor, recepcjonista, stróż nocny