Zainteresowania

Zainteresowania to  względnie trwała obserwowalna dążność do poznawania otaczającego świata przybierająca postać ukierunkowanej aktywności poznawczej.

  • Ludzie różnią się między sobą różnymi zainteresowaniami, ich siłą jak i kierunkiem.
  • Wyróżniamy  zainteresowania: intelektualne, społeczne, estetyczne, organizacyjno porządkowe, muzyczne,’ sportowe i wiele innych.
  • Zainteresowania mogą być bardziej lub mniej trwałe.
  • Silniejsze zainteresowania trwają dłużej i mogą mieć wpływ na wybór zawodu.