Sprężyny kanalizacyjne mechaniczne

Wiadomości wstępne

Mechaniczne czyszczenie kanalizacji jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem dla długich podejść, czy zatorów położonych z dala od korka rewizyjnego. Przy napędzie mechanicznym sprężyna wprawiana jest w ruch obrotowy przez silnik. Posuw sprężyny może być ręczny, a droższych urządzeniach także automatyczny, realizowany przez specjalnie ukształtowaną głowicę.  sama sprężyna może być monolityczna, wykonana z jednej spirali o stałej długości lub segmentowa łączona na miejscu przez operatora na długość  zależną od potrzeb. Ponizej przedstawiam konstrukcje różnych spiral czyszczących i ich końcówek roboczych.

Zasady czyszczenia przewodów rozdzielczych poziomych i pionowych

Czyszczenie przewodów kanalizacyjnych rozdzielczych poziomych i pionowych wymaga użycia sprężyn o większej średnicy i sztywności. Zwykle stosujemy do tego celu spirale o średnicy:

– minimum 10 mm, jeśli odległość od zatoru nie przekracza 10 m

– minimum 16 mm, jeśli odległość od zatoru przekracza 10 m.

Należy jednak zwrócić uwagę, że większa średnica sprężyny wiążę się zawsze z trudnością w pokonywaniu przez nią ostrych łuków i zakrętów. Przy bardzo pokręconej kanalizacji warto zacząć od sprężyny o mniejszej średnicy i dopiero gdy sobie nie poradzi wymienić ją na większą.

Czyszczenie rozpoczynamy zawsze powyżej zatoru tak, aby z chwilą jego przebicia spływające ścieki nie przedostały się do pomieszczenia przez otwartą rewizję. W przypadku zatoru występującego powyżej rewizji wykorzystujemy do czyszczenia przybory sanitarne takie, jak: muszla ustępowa czy podejście zlewozmywakowe. Przypominam o stosowaniu w takim przypadku osłon i prowadnic na spiralach, w celu zapobieżenia uszkodzeniu przyboru sanitarnego.

Zatkane piony deszczowe czyścimy najczęściej przez wpusty dachowe. Przy wysokich budynkach może tutaj wystąpić problem zbyt małej sztywności sprężyny, która na długim odcinku będzie ulegać zwichrowaniu. Możemy temu zapobiec stosując sprężyny z rdzeniem usztywniającym. Sprężyna taka bardzo trudno pokonuje jednak załamania, stąd jeśli zator występuje na kolanie (np. na przejściu pionu deszczowego w poziom), zalecam pozostawić początkowy odcinek sprężyny bez rdzenia, usztywniając ją dopiero na dalszym odcinku. W praktyce możliwe jest to tylko w przypadku sprężyn segmentowych, które opisuję poniżej.

 

Spirale czyszczące segmentowe

Spirale segmentowe pozwalają na dowolną rozbudowę długości roboczej w zależności od potrzeb, przez stopniowe dołączanie kolejnych odcinków. Zaletą tego rozwiązania jest nie tylko łatwość w operowaniu urządzeniem, ale też możliwość szybkiej wymiany uszkodzonego odcinka.

Na rynku sprężyny segmentowe możemy kupić w co najmniej kilku firmach, przy czym wszystkie oferowane rozwiązania opierają się na systemie zatrzaskowym. Łączenie odbywa się tutaj przez wciśnięcie obu końcówek sprężyny, aż do usłyszenia charakterystycznego kliknięcia. Rozłączanie wymaga natomiast użycia klinowo ściętej szpilki (Rys. 1).

Sprężyny segmentowe możemy kupić bez rdzenia usztywniającego i z rdzeniem. Na (Rys. 1) przedstawiam przykładowe rozwiązania spiral segmentowych firmy ROTHENBER-GER. Spirale wykonywane są o średnicach 16, 22 i 32 mm w czterech typach, jako:

spirale standardowe – ( Rys. 1 pierwszy od góry), giętkie, do czyszczenia przewodów z normalnym obciążeniem, na małych odległościach o szczególnie dużych ilościach załamań

spirale SMK – (Rys. 1 drugi od góry), z czarnym rdzeniem z tworzywa sztucznego, odporne na działanie czynników atmosferycznych i temperatury, nie ulegają zatkaniu przy usuwaniu zatorów z błota i materiałów długowłóknistych (np. pozo-stałości materiałów tekstylnych i celulozowych), jednocześnie są bardziej wytrzymałe na zwichrowanie w porównaniu do spirali standardowych,

spirale S – (Rys. 1 trzeci od góry), wykonanie wzmocnione dzięki większej średnicy druta (przykładowo – średnica druta w spirali standardowej 16 mm wynosi 3 mm a w spirali S -–3,5 mm), posiadające dzięki temu większą sztywność i moment skręcający umożliwiający czyszczenie na dłuższych dystansach, doskonałe do pracy z głowicami tnącymi, frezującymi i wirówkami łańcuchowymi,

spirale S-SMK – (Rys. 1 pierwsza od dołu), stanowią połączenie dwóch powyższych konstrukcji, dla odróżnienia posiadają rdzeń z tworzywa sztucznego w kolorze czerwonym. Sprężyny S-SMK posiadają maksymalnie duży moment skręcający, nadają się dzięki temu do pracy w ekstremalnych warunkach (np. z głowicami wiercącymi).

Wszystkie powyższe spirale posiadają standardowe długości, które dla poszczególnych średnic wynoszą:

– 2,3 m dla spirali średnicy 16 mm

– 4,5 m dla spirali średnicy 22 i 32 mm.

 

Fot. Wygląd połączenia zatrzaskowego, po prawej kluczyk do rozpinania sprężyny.

Końcówki czyszczące

 Skuteczne usunięcie uciążliwych  zatorów spowodowanych ciałami obcymi nie jest możliwe bez zastosowania na końcu spirali specjalnych końcówek czyszczących. Poniżej przegląd rozwiązań stosowanych przez firmę ROTHENBERER. 

– głowic standardowe – służą  do przebijania zatorów lub chwytania zanieczyszczeń, 

 

Fot. U góry końcówki standardowe. Po lewej wiertło proste, po prawej – wiertło maczugowe długie

 

Fot. Po lewej chwytak hakowy do wyciągania z kanalizacji szmat lub spiral, po prawej – wiertło lejkowe do chwytania szmat i papieru.

– głowice tnące widłowe, służą  do przewiercania tłustych osadów, rozdrabniania szmat i innych materiałów. Występują w wersji pojedynczej   i podwójnej ,

narz1021.jpg  

– głowice śmigłowe (lub inaczej łyżkowe), standardowa konstrukcja do przewiercania tłustych osadów, mająca zastosowanie przy czyszczeniu kanalizacji w zakładach zbiorowe-go żywienia, w przemyśle mleczarskim, rzeźniach, ubojniach, itp.

narz1026.jpg

– głowice zębate spiralne  , konstrukcja wykorzystywana do przecinania korzeni, gałęzi i innych podobnych materiałów, bardzo odporna na uszkodzenia,

– głowice zębate krzyżowe  , służące do przewiercania i odspajania twardych osadów jako czyszczenie wstępne przed zastosowaniem głowic łańcuchowych, ale także do usuwania osadów tekstylnych i mułu. Zastosowanie ze sprężynami S i SMK,

– głowice wiercące, ta niezwykła konstrukcja wykonana ze stali hartowanej potrafi usuwać bardzo twarde osady zawierające cement i gips, rozwiercając je na całej długości, wymaga jednak stosowania na krótkich odcinkach ze spiralami wzmocnionymi typu S lub SMK,

   narz1030.jpg

– głowice łańcuchowe, idealne do doczyszczania kanalizacji. W ofercie znajdują się głowice z pierścieniami prowadzącymi (przydatne głównie do czyszczenia przewodów pionowych) oraz głowice bez pierścieni. Wszystkie konstrukcje podczas ruchu obrotowego przybierają kulisty kształt idealnie dopasowujący się do przekroju rury.

  

Poniżej przedstawiam też ofertę głowic czyszczących firmy RIDGID wraz z ich przykładowym zastosowaniem