Pożary siłowni wiatrowych

 

  Jedną z częstszych awarii turbin wiatrowych są pożary, czasami powstające w wyniku oddziaływania wyładowań atmosferycznych podczas gwałtownych burz. W tym przypadku poważne zagrożenie stanowią płonące elementy gondoli i łopat, które z wiatrem przenoszone są na duże odległości i mogą stanowić źródło pożarów wtórnych. Na płonące fragmenty działa siła wyporu związana z obecnością rozgrzanego powietrza wokół elementów, która zmniejsza ciążenie efektywne i powoduje, że czas spadku na ziemię oraz droga przebyta z wiatrem znacznie się wydłużają. Nie sposób dokładnie obliczyć jak duża jest zagrożona strefa, (zależy to od siły wiatru) ale patrząc na poniższe zdjęcie. można przyjąć, że dla niektórych płonących fragmentów kąt spadania na ziemię jest nie większy niż 5-10 stopni, co oznacza, że mogą one polecieć na odległość rzędu 10-krotnej wysokości wieży.
Fot. Pożar turbiny wiatrowej.
Pożar turbin wiatrowych jest zdarzeniem skrajnie niebezpiecznym, także z uwagi na brak możliwości jego ugaszenia. Wysokość turbiny uniemożliwia użycie standardowego sprzętu gaśniczego, dlatego zadaniem straży pożarnej jest na ogół tylko wyznaczenie strefy bezpiecznej i niedopuszczenie do przebywania w niej ludzi, ewentualnie gaszenie pożarów wtórnych wzniecanych na ziemi. Pożar powoduje też całkowite zniszczenie turbiny. Gondola i wirnik wykonane są z laminatu, w czasie pożaru ogień rozprzestrzenia się bardzo szybko, gwałtownie wzrasta też temperatura. która niszczy wszystkie cenne mechanizmy. 
Wykres. Liczba pożarów turbin wiatrowych w latach 2000-2011.(na podstawie http://www.caithnesswindfarms.co.uk)
W latach 2000-2011 stwierdzono łącznie 175 pożarów turbin, najczęstszą przyczyną było uderzenie pioruna lub awaria instalacji elektrycznej. Straty z tytułu pożarów wyniosły dla pojedynczego zdarzenia od 750.000-2mln $, przy czym były związane nie tylko z wymianą uszkodzonych elementów ale także związanym z tym przestojem turbiny.
Fot. Dogasająca turbina wiatrowa po pożarze.
 
W 2008 roku zostały opublikowane wytyczne VdS 3523 odnoszące sie do ochrony przeciwpożarowej turbin wiatrowych, które w znaczący sposób podniosły poziom bezpieczeństwa nowobudowanych obiektów.
Więcej w dziale ochrona odgromowa turbin wiatrowych.