Oznaczenia projektowe z komentarzem

9. Oznaczenia projektowe sieci cieplnych preizolowanych z komentarzem

9.1 Rury pojedyncze

9.2 Rury podwójne

9.3 Oznaczenia według PN -75/B-01420 „Ciepłownictwo. Urządzenia i sieć zewnętrzna 

Na podstawie materiałów firmy PRIM Lublin

9.1 Rury pojedyncze

1. Rura prosta

siecco48.gif

Długość montażowa do 6,0 m dla średnic dn:20 mm i dn:25 mm oraz do 12,0 m dla pozostałych średnic. Rury proste wykonane są z nieizolowanymi końcami stalowymi długości 160mm, fazowane zgodnie z ISO 6761. Na życzenie mogą być wykonane nieizolowane końce o innej długości. Parametry charakterystyczne to długość (L) oraz zestawienie średnic (da/Da).

2. Rura gięta

siecco49.gif

Długość montażowa do 6,0 m dla średnic dn:20 mm i dn:25 mm oraz do 12,0 m dla pozostałych średnic. Uzyskiwane kąty gięcia zależne są od średnicy:

– 35° dla dn≤80 mm;

– 25° dla dn≤200 mm;

– 17° dla dn≤300 mm

oraz

– 15° dla średnic powyżej dn:300 mm.

Przy stosowaniu każdorazowo należy sprawdzić zgniatanie PUR.

Parametry charakterystyczne to długość (L), zestawienie średnic (da/Da), promień gięcia (R) lub kąt gięcia α°

3. Kolano, łuk

siecco50.gif

Do dn:400 mm długość ramienia L=1,0 mx1,0 m dla większych średnic wzrasta.

Promień gięcia dla średnic dn:20 mm do dn:150 mm R=3xDnom natomiast dla większych średnic R=1,5xDnom. Istnieje możliwość wykonania mniejszych średnic z promieniem R=1,5xDnom lub R=2,5xDnom.

Parametry charakterystyczne to długość (L), zestawienie średnic (da/Da) oraz kąt gięcia (α°) liczony jako odchylenie przedłużenia trasy sieci od kierunku prostego.

4. Trójnik, odgałęzienie boczne

siecco51.gif

Podstawowy, najczęściej stosowany rodzaj odgałęzienia.

Długość w zależności od średnicy tj. 1,5 m dla dn≤450 mm i 2,0 m dla średnic od dn:500 mm.

Długość odgałęzienia w zależności od średnicy tj. 1,0 m dla dn≤200 mm, 1,5 m dla dn≤450 mm

i 2,0 m dla średnic od dn:500 mm. Odgałęzienie zamontowane jest w ten sposób, że pomiędzy płaszczami osłonowymi przelotu i odgałęzienia jest h=60 mm odstępu (dla trójników da/Da – 200/315mm) oraz h=75 mm dla większych średnic. Przy zastosowaniu tych trójników dla większych

średnic (>450/600 ) kąt tego trójnika ma wpływ na rozstaw rurociągów sieci cieplnej w miejscu

odgałęzienia. W razie konieczności na życzenie wykonywane są trójniki z nakładką wzmacniającą, wyciąganą szyjką lub kute. Parametry charakterystyczne to zestawienie średnic (da/Da ) oraz (do/Do).

5. Trójnik, odgałęzienie równoległe

siecco52.gif

Odgałęzienie umożliwiające prowadzenie rurociągów jeden nad drugim.

Długość w zależności od średnicy tj. 1,5 m dla dn≤400 mm i 2,0 m dla średnic od dn:450 mm.

Długość odgałęzienia w zależności od średnicy tj. 0,75 m dla dn≤400 mm i 1,0 m dla średnic od dn:450mm.

Odgałęzienie zamontowane jest w ten sposób, że pomiędzy płaszczami osłonowymi przelotu

i odgałęzienia jest minimum h=100 mm odstępu i odstęp ten jest uzależniony od średnic. W razie konieczności na życzenie wykonywane są trójniki z nakładką wzmacniającą, wyciąganą szyjką lub kute.

Parametry charakterystyczne to zestawienie średnic (da/Da) oraz (do/Do).

6. Trójnik, odgałęzienie proste

siecco53.gif

Odgałęzienie wykorzystywane głównie do wykonywania nietypowych odwodnień i odpowietrzeń.

Długość elementu w pełnym zakresie produkcji L=1,0 m. Długość odgałęzienia w zależności od

potrzeb terenowych. Minimalne wysokości Hmin w zależności od średnicy 0,4 m dla dn≤80 mm;

0,5 m dla średnic od dn:100 mm. W razie konieczności na życzenie wykonywane są trójniki z nakładką wzmacniającą, wyciąganą szyjką lub kute.

Parametry charakterystyczne to wysokość odgałęzienia (H) oraz zestawienie średnic (do/Do)

oraz (da/Da).

7. Zwężka

siecco54.gif

Element stosowany do zmiany – redukcji średnicy rury przelotowej.

Długość w zależności od średnicy tj. 1,0 m dla dn≤200 mm i 1,5 m dla średnic od dn:250 mm.

Dla projektów klasy A i B na jednym elemencie dopuszcza się maksymalne zmniejszenie średnicy

o 2 dymensje. Należy uwzględnić przemieszczenie elementu redukcyjnego. W przypadku projektów klasy C lub większych redukcji średnic należy przeprowadzić obliczenia sprawdzające wg PN:EN-13941. Parametry charakterystyczne to zestawienie średnic (da/Da) oraz (do/Do).

8. Element punktu stałego

siecco55.gif

Element kotwiący rurociągi w bloku betonowym punktu stałego.

Długość w zależności od średnicy tj. 2,0 m dla dn≤300 mm i 3,0 m dla średnic od dn:350 mm.

Może być wykonany w wersji „na kolanie”. Parametr charakterystyczny to zestawienie średnic (da/Da).

Na schemacie montażowym podać siłę i kierunek jej działania.

9. Kompensator osiowy

siecco56.gif

Element kompensacji osiowej wydłużeń termicznych.

Konstrukcja kompensatora umożliwia przejęcie maksymalnych naprężeń ściskających

i rozciągających jakie mogą wystąpić w rurociągu. Na zamówienie mogą być wykonane

kompensatory jednorazowego działania. Konstrukcja takiego kompensatora umożliwia jego zespawanie po wykonaniu wstępnego podgrzewu. Długości i obliczeniowe parametry przedstawione

zostały w tabeli T-1. Parametry charakterystyczne to zestawienie średnic (da/Da) oraz zdolność kompensacyjna (ΔL).

Tabela T-1

siecco17.jpg

10. Odpowietrzenie proste

siecco57.gif

Element do odprowadzenia powietrza z rurociągu pionowo do góry. Wykonany na bazie trójnika

„odgałęzienie proste”.

Do odpowietrzeń stosowane są zawory kulowe z korpusem wykonanym ze stali kwasoodpornej.

Minimalne wysokości Hmin w zależności od średnicy 0,5 m dla dn≤80 mm; 0,6 m dla dn≤400 mm; oraz 0,7 m dla średnic od dn:450 mm. Parametry charakterystyczne to zestawienie średnic (da/Da) oraz (dp/Dp) oraz wysokość (H) króćca odpowietrzającego.

11. Odwodnienie

siecco58.gif

Element do odpompowania wody z rurociągu, pionowo do góry. Wykonany na bazie trójnika

„odgałęzienie proste”.

Do odwodnień stosowane są zawory kulowe z korpusem wykonanym ze stali kwasoodpornej.

Minimalne wysokości Hmin w zależności od średnicy 0,5 m dla dn≤80 mm; 0,6 m dla dn≤400 mm; oraz 0,7 m dla średnic od dn:450 mm. Parametry charakterystyczne to zestawienie średnic (da/Da) oraz (dw/Dw) oraz wysokość (H) króćca odwadniającego.

12. Zawór kulowy preizolowany

siecco59.gif

Podstawowy element armatury odcinającej.

Długość zróżnicowana w zależności od średnicy tj 1,5 m dla dn≤250 mm i 1,8 m dla średnic od dn:300mm. Zróżnicowane Zmin w zależności od średnicy tj. około 0,5 m dla średnic dn≤150 mm do około 0,8 m dla średnicy dn:400. Na zamówienie preizolowana armatura odcinająca, w zakres średnic dn: 250-700, może być wykonana przy zastosowaniu przepustnic z końcami do spawania.

Parametry charakterystyczne to zestawienie średnic (da/Da)

13. Zawór z króćcem

siecco60.gif

Połączenie elementu zaworu odcinającego z elementem odpowietrzenia lub odwodnienia.

Długość zróżnicowana w zależności od średnicy tj 1,5 m dla dn≤250 mm i 1,8 m dla średnic od

dn:300 mm. Zróżnicowane Zmin w zależności od średnicy tj. około 0,5 m dla średnic dn≤150 mm do około 0,8 m dla średnicy dn:400. Minimalne wysokości Hmin w zależności od średnicy 0,5 m dla dn≤80 mm; 0,6 m dla dn≤400 mm; oraz 0,7 m dla średnic od dn:450 mm. Rozstaw króćców i zaworu około 0,35 m. Parametry charakterystyczne to zestawienie średnic (da/Da) oraz (dp/Dp) lub (dw/Dw) oraz wysokość (H) króćca odpowietrzającego (odwadniającego).

14. Zawór z dwoma króćcami

siecco61.gif

Połączenie elementu zaworu odcinającego z dwoma elementami odpowietrzenia lub odwodnienia lub odwodnienia i odpowietrzenia.

Długość zróżnicowana w zależności od średnicy tj 1,5 m dla dn≤250 mm i 1,8 m dla średnic od dn:300 mm. Zróżnicowane Zmin w zależności od średnicy tj. około 0,5 m dla średnic dn≤150 mm do około 0,8 m dla średnicy dn:400 mm. Minimalne wysokości Hmin w zależności od średnicy 0,5 m dla dn≤80 mm; 0,6 m dla dn≤400 mm; oraz 0,7 m dla średnic od dn:450 mm. Rozstaw króćców i zaworu około 0,35 m.

Parametry charakterystyczne to zestawienie średnic  (da/Da) oraz (dp/Dp) lub (dw/Dw) oraz wysokość (H) króćców odpowietrzających – odwadniających.

15. MUFA – izolacja połączeń

siecco62.gif

Izolacja cieplna wykonywana jest przy użyciu komponentów poliuretanowych spienianych na budowie.

Oferowane jest pięć rodzajów izolacji złącz:

A – złącze termokurczliwe z klejem termotopliwym

B – złącze termokurczliwe z klejem termotopliwym z opaskami-podwójne uszczelnienie

C – złącze termokurczliwe sieciowane

D – złącze termokurczliwe-elektrozgrzewane

E – złącze zgrzewne elektrycznie EWELCON

Na zamówienie mogą być wykonane złącza umożliwiające ich montaż bez cięcia rurociągu stalowego.

Parametry charakterystyczne to zestawienie średnic (da/Da) oraz typ złącza.

16. MUFA kończąca

siecco63.gif

Element umożliwiający tymczasowe zamknięcie rurociągu izolacją przeciwwilgociową i cieplną na

odcinkach pozostawionych w gruncie. Parametr charakterystyczny to zestawienie średnic (da/Da)

17. Pierścień gumowy

siecco64.gif

Element uszczelniający przejścia rurociągu preizolowanego przez przegrody budowlane. Parametr charakterystyczny to średnica płaszcza osłonowego (Da).

18. Rękaw zakańczający

siecco65.gif

Kaptury kończące termokurczliwe do zabezpieczenia PUR i uszczelnienia czoła rury preizolowanej wewnątrz budynków i w komorach. Parametr charakterystyczny to zestawienie średnic (da/Da)

19. Poduszka piankowa

siecco66.gif

Bardzo ważny element stosowany do obkładania rurociągów w miejscach poprzecznego przemieszczania w gruncie. Długość elementu L=1000 mm, grubość g=40 mm oraz wysokości h=125 mm,  250 mm, 500 mm, 750 mm oraz 1000 mm. Parametr charakterystyczny to wysokość (H) oraz

liczba (N).

9.2 Rury podwójne

1.RURA PROSTA.

siecco213.gif

Długość montażowa do 6,0 m dla średnic dn:20 mm i dn:25 mm oraz do 12,0 m dla pozostałych średnic. Rury proste wykonane są z nieizolowanymi końcami stalowymi długości 160mm, fazowane

zgodnie z ISO 6761. Na życzenie mogą być wykonane nieizolowane końce o innej długości.

Parametry charakterystyczne to długość (L ) oraz zestawienie średnic (da/Da),

2.RURA GIĘTA.

siecco214.gif

Długość montażowa do 6,0 m dla średnic dn:20 mm i dn:25 mm oraz do 12,0 m dla pozostałych średnic. Uzyskiwane kąty gięcia zależne są od średnicy. Parametry charakterystyczne to długość (L),

zestawienie średnic (da/Da), promień gięcia (R) lubkąt gięcia (α°).

3.KOLANO POZIOME – ŁUK.

siecco215.gif

Długość ramion stała dla pełnego zakresu średnic L=1,0 mx1,0 m. Posiada element utwierdzający.

Promień gięcia dla średnic dn:20 mm do dn:150 mm R=3xDnom. Istnieje możliwość wykonania elementów z promieniem gięcia R=1,5xDnom lub R=2,5xDnom. Posiada element utwierdzający.

Parametry charakterystyczne to długość (L), zestawienie średnic (da/Da) oraz kąt gięcia (α°) liczony jako odchylenie przedłużenia trasy sieci od kierunku prostego.

4.KOLANO PIONOWE.

siecco216.gif

Długość ramion stała dla pełnego zakresu średnic L=1,5 mx1,5 m. Posiada element utwierdzający.

Promień gięcia dla średnic dn:20 mm do dn:150 mm R=3xDnom. Istnieje możliwość wykonania elementów z promieniem gięcia R=1,5xDnom lub R=2,5xDnom. Posiada element utwierdzający.

Parametry charakterystyczne to długość (L), zestawienie średnic (da/Da ) oraz kąt gięcia (α°) liczony jako odchylenie przedłużenia trasy sieci od poziomu.

5.TRÓJNIK ODGAŁĘZIENIE BOCZNE.

siecco217.gif

Odgałęzienie umożliwiające ominięcie sąsiedniego rurociągu w przypadku tzw rurociągów

czteroprzewodowych. Stosowanie tego typu trójników ogranicza długość rury odgałęzienia bez

kompensacji. Długość stała dla pełnego zakresu średnic dla przelotu L=1,5 m oraz dla odgałęzienia L=1,0 m. Posiada element utwierdzający. Parametry charakterystyczne to zestawienie średnic (da1/Da1) oraz (da2/Da2).

6.TRÓJNIK ODGAŁĘZIENIE PROSTE.

siecco218.gif

Podstawowy, najczęściej stosowany rodzaj odgałęzienia dla rur PODWÓJNYCH. Umożliwia wykonanie odgałęzienia w płaszczyźnie prowadzenia  rurociągów głównych. Długość stała dla pełnego zakresu średnic dla przelotu L=1,5 m oraz dla odgałęzienia L=1,0 m. Posiada element utwierdzający.

Parametry charakterystyczne to zestawienie średnic (da1/Da1 ) oraz (da2/Da2)..

7.ZWĘŻKA.

siecco219.gif

Element stosowany do zmiany – redukcji średnicy rury przelotowej. Długość stała dla pełnego zakresu średnic L=1,5 m. Posiada element utwierdzający. Na jednym elemencie dopuszcza się maksymalnie

zmniejszenie średnicy o 3 dymensje. Parametry charakterystyczne to zestawienie średnic (da1/Da1 ) oraz (da2/Da2).

8.ELEMENT PUNKTU STAŁEGO.

siecco220.gif

Element kotwiący rurociągi w bloku betonowym punktu stałego. Długość stała dla pełnego zakresu średnic L=2,0 m. Posiada element utwierdzający. Może być wykonany w wersji „ na kolanie”. Parametr charakterystyczny to zestawienie średnic (da/Da). Na schemacie montażowym podać siłę i kierunek jej działania.

9.RURA UTWIERDZONA.

siecco221.gif

Element z zamontowanym utwierdzeniem wykorzystywany w przypadku dużych odległości między kształtkami oraz przed niektórymi wejściami do budynków. Długość stała dla pełnego zakresu średnic

L=1,5 m. Parametr charakterystyczny to zestawienie średnic (da/Da).

10.ELEMENT PRZEJŚCIOWY.

siecco222.gif

Element umożliwiający połączenie systemu RURY PODWÓJNE z systemami rur POJEDYNCZYCH

i odwrotnie. Długość stała dla pełnego zakresu średnic L=2,0 m. Posiada element utwierdzający.

Przy stosowaniu podwójnego przejścia POJEDYNCZE <-> PODWÓJNE <-> POJEDYNCZE –

należy pamiętać o zamówieniu dwóch różnych elementów przejściowych aby nie uzyskać efektu

zamiany rurociągów (zasilającego i powrotnego ) stronami. Parametr charakterystyczny to zestawienie

średnic (da/Da).

11.ODPOWIETRZENIE.

siecco223.gif

Element do odprowadzenia powietrza z rurociągu pionowo do góry. Długość stała dla pełnego zakresu średnic L=1,5 m. Do odpowietrzeń stosowane są zawory kulowe z korpusem wykonanym ze stali kwasoodpornej. Minimalne wysokości Hmin w zależności od średnicy 0,5 m dla dn≤80 mm i 0,6 m dla średnic od dn:100 mm. Parametry charakterystyczne to zestawienie średnic (da/Da), (dp/Dp) oraz wysokość (H) króćca odpowietrzającego.

12.ODWODNIENIE.

siecco224.gif

Element do odpompowania wody z rurociągu, pionowo do góry. Długość stała dla pełnego zakresu średnic L=1,5 m. Do odwodnień stosowane są zawory kulowe z korpusem wykonanym ze stali kwasoodpornej. Minimalne wysokości Hmin w zależności od średnicy 0,5 m dla dn≤80 mm i 0,6 m dla średnic od dn:100 mm. Parametry charakterystyczne to zestawienie średnic (da/Da), (dw/Dw) oraz wysokość (H) króćca odwadniającego.

13.ZAWORY KULOWE PREIZOLOWANE.

siecco225.gif

Podstawowy element armatury odcinającej. Długość stała dla pełnego zakresu średnic L=1,5 m. Zróżnicowane Zmin w zależności od średnicy tj. około 0,5 m dla średnic dn≤80 mm do 0,6 m dla

średnic od dn:100 mm. Parametry charakterystyczne to zestawienie średnic (da/Da).

14.ZAWORY Z KRÓĆCAMI.

siecco226.gif

Połączenie elementu zaworu odcinającego z elementem odpowietrzenia lub odwodnienia. Długość stała dla pełnego zakresu średnic L=2,0 m. Zróżnicowane Zmin w zależności od średnicy tj. około 0,5 m dla średnic dn≤80 mm do 0,6 m dla średnic od dn:100 mm. Minimalne wysokości Hmin w zależności od

średnicy 0,5 m dla dn≤80 mm; 0,6 m dla średnic od dn:100 mm. Rozstaw króćców i zaworu około 0,35 m. Parametry charakterystyczne to zestawienie średnic (da/Da), (dp/Dp ) lub (dw/Dw) oraz wysokość (H) króćca  odpowietrzającego (odwadniającego).

15.ZAWORY Z DWOMA KRÓĆCAMI.

siecco227.gif

Połączenie elementu zaworu odcinającego z dwoma elementami odpowietrzenia lub odwodnienia lub odwodnienia i odpowietrzenia. Długość dla pełnego zakresu średnic L=2,5 m. Zróżnicowane Zmin w zależności od średnicy tj. około 0,5 m dla średnic dn≤80 mm do 0,6 m dla średnic od dn:100 mm.

Minimalne wysokości Hmin w zależności od średnicy 0,5 m dla dn≤80 mm; 0,6 m dla średnic od

dn:100 mm. Rozstaw króćców i zaworu około 0,35 m. Parametry charakterystyczne to zestawienie

średnic (da/Da), (dp/Dp ) lub (dw/Dw) oraz wysokość (H) króćców odpowietrzających – odwadniających.

16.MUFA – IZOLACJA POŁĄCZEŃ.

siecco228.gif

Izolacja cieplna wykonywana jest przy użyciu komponentów poliuretanowych spienianych nabudowie.

Oferowane jest pięć rodzajów izolacji złącz:

A – złącze termokurczliwe z klejem termotopliwym

B – złącze termokurczliwe z klejem termotopliwym z opaskami-podwójne uszczelnienie

C – złącze termokurczliwe sieciowane

D – złącze termokurczliwe-elektrozgrzewane

E – złącze zgrzewne elektrycznie EWELCON

Parametry charakterystyczne to zestawienie średnic (da/Da) oraz typ złącza.

17.MUFA KOŃCZĄCA.

siecco229.gif

Element umożliwiający tymczasowe zamknięcie rurociągu izolacją przeciwwilgociową i cieplną na

odcinkach pozostawionych w gruncie. Parametr charakterystyczny to zestawienie średnic (da/Da)

18.PIERŚCIEŃ GUMOWY .

siecco230.gif

Element uszczelniający przejścia rurociągu preizolowanego przez przegrody budowlane. Parametr charakterystyczny to średnica płaszcza osłonowego (Da).

19.RĘKAW ZAKAŃCZAJĄCY.

siecco231.gif

Kaptury kończące termokurczliwe do zabezpieczenia PUR i uszczelnienia czoła rury preizolowanej wewnątrz budynków i komór. Parametr charakterystyczny to zestawienie średnic (da/Da)

20.PODUSZKA PIANKOWA.

siecco232.gif

Bardzo ważny element stosowany do obkładania rurociągów w miejscach poprzecznego

przemieszczania w gruncie. Długość elementu L=1000 mm, grubość g=40 mm oraz wysokości h=125 mm, 250 mm, 500 mm, 750 mm oraz 1000 mm. Parametr charakterystyczny to wysokość (h) oraz

liczba (N).

9.3 Oznaczenia według PN -75/B-01420 „Ciepłownictwo. Urządzenia i sieć zewnętrzna

siecco338.gif

siecco339.gif

siecco340.gif

siecco341.gif

siecco342.gif

siecco343.gif

siecco344.gif

siecco345.gif

siecco346.gif