Pianka PE

Pianka polietylenowa

Jest materiałem o jednym z najwyższych współczynników dyfuzji pary wodnej µ>3000, praktycznie nienasiąkliwym. Pianki PE są sprężyste i giętkie, pozwalają się dowolnie wyginać i izolować najbardziej skomplikowane krzywizny w instalacji, jednocześnie ich duża odporność na rozerwanie umożliwia wykonywanie  cienkich otulin, doskonale nadających się do ochrony przewodów prowadzonych w bruzdach ściennych i podłodze. Wadą pianek PE jest mała odporność temperaturowa,  max.+95°C, ograniczająca stosowanie głównie w instalacjach wody zimnej, ciepłej i c.o. (z termostatem na kotle), jak też brak odporności na promieniowanie UV. Ostatni problem rozwiązuje się pokrywając pianki płaszczami ochronnymi z aluminium, lub z syntetycznego kauczuku. Pianka polietylenowa jest  materiałem palnym, samogasnącym, dlatego w budynkach użyteczności publicznej, w przechodnich piwnicach, itp. powinna być mocowana w sposób kryty (np. w szachtach, bruzdach ściennych, za podwieszonym sufitem, itp.).

Na rynku pianka polietylenowa dostępna jest w formie:

  •  otulin okrągłych bez płaszcza ochronnego lub z płaszczem z folii PE, bez płaszcza produkowane są w postaci rur izolacyjnych o długości 2m i grubości izolacji 6,9,13,20,25 lub 30mm, dla rur o średnicy zewnętrznej od 15-125mm, w płaszczu (w kolorze czerwonym lub niebieskim) produkowane są reguły tylko dla rur o średnicy zewnętrznej od 15-35mm, 
Fot. Otuliny izolacyjne z pianki PE, po lewej gołe, po prawej – z płaszczem ochronnym.

  • otulin mimośrodowych (np. Tubolit DH-S) – dla instalacji prowadzonych w podłodze, specjalny profil zapewnia większą stabilność i obniża wymaganą wysokość podłogi, produkowane są dla rur o średnicy zewnętrznej od 15-28mm

Fot. Otuliny mimośrodowe ThermaCompact firmy Thermaflex.

Fot. Otulina Tubolit DHS-Quadra. (Armacell)

  • węży nierozciętych o grubości izolacji 6 mm pokrytych folią od zewnątrz lub od zewnątrz i od wewnątrz, wykonywane są zwykle o długości 10m i dla rur o średnicy zewnętrznej 15-35mm. Mała grubość izolacji pozwala w tym wypadku na dużą elastyczność i możliwość izolowania nawet ostrych łuków. Nadaje się idealnie dla rur prowadzonych w posadzkach, instalacji prowadzonych systemem rozdzielaczowy, nad nieogrzewanymi pomieszczeniami.

Fot. Otulina w postaci nierozciętego węża.

  • mat gołych lub samoprzylepnych o szerokości 1m  bez pokrycia lub z pokryciem ochronnym w postaci folii aluminiowej np.. Thermasheet Alu Stucco, lub powłoka kauczuku syntetycznego, do izolowania kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym lub prostokątnym wymagających wysokiej estetyki. Maty produkowane są w zwojach o szerokości 1m i długości od 25-200m, oraz o grubości izolacji od 5-30mm.  

Fot. Mata samoprzylepna ThermaEco FRZ (Thermaflex).

Fot. Mata PE pokryta 0,1mm warstwą aluminium.

  • rur izolacyjnych do izolacji akustycznej systemów kanalizacji sanitarnej i deszczowej np. Tubolit AR Fonowave (fot.); izolacja taka posiada grubość ścianki 9mm i średnice odpowiednie dla rur sanitarnych 50, 70, 90, 110 i 125mm (długość robocza 10m), jej odmiana jest Tubolit Fonoblok o grubości ścianki 5mm dla rur od 50-150mm (długość robocza 15m)

Fot. Izolacja akustyczna dla systemów kanalizacyjnych Tubolit AR

Fot. Tubolit AR Fonoblok, izolacja akustyczna z PE  o grubości 5mm, obniża hałas z 34 do 19 dB.

  • jako preizolacja rur w systemach grzewczych np. INFLEX, Ecoflex, itp. Rury preizolowane pianką PE wykorzystywane są w systemach sieci cieplnych niskotemperaturowych (do 95°C) c.o. i c.w.u., a także  w systemach chłodniczych.

Rys. Rura quatro z preizolacją z pianki polietylenowej (Uponor).

Z Pianki PE wykonuje się też: izolacje pomp i zaworów w postaci gotowych kształtek.  W tej dziedzinie izolacje PE są jednak powoli wypierane przez spieniony polipropylen tzw. EPP.