Obliczenia hydrauliczne przewodów wentylacyjnych

Obliczenia przewodów wentylacyjnych sprowadzają się do wyznaczenia liniowych i miejscowych strat ciśnienia i doboru na ich podstawie wentylatora. Przebieg obliczeń jest następujący:

– wyznaczenie ilości powietrza wentylacyjnego dla każdego pomieszczenia w budynku

– zaprojektowanie wstępne sieci przewodów wentylacyjnych i urządzeń nawiewnych (wywiewnych) w zależności od typu instalacji

– dobór wstępny średnic przewodów na podstawie ilości przepływającego w nich powietrza z zachowaniem warunku dopuszczalnej prędkości (Tabela1); przepustowość przewodów odczytuje się z tablic producenta, odczytujemy prędkość przepływu powietrza w m/s.

TABLICA 1 Dopuszczalne prędkości przepływu powietrza w kanałach wentylacyjnych

projwe1.jpg

– obliczenie liniowych strat ciśnienia

projwe8.gif

gdzie:

β– współczynnik uwzględniający chropowatość ścianek przewodu, dla blachy gładkiej

ocynkowanej przyjmuje się wartość 1,0,

R – opór jednostkowy przewodu wentylacyjnego [Pa/m],

l – długość rozpatrywanego odcinka przewodu [m].

Nomogram do wyznaczania jednostkowego spadku ciśnienia R w przewodach gładkich o przekroju prostokątnym lub okrągłym

projwe9.gif

Sposób korzystania z nomogramu

projwe10.gif

Dla kanałów wentylacyjnych wykonanych z innych materiałów niż blacha stalowa współczynnik  „β” można odczytać z nomogramu

projwe11.gif

gdzie k – współczynnik chropowatości przewodów wentylacyjnych przyjmowany z Tabeli 2

 TABELA 2 Współczynnik chropowatości ścianek przewodów wentylacyjnych

Rodzaj materiału z którego wykonany jest przewód wentylacyjny

k [mm]

Blacha stalowa, winidur

0,05

Ściana otynkowana

1,0

Beton 1,0-2,0
Mur z cegły (wyspoinowany) 3,0-4,0
Mur surowy 5,0-8,0

 Straty ciśnienia w przewodach elastycznych (przewody takie wykorzystywane są często na podejściach do nawiewników) należy odczytać z osobnego nomogramu producenta rur. Poniżej nomogram dla przewodów elastycznych firmy ALNOR.

projwe12.gif

– Obliczenie miejscowych strat ciśnienia

 projwe17.jpg

gdzie:

ξ – współczynnik oporów miejscowych (odczytany z TABEL)

pd – ciśnienie dynamiczne w przewodzie

wi – prędkość przepływu powietrza odczytana z nomogramu

ρ – gęstość powietrza w kg/m3