Podział kotłów

 • w zależności od materiału użytego do ich budowy:
  • żeliwne
  • stalowe
 • w zależności od rodzaju nośnika ciepła:
  • kotły wodne,
   • kotły niskotemperaturowe; temperatura zasilania < 100°C
   • kotły średniotemperaturowe; 100°C ≤ temperatura zasilania < 115°C,
   • kotły wysokotemperaturowe: temperatura zasilania > 115°C,
  • kotły parowe,
   • kotły niskiego ciśnienia: p ≤ 0,07 MPa,
   • kotły wysokiego ciśnienia: p > 0,07 MPa,
 • ze względu na rodzaj spalanego paliwa:
  • kotły na paliwo stałe (np. węgiel, drewno, pellety),
   • górnego spalania,
   • dolnego spalania
   • ze zgazowanie drewna,
  • kotły na paliwo ciekłe (np. olej),
  • kotły na paliwo gazowe (np. gaz ziemny).
 • ze względu na temperaturę spalin:
  • kotły klasyczne
  • kotły kondensacyjne (z głębokim schładzaniem spalin)
 • ze względu na sposób pobierania powietrza:
  • z ciągiem grawitacyjnym
  • z ciągiem wymuszonym za pomocą wentylatora, sterowanym procesorem