Armatura odcinająca

 Zawory kulowe

Składają się z korpusu wewnątrz którego zamocowana jest na trzpieniu mosiężna, przewiercona w środku kula. Uszczelnienie pomiędzy kulą a korpusem stanowią uszczelki z PTFE (teflonu). Obracanie trzpieniem powoduje całkowite otwarcie lub zamknięcie zaworu. Obrót trzpienia maksymalnie 90°. Zawory kulowe w instalacjach wodociągowych wykonywane są na różne zakresy ciśnień i temperatury pracy.  

zawor1.gifRys. Przekrój przez zawór kulowy. Ozn. 1-osłona dźwigni, 2-dźwignia, 3-nakrętka, 4-trzpień, 5-dławik, 6-uszczelnienie, 7-korpus zaworu, 8-uszczelka z PTFE, 9- kula, 10-lewa część korpusu

W tradycyjnych instalacjach wodociągowych stosowane są zwory o wytrzymałości na ciśnienie 10, 15, 20, 25, 30, 35 a nawet 45 bar. temperatura pracy może się wahać od -30°C do +180°C , przy czym do wody pitnej wystarczające są temperatury poniżej 40°C. Wyższe zakresy temperatur stosowane są z myślą o instalacjach c.o.. Zawory kulowe dostepne są też w wersji antykamiennej, gdzie kula zaworu pokryta jest dodatkowo teflonem zapobiegającym osadzaniu sie soli wapnia i magnezu.

Zawory kulowe są mało odporne na zamarzanie czynnika, podawanie przez producentów wytrzymałości na temperatury ujemne jest nieporozumieniem, bowiem zawór znosi te temperatury pod warunkiem nie zamarzania płynu w instalacji.

Figury zaworów

Zawór kulowy motylkowy z obustronnym gwintem wewnętrznym
Zawór kulowy dźwigniowy
Zawór kulowy motylkowy nakrętno-wkrętny
Zawór dźwigniowy obustronnie nakrętny
74783047949b4367f803da.jpg Zawór kulowy z półśrubunkiem
zawor6.jpg Zawór kulowy z kurkiem spustowym
zawor7.jpg Zawór kulowy ogrodowy
zawor8.jpg Zawór kulowy spustowy (zastosowanie głównie przy rozdzielaczach).
zawor9.jpg Zawór kulowy z filtrem siatkowym
zawor11.jpg Zawór kulowy trójnikowy
zawor12.jpg Zawór kulowy do lutowania
zawor13.jpg  Zawór kulowy kołnierzowy z PVC

Osobną grupę stanowią zawory kulowe kątowe pod baterie czerpalne stojące montowane na dopływie do baterii. zawory takie wyposażone są standardowo w rozetki maskujące i filtry do wody.

Fot. Zawór kątowy pod baterię

zawor14.jpg