Gazomierze rotorowe

Zasada na jakiej opiera się działanie gazomierzy rotorowych znana jest od dawna i wykorzystywana na przykład w sprężarkach ROOTS’a. Przepływ gazu przez komorę pomiarową wymusza ruch rotorów, których obrót jest przenoszony przez sprzęgło magnetyczne i system przekładni do główki liczydła. Informacja o ilości gazu, który przepłynął przez gazomierz jest wskazywana na sumatorze (liczydle mechanicznym).

Gazomierz rotorowy jest maszyną objętościową i działa na zasadzie zliczania cykli (obiegów) pracy. Na jeden cykl pracy gazomierza rotorowego przypada ustalona liczba napełnień i opróżnień komór pomiarowych pomiędzy kolejnymi identycznymi położeniami kształtowych wirników (rotorów). Gaz wpływający do gazomierza wypełnia komorę pomiarową utworzoną przez przestrzeń pomiędzy rotorem, a korpusem wewnętrznym. Nadciśnienie na wlocie do komory pomiarowej wywołuje obrót rotorów i transport porcji gazu. Objętość transportowanej porcji gazu odpowiada w przybliżeniu objętości komory pomiarowej. Pełny obrót rotorów o 360° (cykl) odpowiada przetransportowaniu 4 porcji gazu (po dwie porcje dla każdego rotora). Aby nie dopuścić do zetknięcia się rotorów ich powierzchniami bocznymi, połączono je parą kół synchronizujących. Ruch obrotowy rotorów jest przenoszony dalej przez pierwszą przekładnię redukującą i sprzęgło magnetyczne do mechanizmu liczydła, który dokonuje sumowania objętości. Liczydło gazomierza wskazuje wartość tej sumy.

Rys. Zasada działania gazomierza rotorowego gazrot01.gif

Gazomierz rotorowy CRG po lewej produkowany jest o maksymalnym przepływie obliczeniowym od 16-650m3/h. Po prawej gazomierz IRM-3 z systemem DUO (czytaj poniżej) o wielkości licznika G40-G1000 i przepustowości od 0,6-1600m3/h.

gazrot02.gif  gazrot03.jpg

Gazomierze rotorowe charakteryzują sie pulsacyjnym przepływem gazu, co powoduje powstanie drgań w rurociągu i wywołuje wahania ciśnienia. W rozwiązaniach systemu DUO problem ten został wyeliminowany poprzez zamontowanie dwóch par tłoków (rotorów) przesuniętych względem siebie. Na poniższych rysunkach możemy zobaczyć wykres pulsacyjny przepływu gazu przez zwykły gazomierz rotorowy i zaznaczony kolorem zielonym wykres licznika DUO.

gazrot04.jpg

Gazomierze rotorowe mają zastosowania przemysłowe, przeznaczone są do pomiaru przepływu gazu pod średnim i wysokim ciśnieniem o wartości do 1,6 MPa.