Zadania praktyczne z kwalifikacji B.21

Zadanie praktyczne 1  (b_21_2014_08_01.pdf)

 

Oblicz i dobierz pojemność naczynia wzbiorczego zabezpieczającego instalację solarną przed długotrwałym przegrzaniem i utratą płynu solarnego oraz wykonaj montaż układu zabezpieczającego tę instalację zgodnie z rysunkiem. Instalacja składa się z dwóch kolektorów słonecznych, zasobnika ciepłej wody użytkowej i przewodów Cu  ϕ18x1mm. wartości parametrów i wzory do obliczeń oraz miejsce na wpisanie wyników znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym.

Układ zabezpieczający instalację solarną wykonaj w technologii lutu twardego i skręcania na stanowisku wyposażonym w niezbędne materiały i sprzęt. Podczas wykonywania prac przestrzegaj przepisów BHP oraz ochrony środowiska.

Po wykonaniu montażu oczyść narzędzia i sprzęt oraz uporządkuj stanowisko.

 

Pion instalacji solarnej (istniejący) z układem zabezpieczającym instalację (do wykonania)

      

B211p.1.jpg              

B211p.2.jpg

B211p.3.jpg